Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Vote interface/mk

Изборите завршија на 10 август 2009. Повеќе не се прифаќаат гласови.
Резултатите ќе бидат објавени на 12 август 2009.
Избори на Одборот 2009
Организација

TitleEdit

Избори за членови на Одборот на доверители, 2009 г

Jump textEdit

Ова гласање ќе се одвива на сервери под раководство на SPI. Кликнете на подолното копче за да бидете префрлени на гласачкиот сервер.

Candidate textEdit

(omit this section if the default is fine for your language, ie. you don't need to transliterate)
 1. Адам Кенигсберг (Adam Koenigsberg, CastAStone)
 2. Бофорд Антон Стенберг (Beauford Anton Stenberg, B9 hummingbird hovering)
 3. Бреди Брим-ДеФорест (Brady Brim-DeForest, Bradybd)
 4. Ден Розентал (Dan Rosenthal, Swatjester)
 5. Домас Митузас (Domas Mituzas, Midom)
 6. Герард Меијсен (Gerard Meijssen, GerardM)
 7. Грегори Кохс (Gregory Kohs, Thekohser)
 8. Хозе Густаво Гонгора (José Gustavo Góngora, Góngora)
 9. Јуси-Виле Хејсканен (Jussi-Ville Heiskanen, Cimon Avaro)
 10. Кет Волш (Kat Walsh, mindspillage)
 11. Кевин Рајли О‘Киф (Kevin Riley O'Keeffe, KevinOKeeffe)
 12. Лори Пјетерсе (Lourie Pieterse, LouriePieterse)
 13. Ралф Потдевин (Ralph Potdevin, Aruspice)
 14. Рели Комарузаман (Relly Komaruzaman, Relly Komaruzaman)
 15. Семјуел Клајн (Samuel Klein, Sj)
 16. Стив Смит (Steve Smith, Sarcasticidealist)
 17. Томас Браун (Thomas Braun, Redlinux)
 18. Тинг Чен (Ting Chen, Wing)

IntroductionEdit

Добредојдовте на изборите за членови на Одборот на доверители на Викимедија, 2009 г. Избираме тројца кои ќе ја претставуваат заедницата на корисници на разните проекти на Викимедија. Тие ќе помагаат со определувањето на идните насоки кои ќе ги заземат проектите на Викимедија, поединечно и како група, и ќе ги застапуваат вашите интереси и проблеми на Одборот на доверители. Тие исто така ќе донесуваат одлуки за начините за стекнување на парични средства и нивната распределба.

Пред да гласате, би ве замолиле внимателно да ги прочитате изјавите на кандидатите и нивните одговори на зададените прашања. Секој од овие кандидати е почитуван корисник, кој има посветено голем труд и време во полза на овие проекти, за тие да бидат пријатна средина посветена на потрагата по човековите знаења и нивното слободно ширење.

Рангирајте ги кандидатите во зависност од вашите приоритети со тоа што ќе внесете број крај кутијата (1 = фаворит, 2 = втор фаворит, ...). Можете да им дадете иста оценка за двајца или повеќе кандидати, а можете некои да ги оставите нерангирани. Поаѓаме од претпоставката дека ги претпочитате сите рангирани кандидати наспроти сите нерангирани кандидати, и дека не правите разлика помеѓу нерангираните кандидати.

Победникот на овие избори ќе биде пресметан по пат на Шулцевиот метод. За повеќе информации, погледајте ги службените изборни страници.

За повеќе информации, видете: