Wikimedia Foundation elections/Board elections/2005/FAQ/nl

2005 Bestuursverkiezingen
Organisatie


Dit is de pagina voor veel gestelde vragen (FAQ 2005) voor de verkiezing van de Board of the Trustees.

Zie Board elections/2004/FAQ (in het Engels) voor de FAQ van de verkiezingen van vorig jaar. Let wel, dat de vragen en antwoorden niet noodzakelijkerwijs betrekking hebben hebben op de verkiezingen van 2005. Wanneer er niettemin nog vragen zijn, dan kunnen die (in het Engels) worden gesteld op deze pagina.

De verkiezingen betreffen twee personen. Hoe zal de structuur van de board eruit gaan zien ?

edit

Op dit moment kunnen deze vragen nog niet beantwoord worden. De Board zal binnenkort bijeenkomen, om haar toekomstige structuur te bespreken.

Hoeveel leden zullen er gekozen worden?

edit

De verkiezingen betreffen twee zetels.

Zullen de voorheen gekozen/aangestelde personen aanblijven ?

edit

De voorheen gekozen leden zijn opnieuw verkiesbaar.

Is de verkiezing niet in strijd met de statuten?

edit

Artikel IV, sectie 2 van de statuten zegt "The initial Trustees shall be elected by a majority vote of the Trustees and shall serve until their successors are elected and qualified.(...)" (De originele bestuursleden zullen gekozen worden bij een meerderheid van stemmen door de bestuursleden en zullen aanblijven tot hun opvolgers gekozen en geïnstalleerd zijn). Artikel V, sectie 1 zegt "The Board of Trustees shall elect from among its members a Chair, Vice Chair, Executive Secretary and Treasurer.(...)" (Het bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester). Dit betekent dat het bestuur uit minimaal vier personen bestaat. Waarom kiezen we er nu maar twee?

Er zijn vijf bestuursleden. Drie van hen zijn "permanente" leden (tot we een structuurwijziging doorvoeren, wat we waarschijnlijk binnenkort doen, en we hebben $3000 gebudgetteerd om te besteden aan juridisch advies om dit op de juiste manier te doen), en er zijn twee gekozen leden. Opvolgers van de drie permanente leden worden vervangen door verkiezing door het bestuur zelf (zie Artikel IV, sectie 2.1), de twee gekozen leden worden door verkiezing aangesteld.

Waar moet iemand 400 bewerkingen hebben gedaan?

edit

De aankondiging van de verkiezingen zegt dat er in totaal 400 bewerkingen nodig zijn om te mogen stemmen. Het overzicht van kandidaten (Election candidates) zegt dat je meer dan 400 bewerkingen moet hebben gedaan op een van de Wikimediaprojecten. Is dat wel consistent?

Op het moment is er geen onderscheid in de kwalificaties voor de stemmers en de mensen die zich verkiesbaar stellen. Om technische redenen echter moeten mensen minimaal 400 bewerkingen hebben gedaan in 1 project.

Wat houdt "24:00 uur" in in de tijdlijn?

edit

24:00 uur is verwarrend en dient vervangen te worden door 23:59.