Архивски предизвик 2016/Бугарија

This page is a translated version of the page Archives Challenge 2016/Bulgaria and the translation is 100% complete.
Archives Challenge 2016 People Bulgaria World Etnography Documents Then and Now Order of Saint Alexander Results

Во овој дел се вклучени слики од Бугарија — верски објекти, споменици на културата, природни објекти, снимки поврзани со сообраќајот. Овие слики даваат претстава за Бугарија на почетокот на XX век.

Не заборавајте дека на сликиве можете да им ставите координати. За таа цел, ќе треба да ја додадете следнава предлошка и соодветните вредности во неа:

{{Location dec|0.00|0.00|}}

{{Object location|0.00|0.00|}}

{{Object location|0.00|0.00|0.00|N|0.00|0.00|0.00|W|}}

Слики

File:BASA 118K-2-83-2 Anna Kamenova and Petko Staynov, Chamkoria, 1934.jpg
File:BASA 1318K-1-5896-2 Opening of 1939 Plovdiv fair.jpg
File:BASA 25K-1-135-2-Zmey Goryanin-Valshebnia izvor-Devnya.jpg
File:BASA 25K-1-135-3-Zmey Goryanin-Persin Island, Svishtov-1933.jpg
File:BASA-1303K-1-128-2-National Assembly of Bulgaria, 1908.jpg
File:BASA-131K-1-47-1-Alexander Nevsky Cathedral, Sofia.jpeg
File:BASA-131K-1-47-10-Musala, Rila.jpeg
File:BASA-131K-1-47-11-Vihren, Pirin.jpeg
File:BASA-131K-1-47-12-Vihren and Kutelo peak, Pirin.jpeg
File:BASA-131K-1-47-2-Tarnovo and Yantra river, Bulgaria.jpeg
File:BASA-131K-1-47-3-Rila Monastery.jpeg
File:BASA-131K-1-47-7-Pirin, Bulgaria.jpeg
File:BASA-131K-1-47-8-Vihren, Pirin.jpeg
File:BASA-131K-1-47-9-Pirin, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1323K-1-46-10-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-11-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-12-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-13-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-14-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-15-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-16-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-17-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-18-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-19-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-2-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-20-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-21-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-22-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-23-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-24-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-25-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-26-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-27-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-28-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-29-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-3-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-30-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-31-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-32-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-33-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-34-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-35-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-36-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-37-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-38-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-39-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-4-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-40-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-41-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-42-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-43-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-44-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-45-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-46-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-47-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:ж
File:BASA-1323K-1-46-49-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-5-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-50-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-51-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-52-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-53-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-54-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-55-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-56-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-56A-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-57-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-58-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-59-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-6-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-60-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-61-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-62-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-63-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-64-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-65-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-66-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-67-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-68-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-69-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-7-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-70-Rose oil factory, Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-71-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-72-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-73-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-74-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-75-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-76-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-77-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-8-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1323K-1-46-9-Rose harvests in Bulgaria.JPG
File:BASA-1340K-1-12-10-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-12-11-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-12-12-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-12-13-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-12-2-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-12-3-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-12-4-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-12-5-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-12-6-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-12-9-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-13-1-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-13-2-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-13-3-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-13-5-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-13-6-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-13-7-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-14-1-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-14-2-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-14-3-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-14-4-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-14-5-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-1340K-1-14-6-Velizar Peev's Chocolate factories.jpg
File:BASA-142K-1-488-2-Sofia.jpeg
File:BASA-142K-1-488-21-Tarnovo.jpeg
File:BASA-142K-1-488-22-Tarnovo.jpeg
File:BASA-142K-1-488-26-Kostenets.jpeg
File:BASA-142K-1-488-29-Tarnovo, Bulgaria.jpeg
File:BASA-142K-1-488-5-Kostenets waterfall.jpeg
File:BASA-142K-1-488-6-Kostenets, Bulgaria.jpeg
File:BASA-142K-1-488-8-Kostenets, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1577K-1-61-10-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-1-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-11-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-12-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-13-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-14-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-15-Varna, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-2-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-3-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-4-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-4a-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-5-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-6-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-7-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-8-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-1577K-1-61-9-Sofia, Bulgaria.JPG
File:BASA-157K-1-821-1-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1927, 1.jpg
File:BASA-157K-1-821-1-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1927.jpg
File:BASA-157K-1-821-10-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1926.jpg
File:BASA-157K-1-821-11-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1927.jpg
File:BASA-157K-1-821-12-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1927.jpg
File:BASA-157K-1-821-13-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1927.jpg
File:BASA-157K-1-821-2-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1927.jpg
File:BASA-157K-1-821-3-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1927.jpg
File:BASA-157K-1-821-5-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1927.jpg
File:BASA-157K-1-821-6-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1927.jpg
File:BASA-157K-1-821-63-Sveta Petka station, Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1927.jpg
File:BASA-157K-1-821-64-Sveta Petka station, Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1927.jpg
File:BASA-157K-1-821-7-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1927.jpg
File:BASA-157K-1-821-8-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1927.jpg
File:BASA-157K-1-821-9-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1926.jpg
File:BASA-157K-1-852-1-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line building, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-1-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-10-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-10-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Avramovi kolibi, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-10-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Avramovo, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-11-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-11-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Avramovi kolibi, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-12-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-12-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 18, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-13-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-13-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Panorama, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-14-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-14-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Panorama, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-15-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 08.1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-15-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-15-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Avramovi kolibi, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-2-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-2-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Pashovo, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-3-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 15, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-3-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-4-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 14, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-4-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 15, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-5-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-5-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 16, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-6-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1929, Tunnel 17.JPG
File:BASA-157K-1-852-6-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-6-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 17, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-7-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 18, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-7-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 19, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-7-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 21, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-8-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 20, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-8-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 21, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-8-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 22, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-8-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 23, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-9-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 17, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-852-9-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, Tunnel 32, 1929.JPG
File:BASA-157K-1-900-55-Shumen-Karnobat line, Kamchia river, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-900-56-Shumen-Karnobat line, Kamchia river, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-900-57-Smyadovo railway station, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-900-58-Shumen-Karnobat line, Railway station, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-900-59-Shumen-Karnobat line, Railway station, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-900-60-Shumen-Karnobat line, Brestova river, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-1-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-68-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-69-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-70-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-71-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-73-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-74-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-75-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-76-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-77-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-78-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-79-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-80-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-81-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-82-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-83-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-84-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-85-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-157K-1-901-86-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1931.JPG
File:BASA-1588K-1-17-1-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.JPG
File:BASA-1588K-1-17-2-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.JPG
File:BASA-1588K-1-17-3-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.JPG
File:BASA-1588K-1-17-4-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.JPG
File:BASA-1588K-1-17-5-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.JPG
File:BASA-1719K-1-25-1-Yambol-Elhovo Narrow gauge railway, 1917.JPG
File:BASA-1735K-1-344-1-Varna.jpg
File:BASA-1735K-1-344-10-Plovdiv.jpg
File:BASA-1735K-1-344-11-Gabrovo.jpg
File:BASA-1735K-1-344-12-Gabrovo.JPG
File:BASA-1735K-1-344-13-Vidin.jpg
File:BASA-1735K-1-344-14-Tsaribrod.JPG
File:BASA-1735K-1-344-15-Ruse.jpg
File:BASA-1735K-1-344-16-Pleven, Bulgaria.JPG
File:BASA-1735K-1-344-17-18-Shipka Memorial Church.jpg
File:BASA-1735K-1-344-19-Kyustendil.jpg
File:BASA-1735K-1-344-2-Sofia.JPG
File:BASA-1735K-1-344-20-Shumen.jpg
File:BASA-1735K-1-344-21-Kyustendil.jpg
File:BASA-1735K-1-344-22-Pleven.jpg
File:BASA-1735K-1-344-23-Pavlikeni.jpg
File:BASA-1735K-1-344-24-Karlovo Hospital, Bulgaria.JPG
File:BASA-1735K-1-344-25-Shipka Memorial Church.jpg
File:BASA-1735K-1-344-26-Teteven.JPG
File:BASA-1735K-1-344-27-Shipka Memorial Church.JPG
File:BASA-1735K-1-344-29-Military club, Stara Zagora.jpg
File:BASA-1735K-1-344-3-Sofia.JPG
File:BASA-1735K-1-344-30-Sevlievo.JPG
File:BASA-1735K-1-344-31-Gorna Oryahovitsa.jpg
File:BASA-1735K-1-344-32-Svishtov.JPG
File:BASA-1735K-1-344-33-Iskar gorge, Bulgaria.JPG
File:BASA-1735K-1-344-33a-Iskar gorge, Bulgaria.JPG
File:BASA-1735K-1-344-34-Tran, Bulgaria.JPG
File:BASA-1735K-1-344-35-Samokov, Bulgaria.JPG
File:BASA-1735K-1-344-36-Rila monastery.JPG
File:BASA-1735K-1-344-37-Karlovo waterfall.JPG
File:BASA-1735K-1-344-38-Park Svoboda, Pazardzhik.JPG
File:BASA-1735K-1-344-39-Lovech.jpg
File:BASA-1735K-1-344-4-Vidin.JPG
File:BASA-1735K-1-344-40-Diocletianopolis The Southern Gate.jpg
File:BASA-1735K-1-344-41-Pliska, Bulgaria.JPG
File:BASA-1735K-1-344-42-Plachkovtsi.JPG
File:BASA-1735K-1-344-43-Memorial to the fallen in 1885 war, Tran.jpg
File:BASA-1735K-1-344-44-Kyustendil.jpg
File:BASA-1735K-1-344-45-Samokov.jpg
File:BASA-1735K-1-344-5-Euxinograd.jpg
File:BASA-1735K-1-344-6-Euxinograd.jpg
File:BASA-1735K-1-344-7-Euxinograd.jpg
File:BASA-1735K-1-344-8-Varna.jpg
File:BASA-1735K-1-344-9-Military Club, Varna.jpg
File:BASA-1735K-1-345-1-Post card from Plovdiv, 1900.jpg
File:BASA-1735K-1-345-10-Dupnitsa, Bulgaria.jpg
File:BASA-1735K-1-345-12-13-Rila Monastery, Bulgaria.jpg
File:BASA-1735K-1-345-14-Nesebar, Bulgaria.jpg
File:BASA-1735K-1-345-15-Sopot Convent, Bulgaria.jpg
File:BASA-1735K-1-345-17-Postcard from Shumen, Bulgaria, 1912.jpg
File:BASA-1735K-1-345-18-Gabrovo theatre.jpg
File:BASA-1735K-1-345-19-St. Sofia Church, Sofia, Bulgaria, 1925.jpg
File:BASA-1735K-1-345-2-Postcard from Karlovo, Bulgaria, 1941.jpg
File:BASA-1735K-1-345-20-Varna, Bulgaria, 1925.jpg
File:BASA-1735K-1-345-21-Baba Vida, Vidin, Bulgaria, 1929.jpg
File:BASA-1735K-1-345-24-Tsar Simeon Garden, Plovdiv, Bulgaria, 1915.jpg
File:BASA-1735K-1-345-25-Bistritsa Waterfall, Bulgaria, 1918.jpg
File:BASA-1735K-1-345-26-Borovets, Bulgaria, 1914.jpg
File:BASA-1735K-1-345-27-Kostenets Waterfall, Bulgaria, 1915.jpg
File:BASA-1735K-1-345-28-Asen Fortres, Bulgaria, 1904.jpg
File:BASA-1735K-1-345-29-Bulgaria, 1922.jpg
File:BASA-1735K-1-345-3-Plovdiv, Bulgaria, 1936.jpeg
File:BASA-1735K-1-345-31-Kalofer, Bulgaria, 1905.jpg
File:BASA-1735K-1-345-32-Postcard from Burgas, Bulgaria, 1908.jpg
File:BASA-1735K-1-345-4-Rila Monastery, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1735K-1-345-6-Kotel, Bulgaria, 1932.jpeg
File:BASA-1735K-1-345-7-Svishtov, Bulgaria, 1910.jpg
File:BASA-1735K-1-345-8-Nesebar, Bulgaria, 1929.jpeg
File:BASA-1735K-1-345-9-Aleko Konstantinov Monument, Svishtov, Bulgaria, 1927.jpeg
File:BASA-1735K-1-347-1-Dryanovo Monastery.JPG
File:BASA-1735K-1-352-1-Skobelev Park-Museum, Pleven.jpg
File:BASA-1735K-1-352-2-Skobelev Park-Museum, Pleven, Bulgaria.jpg
File:BASA-1735K-1-353-1-Kotel, 1932.jpg
File:BASA-1735K-1-358-1-Eledzhik.JPG
File:BASA-1735K-1-391-1-Varna.JPG
File:BASA-1771K-1-1163-1-Hisarya, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1163-2-Hisarya, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1163-3-Hisarya Public Mineral Baths.jpeg
File:BASA-1771K-1-1172-26-Sevlievo.jpg
File:BASA-1771K-1-1174-12-Belmeken, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-13-Belmeken, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-14-Yundola, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-15-Yundola, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-2-Nesebar, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-22-Beglika, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-23-Beglika, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-26-Seven Rila Lakes, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-3-Nesebar, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-30-Beglika, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-31-Beglika, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-32-Beglika, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-33-Beglika, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-34-Beglika, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-35-Beglika.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-38-Belmeken, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-39-Belmeken, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1771K-1-1174-8-Ropotamo river, Bulgaria.jpeg
File:BASA-1956K-1-182-10-Pirin.JPG
File:BASA-1956K-1-182-11-Pirin.JPG
File:BASA-1956K-1-182-12-Pirin.JPG
File:BASA-1956K-1-182-13-Pirin.JPG
File:BASA-1956K-1-182-14-Pirin.JPG
File:BASA-1956K-1-182-15-Pirin.JPG
File:BASA-1956K-1-182-16-Pirin.JPG
File:BASA-1956K-1-182-17-Pirin.JPG
File:BASA-1956K-1-182-18-Pirin.JPG
File:BASA-1956K-1-182-19-Pirin.JPG
File:BASA-1956K-1-182-2.JPG
File:BASA-1956K-1-182-20-Pirin.JPG
File:BASA-1956K-1-182-21-Todorka.JPG
File:BASA-1956K-1-182-22-Todorka.JPG
File:BASA-1956K-1-182-23-Pirin.JPG
File:BASA-1956K-1-182-3.JPG
File:BASA-1956K-1-182-4-Musala.JPG
File:BASA-2046K-2-852-1-Bombing of Sofia in WWII, Konstantin Shtarkelov's house.jpg
File:BASA-2046K-2-852-2-Bombing of Sofia in WWII, Konstantin Shtarkelov's house.jpg
File:BASA-2046K-2-852-3-Bombing of Sofia in WWII, Konstantin Shtarkelov's house.jpg
File:BASA-237K-1-351-114-Church of the Ascension - Sopot.jpg
File:BASA-237K-1-351-144-Sopot Monastery, Bulgaria.jpg
File:BASA-237K-1-351-149-Rila Monastery.jpg
File:BASA-237K-1-351-152-Market in Sofia, Bulgaria.jpg
File:BASA-237K-1-351-185-Ivan Vazov House, Sopot, Bulgaria.jpg
File:BASA-237K-1-351-187-Sopot, Bulgaria.jpg
File:BASA-237K-1-351-188-Vasil Levski monument in Karlovo.jpg
File:BASA-237K-1-351-192-Vazov Museum Sopot.jpg
File:BASA-237K-1-351-198.jpg
File:BASA-237K-1-351-66-Vazov Museum Sopot.jpg
File:BASA-237K-1-355-10-Serbo-Bulgarian War, World War I, 1915.jpg
File:BASA-237K-1-355-11-Serbo-Bulgarian War, World War I, 1915.jpg
File:BASA-237K-1-355-12-Serbo-Bulgarian War, World War I, 1915.jpg
File:BASA-237K-1-355-13-Serbo-Bulgarian War, World War I, 1915.jpg
File:BASA-237K-1-355-14-Serbo-Bulgarian War, World War I, 1915.jpg
File:BASA-237K-1-355-15-Serbo-Bulgarian War, World War I, 1915.jpg
File:BASA-237K-1-355-16-Serbo-Bulgarian War, World War I, 1915.jpg
File:BASA-237K-1-355-17-Serbo-Bulgarian War, World War I, 1915.jpg
File:BASA-237K-1-355-18-Serbo-Bulgarian War, World War I, 1915.jpg
File:BASA-237K-1-355-19-Serbo-Bulgarian War, World War I, 1915.jpg
File:BASA-237K-1-355-2-Serbo-Bulgarian War, World War I, 1915.jpg
File:BASA-237K-1-355-24-Serbo-Bulgarian War, World War I, 1915.jpg
File:BASA-255K-1-108-1-Aleksandar Stambolijski house.jpg
File:BASA-389K-1-361-10-Children's Day, Bulgaria, 1928.JPG
File:BASA-389K-1-361-11-Children's Day, Bulgaria, 1928.JPG
File:BASA-389K-1-361-12-Children's Day, Bulgaria, 1928.JPG
File:BASA-389K-1-361-2-Children's Day, Bulgaria, 1928.JPG
File:BASA-389K-1-361-3-Children's Day, Bulgaria, 1928.JPG
File:BASA-389K-1-361-4-Children's Day, Bulgaria, 1928.JPG
File:BASA-389K-1-361-5-Children's Day, Bulgaria, 1928.JPG
File:BASA-389K-1-361-6-Children's Day, Bulgaria, 1928.JPG
File:BASA-389K-1-361-7-Children's Day, Bulgaria, 1928.JPG
File:BASA-389K-1-361-8-Children's Day, Bulgaria, 1928.JPG
File:BASA-389K-1-361-9-Children's Day, Bulgaria, 1928.JPG
File:BASA-3K-14-169-1-Chirpan earthquake, 1928.JPG
File:BASA-3K-14-169-10-Crashed rolling stock, Bulgaria, 1922.JPG
File:BASA-3K-14-169-11-Chirpan earthquake, 1928.JPG
File:BASA-3K-14-169-12-Chirpan earthquake, 1928.JPG
File:BASA-3K-14-169-13-Chirpan earthquake, 1928.JPG
File:BASA-3K-14-169-14-Chirpan earthquake, 1928.JPG
File:BASA-3K-14-169-15-Chirpan earthquake, Opan, 1928.JPG
File:BASA-3K-14-169-16-Chirpan earthquake, 1928.JPG
File:BASA-3K-14-169-2-Chirpan earthquake, 1928.JPG
File:BASA-3K-14-169-3-Chirpan earthquake, 1928.JPG
File:BASA-3K-14-169-4-Damaged rail transport infrastructure.JPG
File:BASA-3K-14-169-5-Crashed rolling stock, Bulgaria.JPG
File:BASA-3K-14-169-6-Crashed rolling stock, Bulgaria.JPG
File:BASA-3K-14-169-7-Chirpan earthquake, Plovdiv, 1928.JPG
File:BASA-3K-15-380-10-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-11-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-12-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-13-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-14-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-15-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-16-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-17-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-18-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-19-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-20-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-21-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-22-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-23-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-24-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-25-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-26-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-27-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-28-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-29-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-3-Dupnitsa railway station, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-30-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-31-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-32-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-33-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-34-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-35-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-36-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-37-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-38-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-39-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-4-Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-40-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-41-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-42-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-43-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-44-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-45-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-46-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-47-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-48-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-49-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpeg
File:BASA-3K-15-380-5-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-6-Kresna Gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-7-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-8-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-380-9-Kresna gorge, Radomir-Marino Pole Railway, 1916-1917.jpg
File:BASA-3K-15-409-1-Train of Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-15-409-10-Train of Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-15-409-11-Train of Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-15-409-12-Train of Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-15-409-13-Train of Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-15-409-2-Train of Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-15-409-3-Train of Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-15-409-4-Train of Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-15-409-5-Train of Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-15-409-6-Train of Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-15-409-7-Train of Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-15-409-8-Train of Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-15-409-9-Train of Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-15-442-1-Tsarska Bistritsa.jpeg
File:BASA-3K-15-442-10-Royal Palace, Sofia.jpeg
File:BASA-3K-15-442-2-Tsarska Bistritsa.jpeg
File:BASA-3K-15-442-3-Tsarska Bistritsa.jpeg
File:BASA-3K-15-442-4-Tsarska Bistritsa.jpeg
File:BASA-3K-15-442-5-Vrana.jpeg
File:BASA-3K-15-442-6-Vrana.jpeg
File:BASA-3K-15-442-7-Vrana.jpeg
File:BASA-3K-15-442-8-Euxinograd Palace.jpg
File:BASA-3K-7-327-1-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-10-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-11-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-12-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-13-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-14-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-15-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-16-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-17-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-18-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-19-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-2-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-20-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-21-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-22-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-23-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-24-International Fair Plovdiv, 24.jpg
File:BASA-3K-7-327-25-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-26-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-27-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-28-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-29-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-3-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-30-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-4-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-5-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-6-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-7-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-8-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-327-9-International Fair Plovdiv, 1892.jpg
File:BASA-3K-7-328-5-Sofia, 1907.jpg
File:BASA-3K-7-328-5a-Sofia Ivan Vazov National Theatre, 1907.jpg
File:BASA-3K-7-334-10-Pazardzhik Railway Station, 1928.jpeg
File:BASA-3K-7-334-11-Pazardzhik, 1928.jpeg
File:BASA-3K-7-334-12-Pazardzhik, 1928.jpeg
File:BASA-3K-7-334-13-Steam locomotive 502.76.jpeg
File:BASA-3K-7-334-4-Assen's fortress, 1928.jpeg
File:BASA-3K-7-334-5-Varvara Railway Station.jpeg
File:BASA-3K-7-334-6-Pazardzhik-Varvara narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-334-7-Pazardzhik-Varvara narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-334-8-Pazardzhik-Varvara narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-334-9-Lyahovo Railway Station, Pazardzhik-Varvara narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-1-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-10-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-11-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-12-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-13-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-14-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-15-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-16-Rakovski-Haskovo narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-17-Rakovski-Haskovo narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-18-Rakovski-Haskovo narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-19-Levski-Lovech Railway.jpeg
File:BASA-3K-7-335-2-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-20-Levski-Lovech Railway.jpeg
File:BASA-3K-7-335-27-Aleksandrovo-Vidin Railway building.jpeg
File:BASA-3K-7-335-28-Aleksandrovo-Vidin Railway building.jpeg
File:BASA-3K-7-335-29-Aleksandrovo-Vidin Railway building.jpeg
File:BASA-3K-7-335-3-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-30-Aleksandrovo-Vidin Railway building.jpeg
File:BASA-3K-7-335-31-Aleksandrovo-Vidin Railway building.jpeg
File:BASA-3K-7-335-4-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-5-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-6-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-7-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-8-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-335-9-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpeg
File:BASA-3K-7-432-13-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-15-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-16-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-17-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-18-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-19-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-20-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-21-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-23-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-24-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-25-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-27-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-30-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-32-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-35-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-36-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-38-Military parades in Bulgaria, 1923.jpeg
File:BASA-3K-7-432-39-Bulgarian army, 17.09.1902.jpeg
File:BASA-3K-7-436-10-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-11-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-12-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-13-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-15-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-16-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-18-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-19-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-20-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-21-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-22-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-23-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-24-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-25-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-28-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-26-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-29-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-3-14-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-3-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-30-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-31-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-32-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-33-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-34-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-35-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-36-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-37-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-38-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-39-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-4-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-40-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-41-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-42-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-43-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-44-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-45-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-46-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-47-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-48-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-49-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-5-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-50-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-51-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-53-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-54-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-55-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-56-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-57-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-58-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-59-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-6-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-436-60-Photo of South Dobruja, 1940.JPG
File:BASA-3K-7-511-1-Aleksandar factory, Gabrovo, Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-7-511-2.jpg
File:BASA-3K-7-511-3-Asenovets Brewery, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-4-Andonov & Mihailov factory, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-5-Avramov&Nozharov's factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-6.jpg
File:BASA-3K-7-511-7.jpg
File:BASA-3K-7-511-8.jpg
File:BASA-3K-7-511-9.jpg
File:BASA-3K-7-511-010-Anonymous tram company, Sofia, Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-7-511-11-Ivan Berov factory, Gabrovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-12-Ivan Berov factory, Michkovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-013-Buzludzha brewery, Gabrovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-014-Berov-Horinek factory, Sofia.jpg
File:BASA-3K-7-511-15.jpg
File:BASA-3K-7-511-16.jpg
File:BASA-3K-7-511-17.jpg
File:BASA-3K-7-511-18.jpg
File:BASA-3K-7-511-19-Badeshtnost factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-20.jpg
File:BASA-3K-7-511-21.jpg
File:BASA-3K-7-511-22-Hristo Bobchev and son factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-23.jpg
File:BASA-3K-7-511-24.jpg
File:BASA-3K-7-511-25.jpg
File:BASA-3K-7-511-26.jpg
File:BASA-3K-7-511-27-Boyadzhiev & Gigov factory, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-28.jpg
File:BASA-3K-7-511-29-Belcho Belchev factory, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-30.jpg
File:BASA-3K-7-511-31.jpg
File:BASA-3K-7-511-32.jpg
File:BASA-3K-7-511-33.jpg
File:BASA-3K-7-511-34-Bizon factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-35.jpg
File:BASA-3K-7-511-36.jpg
File:BASA-3K-7-511-37.jpg
File:BASA-3K-7-511-38.jpg
File:BASA-3K-7-511-39.jpg
File:BASA-3K-7-511-40.jpg
File:BASA-3K-7-511-41.jpg
File:BASA-3K-7-511-42.jpg
File:BASA-3K-7-511-43.jpg
File:BASA-3K-7-511-44.jpg
File:BASA-3K-7-511-45.jpg
File:BASA-3K-7-511-46.jpg
File:BASA-3K-7-511-47-Ivan Donkov's factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-48-Dobrev & Izmirev factory, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-49.jpg
File:BASA-3K-7-511-50-Elovitsa factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-51.jpg
File:BASA-3K-7-511-52.jpg
File:BASA-3K-7-511-53-Ivan Kalpazanov factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-54.jpg
File:BASA-3K-7-511-55.jpg
File:BASA-3K-7-511-56-Izgrev factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-57.jpg
File:BASA-3K-7-511-58.jpg
File:BASA-3K-7-511-59-Ivan Kalpazanov factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-60.jpg
File:BASA-3K-7-511-61-Kantardzhiev & Son factory, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-62.jpg
File:BASA-3K-7-511-63.jpg
File:BASA-3K-7-511-64.jpg
File:BASA-3K-7-511-65.jpg
File:BASA-3K-7-511-66-Kalovi Brothers factory, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-67.jpg
File:BASA-3K-7-511-68.jpg
File:BASA-3K-7-511-69.jpg
File:BASA-3K-7-511-70.jpg
File:BASA-3K-7-511-71.jpg
File:BASA-3K-7-511-72.jpg
File:BASA-3K-7-511-73.jpg
File:BASA-3K-7-511-74.jpg
File:BASA-3K-7-511-75-Hristo Momerin's factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-76.jpg
File:BASA-3K-7-511-77.jpg
File:BASA-3K-7-511-78-Vasil Milkov factory, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-79.jpg
File:BASA-3K-7-511-80.jpg
File:BASA-3K-7-511-81.jpg
File:BASA-3K-7-511-82.jpg
File:BASA-3K-7-511-83.jpg
File:BASA-3K-7-511-84-Ivan Nedkov's factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-85-Nezavisimost factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-86-Nadezda factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-87.jpg
File:BASA-3K-7-511-88.jpg
File:BASA-3K-7-511-89.jpg
File:BASA-3K-7-511-90.jpg
File:BASA-3K-7-511-91.jpg
File:BASA-3K-7-511-92.jpg
File:BASA-3K-7-511-93.jpg
File:BASA-3K-7-511-94.jpg
File:BASA-3K-7-511-95.jpg
File:BASA-3K-7-511-96.jpg
File:BASA-3K-7-511-97.jpg
File:BASA-3K-7-511-98.jpg
File:BASA-3K-7-511-099-Payakov&Vazharov factory, Sofia.jpg
File:BASA-3K-7-511-100-Velizar Peev factory, Sofia, Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-7-511-101-Proshek brothers brewery, Sofia, Bulgaria.jpg
File:BASA-3K-7-511-102-Petrov Brothers factory, Burgas.jpg
File:BASA-3K-7-511-103.jpg
File:BASA-3K-7-511-104-Gancho Popov factory, Gabrovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-105-Penkov&Popov factory, Rousse.jpg
File:BASA-3K-7-511-106-Prince Boris factory, Rousse.jpg
File:BASA-3K-7-511-107-Eliseyna.jpg
File:BASA-3K-7-511-108.jpg
File:BASA-3K-7-511-109-Dimitar Penchev factory, Harmanli.jpg
File:BASA-3K-7-511-110-Raycho Paparinov factory, Rousse.jpg
File:BASA-3K-7-511-111-Petar Petrov factory, Yambol.jpg
File:BASA-3K-7-511-112-Progres factory, Gabrovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-114-Petrov's factory, Varna.jpg
File:BASA-3K-7-511-115-Georgi Rasheev factory, Gabrovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-116-Rasheevi Brothers factory, Gabrovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-117-Rositsa factory, Gabrovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-118-Rodopi factory, Belovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-119-Rabotnik factory, Sofia.jpg
File:BASA-3K-7-511-120-Rohov-Danchev factory, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-121-Vasil Radkov factory, Bichkinya-.jpg
File:BASA-3K-7-511-122-Kanazirevi Brothers factory, Burgas.jpg
File:BASA-3K-7-511-123-Radoykovi Brothers factory, Samokov.jpg
File:BASA-3K-7-511-124-St. Georgi factory, Tryavna.jpg
File:BASA-3K-7-511-125-G. Stephanoff & Fils factory, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-126-Strug factory, Sofia.jpg
File:BASA-3K-7-511-127-Sila factory, Varna.jpg
File:BASA-3K-7-511-128-Georgi Saraivanov factory, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-129-Saraivanov, Kyuvliev and Popovich factory, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-130-Nikola Slavchev brewery, Tarnovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-131-Spirkovi brothers factory, Sofia.jpg
File:BASA-3K-7-511-132.jpg
File:BASA-3K-7-511-133-Semov-Georgiev factory, Gabrovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-134-Solun factory, Sofia.jpg
File:BASA-3K-7-511-135-Stoychevi brothers factory, Gabrovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-136-Selveliev-Tsonchev factory, Gabrovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-137-Orach factory, Balchik.jpg
File:BASA-3K-7-511-138-Stoilov factory, Rousse.jpg
File:BASA-3K-7-511-139-Sahakyan factory, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-140-Sarov factory, Samokov.jpg
File:BASA-3K-7-511-141-Troitsa factory, Gabrovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-142-Trud factory, Rousse.jpg
File:BASA-3K-7-511-143-Dimitar Tatev factory, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-144-Teodosiu factory, Burgas.jpg
File:BASA-3K-7-511-145.jpg
File:BASA-3K-7-511-146-Uspeh factory, Gabrovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-147-Uzunov factory, Gabrovo.jpg
File:BASA-3K-7-511-148.jpg
File:BASA-3K-7-511-149-Ivan Halachev's factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-150.jpg
File:BASA-3K-7-511-151.jpg
File:BASA-3K-7-511-152.jpg
File:BASA-3K-7-511-153.jpg
File:BASA-3K-7-511-154-Charakchiev factory, Sliven.jpg
File:BASA-3K-7-511-155.jpg
File:BASA-3K-7-511-156.jpg
File:BASA-3K-7-511-157.jpg
File:BASA-3K-7-511-158.jpg
File:BASA-3K-7-511-159-Shtastie factory.jpg
File:BASA-3K-7-511-160.jpg
File:BASA-3K-7-511-161.jpg
File:BASA-3K-7-511-162.jpg
File:BASA-45K-1-18-1-St-Sedmochislenitsi-school-Sofia-WW2.jpg
File:BASA-45K-1-18-10-Ferdinand-Blvd-Sofia-WW2.jpg
File:BASA-45k-1-18-11-Ferdinand-Blvd-Sofia-WW2.jpg
File:BASA-45k-1-18-13-Institute-for-peoples-health-Sofia-WW2.jpg
File:BASA-45K-1-18-19-National-Assembly-Sofia-WW2.jpg
File:BASA-45K-1-18-22-Bishops-Residence-Sofia-WW2.jpg
File:BASA-45k-1-18-24-Fedinand-Blvd-Sofia-WW2.jpg
File:BASA-45K-1-18-25-Aleksandrovska-hospital-Sofia-WW2.jpg
File:BASA-45K-1-18-28-Italian-School-Sofia-WW2.jpg
File:BASA-45K-1-18-3-Graf-Ignatiev-Ferdinand-Blvd-crossing-Sofia-WW2.jpg
File:BASA-45K-1-18-4-State-Printing-House-Sofia-WW2.jpg
File:BASA-45K-1-18-5-Giovanna-Blvd-Sofia-WW2.jpg
File:BASA-45k-1-18-6-Giovanna-Blvd-Sofia-WW2.jpg
File:BASA-45K-1-18-8-Evangelist-church-Sofia-WW2.jpg
File:BASA-526K-1-1397-5-Rila monastery, 1933.JPG
File:BASA-526K-1-1403-4-Vitosha.JPG
File:BASA-526K-1-1413-1-Mineralni Bani, Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1403-1-Zhrebchevo cave, Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1403-2-Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1403-3-Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1413-1-Mineralni Bani, Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1413-2-Rhodopes.JPG
File:BASA-526K-1-1413-4-Kasnakovo.JPG
File:BASA-526K-1-1413-5-Hisarya.JPG
File:BASA-526K-1-1416-1-Metodi Kusev's grave in Ayazmo park, Stara Zagora, Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1416-10-Sozopol.JPG
File:BASA-526K-1-1416-11-Mineral bath, Sliven, Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1416-12-Sliven.JPG
File:BASA-526K-1-1416-13-Iliya Kalov's factory, Sliven, Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1416-14-Stara Zagora, 1929.JPG
File:BASA-526K-1-1416-15-Ayazmo, Stara Zagora, 1929.JPG
File:BASA-526K-1-1416-17-Hvoyna, Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1416-18-Aida peak, Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1416-19-Harmanli.JPG
File:BASA-526K-1-1416-2-Stara Zagora.JPG
File:BASA-526K-1-1416-20-Harmanli.JPG
File:BASA-526K-1-1416-21-Maritsa, Harmanli.JPG
File:BASA-526K-1-1416-22-Harmanli.JPG
File:BASA-526K-1-1416-23-Harmanli.JPG
File:BASA-526K-1-1416-24-Haskovo, 1931.JPG
File:BASA-526K-1-1416-25-Haskovo, 1931.JPG
File:BASA-526K-1-1416-26-Haskovo, 1931.JPG
File:BASA-526K-1-1416-3-Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1416-4-Ayazmo, Stara Zagora.JPG
File:BASA-526K-1-1416-5-Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1416-6-Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1416-7-Sozopol.JPG
File:BASA-526K-1-1416-9-Sozopol.JPG
File:BASA-526K-1-1419-1-Black sea from Varna, 1931.JPG
File:BASA-526K-1-1419-2-Black sea from Varna, 1939.JPG
File:BASA-526K-1-1424-1-Hut in Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1424-2-Dolni chiflik.jpg
File:BASA-526K-1-1424-3-Vratsa.JPG
File:BASA-526K-1-1424-4-Hut in Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1424-5-Vratsa.JPG
File:BASA-526K-1-1433-1-Progled.JPG
File:BASA-526K-1-1433-10-Rhodope.JPG
File:BASA-526K-1-1433-11-West Rhodope.JPG
File:BASA-526K-1-1433-12-Rhodope.JPG
File:BASA-526K-1-1433-13-Rhodope.JPG
File:BASA-526K-1-1433-14-Kalinin peak, Rila, Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1433-15-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-16-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-17-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-18-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-19.JPG
File:BASA-526K-1-1433-2.JPG
File:BASA-526K-1-1433-20-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-21-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-22-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-23-Yakoruda.JPG
File:BASA-526K-1-1433-24-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-24a-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-25-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-26-Yakoruda.JPG
File:BASA-526K-1-1433-27-Lake in Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-28-Stob pyramides, Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1433-29-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-3.JPG
File:BASA-526K-1-1433-30-Urdini lakes, Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-31.JPG
File:BASA-526K-1-1433-32-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-33-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-34-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-35-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-36-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-37-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-38-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-39-Mancho peak, Rila, Bulgaria.JPG
File:BASA-526K-1-1433-39-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-4-Beden.JPG
File:BASA-526K-1-1433-40-Musala.JPG
File:BASA-526K-1-1433-41.JPG
File:BASA-526K-1-1433-42.JPG
File:BASA-526K-1-1433-43-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-44- Lake in Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-45-Yakoruda.JPG
File:BASA-526K-1-1433-46-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-47-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-48.JPG
File:BASA-526K-1-1433-49-Musala.JPG
File:BASA-526K-1-1433-5-Progled.JPG
File:BASA-526K-1-1433-50-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-51.JPG
File:BASA-526K-1-1433-52-Musala peak, Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-53-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-54-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-55-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-56-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-57-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-58-Seven Rila Lakes.JPG
File:BASA-526K-1-1433-6-Golyam Perelik.JPG
File:BASA-526K-1-1433-60-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-62.JPG
File:BASA-526K-1-1433-63-Smradlivo Lake, Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-64-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-65-Rila.JPG
File:BASA-526K-1-1433-8-Rozhen pass.JPG
File:BASA-526K-1-1433-9.JPG
File:BASA-526K-1-1434-1-Osogovo.JPG
File:BASA-526K-1-1434-2-Osogovo.JPG
File:BASA-526K-1-1434-3-Osogovo.JPG
File:BASA-526K-1-1434-4-Osogovo.JPG
File:BASA-526K-1-1434-5-Osogovo.JPG
File:BASA-526K-1-1434-6-Osogovo.JPG
File:BASA-526K-1-1434-7-Osogovo.JPG
File:BASA-52K-5-24-1-Eliseyna station, Bulgaria, 07.1903.JPG
File:BASA-52K-5-24-10.JPG
File:BASA-52K-5-24-11.JPG
File:BASA-52K-5-24-12.JPG
File:BASA-52K-5-24-13.JPG
File:BASA-52K-5-24-14.JPG
File:BASA-52K-5-24-15.JPG
File:BASA-52K-5-24-18.JPG
File:BASA-52K-5-24-2-Eliseyna station, Bulgaria, 07.1903.JPG
File:BASA-52K-5-24-24.JPG
File:BASA-52K-5-24-25.JPG
File:BASA-52K-5-24-26.JPG
File:BASA-52K-5-24-3-Cherepish Monastery, Bulgaria, 07.1903.JPG
File:BASA-52K-5-24-30.JPG
File:BASA-52K-5-24-31.JPG
File:BASA-52K-5-24-32.JPG
File:BASA-52K-5-24-32A.JPG
File:BASA-52K-5-24-33.JPG
File:BASA-52K-5-24-4-Cherepish, Bulgaria, 07.1903.JPG
File:BASA-52K-5-24-44-Sveti Sedmochislenitsi Church, Sofia, 1903.JPG
File:BASA-52K-5-24-45-Battenberg Mausoleum, Sofia, 1903.JPG
File:BASA-52K-5-24-46-Sofia, 1903.JPG
File:BASA-52K-5-24-47-Sofia, 1903.JPG
File:BASA-52K-5-24-5-Cherepish, Bulgaria, 07.1903.JPG
File:BASA-52K-5-24-6-Cherepish, Bulgaria, 07.1903.JPG
File:BASA-52K-5-24-7-Cherepish, Bulgaria, 07.1903.JPG
File:BASA-714K-1-75-20-Chepino Gorge, 1910.jpg
File:BASA-741K-2-124-11-Ivan Vazov National Library, Plovdiv.JPG
File:BASA-741K-1-32-1-Ivan Vazov National Library, Plovdiv.JPG
File:BASA-741K-2-124-4-Ivan Vazov National Library, Plovdiv.JPG
File:BASA-741K-2-124-5-Ivan Vazov National Library, Plovdiv.JPG
File:BASA-746K-1-84-10 airplanes in flight Bulgaria 1930s.JPG
File:BASA-746K-1-84-11 airplanes in flight above the Rila Lakes Bulgaria.JPG
File:BASA-746K-1-84-12 Rila, Bulgaria aerial photograph.jpg
File:BASA-746K-1-84-13 central Sofia from the air 1930s.jpg
File:BASA-746K-1-84-14 Shipka Pass Liberty Monument aerial photo, Bulgaria 1930s.JPG
File:BASA-746K-1-84-15 Rila, Bulgaria aerial photograph 1930s.JPG
File:BASA-746K-1-84-16 Rila Monastery from the air Bulgaria 1930s.JPG
File:BASA-746K-1-84-17 aircraft at Bozhurishte airport, Bulgaria.JPG
File:BASA-746K-1-84-18 a Bulgarian town as seen from the air 1930s.jpg
File:BASA-746K-1-84-19 a Bulgarian town as seen from the air, 1930s.JPG
File:BASA-746K-1-84-20 Baba Vida Fortress, Vidin, Bulgaria, as seen from the air, c. 1930.jpg
File:BASA-80K-1-87-13-Dobri Nemirov, Ruse, 1942.JPG
File:BASA-80K-1-87-14-Dobri Nemirov, Ruse, 1942.JPG
File:BASA-80K-1-87-16-Dobri Nemirov, Ruse, 1942.JPG
File:BASA-80K-1-87-3-Dobri Nemirov, Nemirovo railway station, 1936.JPG
File:BASA-80K-1-87-4-Dobri Nemirov, Nemirovo railway station, 1936.JPG
File:BASA-80K-1-87-5-Dobri Nemirov, Nemirovo railway station, 1936.JPG
File:BASA-80K-1-87-6-Dobri Nemirov, 1939.JPG
File:BASA-80K-1-87-7-Dobri Nemirov, Tutrakan, 1941.JPG
File:BASA-80K-1-87-8-Dobri Nemirov, Tutrakan, 1941.JPG
File:BASA-80K-1-87-9-Dobri Nemirov, Tutrakan, 1941.JPG
File:BASA-GB-131K-2-10-1-Ivan Hadzhiberov's Factory.jpg
File:BASA-GB-524K-3-137-1-Paskal Paskalev and Ivan Gladnev, Gabrovo clocktower.jpg
File:BASA-MN-599K-1-167-1-Bombing of Vratsa in World War II.jpg
File:BASA-MN-599K-1-167-2-Bombing of Vratsa in World War II.jpg
File:BASA-MN-599K-1-167-3-Bombing of Vratsa in World War II.jpg
File:BASA-PZ-550-4-29-1-Saranyovo, 1929.jpg
File:BASA-PZ-550-4-29-2-Saranyovo, 1936.jpg
File:BASA-PZ-550-4-30-1-Velingrad, 1932.jpg
File:BASA-PZ-550-4-31-1-Saranyovo Station, 1938.jpg
File:BASA-PZ-550-4-32-1-Saranyovo Station, 1941.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-1-Trackwalker, Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-10-Diesel railcar, Velingrad station, 1963.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-12-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-16-Disel railcar, Avramovo-Saint Petka Station.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-17-Avramovo station.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-18-Trackwalker, Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-2-Pashovo Station.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-20-Trackwalker, Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line,1960's.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-23-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-24-Trackwalker, Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-26-Trackwalker, Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line, 1950's.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-27-Pashovo station.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-28-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-29-Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-3-Pashovo station.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-4-Trackwalker, Septemvri-Dobrinishte narrow gauge line.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-5-Bridge over Vaklevo dere.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-6-Velingrad station.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-7-Bridge over Vaklevo dere.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-8-Bridge over Vaklevo dere.jpg
File:BASA-PZ-643-8-6-9-Tunnel 9, after Tsepina station.jpg
File:BASA-SF-1353K-2-10-2-Bombing of Sofia in World War II.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-10.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-100.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-101.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-102.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-103.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-104.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-105.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-106.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-107.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-108.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-109.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-11.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-110.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-111.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-112.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-113.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-114.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-115.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-116.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-117.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-118.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-119.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-12.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-120.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-121.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-122.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-123.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-124.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-125.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-126.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-127.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-128.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-129.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-13.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-130.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-131.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-132.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-133.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-134.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-135.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-136.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-137.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-138.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-139.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-14.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-140.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-141.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-142.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-143.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-144.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-145.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-146.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-147.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-148.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-149.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-15.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-150.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-151.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-152.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-153.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-154.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-155.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-156.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-157.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-158.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-159.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-16.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-160.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-161.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-162.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-163.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-164.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-165.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-166.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-168.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-169.jpg
File:BASA-VD-1217-2-12-17.jpg