Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Vote interface/he

הבחירות הסתיימו ב-10 באוגוסט 2009. הצבעות נוספות לא ייתקבלו.
התוצאות פורסמו ב-12 באוגוסט 2009.
2009 board elections
הכנות

TitleEdit

חבר הנאמנים לשנת 2009

Jump textEdit

הצבעה זו מנוהלת ומופעלת בשרתים חיצוניים של SPI. לחצו על הכפתור כדי לעבור לאתר ההצבעה.

IntroductionEdit

ברוכים הבאים לבחירות 2009לחבר הנאמנים של קרן ויקימדיה. בהצבעה זו ייבחר שלושה נציגים אשר ייצג את הקהילה של משתמשי המיזמים השונים של ויקימדיה. הם יעזרו להחליט על כיוון התפתחותם העתידי של המיזמים השונים, כבודדים וכקבוצה, וייצגו את האינטרסים והדאגות שלכם בחבר הנאמנים. הם יחליטו על הדרכים לבקשת תרומות ועל חלוקת המשאבים הכספיים.

אנא קראו בעיון, בטרם ההצבעה, את פרטי המועמדים ואת תשובותיהם לשאלות. כל אחד מן המועמדים והמועמדות הוא משתמש מוכר, אשר השקיע זמן רב ומאמץ להפוך את המיזמים הללו לסביבה נעימה המחויבת למטרת ההפצה חופשית של הידע האנושי.

אנא דרגו את המועמדים בהתאם לרצונכם באמצעות הכנסת מספר בתיבה שליד כל מועמד (1 פירושו המועמד המועדף עליכם, 2 הוא השני המועדף עליכם, וכן הלאה). באפשרותכם לתת דירוג זהה לשני מועמדים או יותר, ובאפשרותכם לא לדרג מועמדים מסוימים. אנו נניח שאתם מעדיפים כל אחד מהמועמדים שדירגתם על כל אחד מאלה שלא דירגתם, ושאינכם מעדיפים אף אחד מהמועמדים שלא דירגתם על פני השני.

המנצח בהצבעה ייקבע באמצעות שיטת שולצה. למידע נוסף, ראו את דפי ההצבעה הרשמיים.

למידע נוסף, ראו: