Archives Challenge 2016/Order of Saint Alexander

Archives Challenge 2016 People Bulgaria World Etnography Documents Then and Now Order of Saint Alexander Results

We present the Index of the people given the order "St. Alexander". Because of the specifics of the work this mini competition is aimed only at participants from Bulgaria, since the points from it do not have any influence on the final result.

В този раздел е представен Азбучник на наградените с орден "Свети Александър". Поради естеството на работа това мини състезание е предназначено само за потребителите от България, като точките от него не влияят върху общия резултат в класирането.

Регламент edit

Имената на наградените се записват по степента на получения от тях орден в съответните статии в Уикипедия. Наградените с орден "Свети Александър" с велик кръст и първа степен са нанесени в таблиците, т.е. остават да се разпределят по следните статии:

Участници edit

За да няма конфликт на интереси и дублиране на работата всеки срещу името си тук да отбелязва периодично по кои страници работи и в скоби да отбележи дата на актуализация.

  • име
  • ...

Резултати edit

Всяко добавено име от Азбучника в съответните статии носи по 1 т.

Задачи edit

Носители на орден „Свети Александър“ втора степен edit

Буква А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Състояние

Носители на орден „Свети Александър“ трета степен edit

Буква А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Състояние

Носители на орден „Свети Александър“ четвърта степен edit

Буква А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Състояние

Носители на орден „Свети Александър“ пета степен edit

Буква А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Състояние

Носители на орден „Свети Александър“ шеста степен edit

Буква А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Състояние

Списък edit

Буква Страница Ref
А 1 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-1-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 1]]</ref>
2 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-2-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 2]]</ref>
4 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-4-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 4]]</ref>
5 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-5-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 5]]</ref>
6 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-6-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 6]]</ref>
7 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-7-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 7]]</ref>
8 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-8-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 8]]</ref>
9 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-9-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 9]]</ref>
10 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-10-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 10]]</ref>
11 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-11-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 11]]</ref>
Б 14 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-14-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 14]]</ref>
15 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-15-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 15]]</ref>
16 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-16-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 16]]</ref>
17 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-17-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 17]]</ref>
18 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-18-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 18]]</ref>
19 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-19-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 19]]</ref>
20 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-20-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 20]]</ref>
21 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-21-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 21]]</ref>
22 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-22-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 22]]</ref>
23 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-23-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 23]]</ref>
24 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-24-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 24]]</ref>
25 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-25-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 25]]</ref>
26 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-26-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 26]]</ref>
27 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-27-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 27]]</ref>
28 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-28-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 28]]</ref>
29 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-29-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 29]]</ref>
30 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-30-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 30]]</ref>
31 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-31-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 31]]</ref>
32 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-32-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 32]]</ref>
33 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-33-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 33]]</ref>
34 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-34-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 34]]</ref>
35 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-35-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 35]]</ref>
36 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-36-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 36]]</ref>
37 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-37-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 37]]</ref>
38 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-38-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 38]]</ref>
39 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-39-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 39]]</ref>
40 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-40-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 40]]</ref>
41 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-41-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 41]]</ref>
42 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-42-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 42]]</ref>
43 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-43-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 43]]</ref>
44 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-44-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 44]]</ref>
45 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-45-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 45]]</ref>
46 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-46-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 46]]</ref>
47 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-47-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 47]]</ref>
В 50 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-50-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 50]]</ref>
51 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-51-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 51]]</ref>
52 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-52-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 52]]</ref>
53 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-53-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 53]]</ref>
54 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-54-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 54]]</ref>
55 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-55-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 55]]</ref>
56 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-56-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 56]]</ref>
56a <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-56a-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 56a]]</ref>
57 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-57-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 57]]</ref>
58 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-58-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 58]]</ref>
59 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-59-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 59]]</ref>
60 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-60-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 60]]</ref>
61 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-61-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 61]]</ref>
62 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-62-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 62]]</ref>
Г 65 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-65-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 65]]</ref>
66 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-66-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 66]]</ref>
67 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-67-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 67]]</ref>
68 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-68-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 68]]</ref>
69 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-69-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 69]]</ref>
70 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-70-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 70]]</ref>
71 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-71-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 71]]</ref>
72 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-72-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 72]]</ref>
73 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-73-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 73]]</ref>
74 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-74-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 74]]</ref>
75 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-75-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 75]]</ref>
76 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-76-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 76]]</ref>
77 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-77-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 77]]</ref>
78 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-78-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 78]]</ref>
79 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-79-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 79]]</ref>
80 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-80-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 80]]</ref>
81 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-81-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 81]]</ref>
82 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-82-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 82]]</ref>
83 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-83-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 83]]</ref>
84 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-84-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 84]]</ref>
85 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-85-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 85]]</ref>
86 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-86-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 86]]</ref>
Д 89 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-89-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 89]]</ref>
90 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-90-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 90]]</ref>
91 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-91-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 91]]</ref>
92 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-92-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 92]]</ref>
93 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-93-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 93]]</ref>
94 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-94-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 94]]</ref>
95 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-95-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 95]]</ref>
96 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-96-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 96]]</ref>
97 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-97-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 97]]</ref>
98 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-98-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 98]]</ref>
99 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-99-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 99]]</ref>
100 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-100-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 100]]</ref>
100a <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-100a-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 100a]]</ref>
101 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-101-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 101]]</ref>
102 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-102-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 102]]</ref>
103 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-103-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 103]]</ref>
104 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-104-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 104]]</ref>
105 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-105-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 105]]</ref>
107 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-107-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 107]]</ref>
108 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-108-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 108]]</ref>
109 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-109-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 109]]</ref>
110 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-110-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 110]]</ref>
Е 114 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-114-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 114]]</ref>
115 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-115-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 115]]</ref>
116 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-116-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 116]]</ref>
117 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-117-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 117]]</ref>
118 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-118-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 118]]</ref>
119 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-119-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 119]]</ref>
122 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-122-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 122]]</ref>
Ж 123 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-123-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 123]]</ref>
З 126 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-126-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 126]]</ref>
127 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-127-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 127]]</ref>
128 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-128-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 128]]</ref>
129 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-129-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 129]]</ref>
130 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-130-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 130]]</ref>
И 133 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-133-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 133]]</ref>
134 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-134-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 134]]</ref>
135 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-135-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 135]]</ref>
136 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-136-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 136]]</ref>
137 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-137-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 137]]</ref>
138 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-138-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 138]]</ref>
139 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-139-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 139]]</ref>
140 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-140-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 140]]</ref>
141 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-141-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 141]]</ref>
142 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-142-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 142]]</ref>
143 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-143-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 143]]</ref>
144 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-144-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 144]]</ref>
К 147 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-147-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 147]]</ref>
148 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-148-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 148]]</ref>
149 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-149-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 149]]</ref>
150 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-150-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 150]]</ref>
151 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-151-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 151]]</ref>
152 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-152-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 152]]</ref>
153 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-153-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 153]]</ref>
154 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-154-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 154]]</ref>
155 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-155-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 155]]</ref>
156 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-156-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 156]]</ref>
157 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-157-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 157]]</ref>
158 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-158-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 158]]</ref>
159 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-159-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 159]]</ref>
160 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-160-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 160]]</ref>
161 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-161-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 161]]</ref>
162 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-162-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 162]]</ref>
163 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-163-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 163]]</ref>
164 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-164-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 164]]</ref>
165 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-165-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 165]]</ref>
166 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-166-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 166]]</ref>
167 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-167-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 167]]</ref>
168 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-168-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 168]]</ref>
169 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-169-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 169]]</ref>
170 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-170-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 170]]</ref>
171 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-171-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 171]]</ref>
172 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-172-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 172]]</ref>
173 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-173-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 173]]</ref>
174 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-174-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 174]]</ref>
175 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-175-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 175]]</ref>
176 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-176-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 176]]</ref>
177 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-177-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 177]]</ref>
178 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-178-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 178]]</ref>
179 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-179-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 179]]</ref>
180 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-180-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 180]]</ref>
180a <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-180a-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 180a]]</ref>
181 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-181-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 181]]</ref>
182 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-182-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 182]]</ref>
183 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-183-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 183]]</ref>
184 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-184-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 184]]</ref>
185 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-185-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 185]]</ref>
186 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-186-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 186]]</ref>
Л 189 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-189-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 189]]</ref>
190 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-190-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 190]]</ref>
191 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-191-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 191]]</ref>
192 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-192-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 192]]</ref>
193 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-193-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 193]]</ref>
194 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-194-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 194]]</ref>
195 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-195-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 195]]</ref>
196 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-196-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 196]]</ref>
197 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-197-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 197]]</ref>
198 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-198-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 198]]</ref>
199 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-199-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 199]]</ref>
200 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-200-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 200]]</ref>
М 203 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-203-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 203]]</ref>
204 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-204-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 204]]</ref>
205 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-205-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 205]]</ref>
206 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-206-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 206]]</ref>
207 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-207-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 207]]</ref>
208 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-208-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 208]]</ref>
209 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-209-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 209]]</ref>
210 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-210-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 210]]</ref>
211 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-211-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 211]]</ref>
212 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-212-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 212]]</ref>
213 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-213-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 213]]</ref>
214 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-214-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 214]]</ref>
215 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-215-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 215]]</ref>
216 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-216-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 216]]</ref>
217 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-217-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 217]]</ref>
218 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-218-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 218]]</ref>
219 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-219-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 219]]</ref>
220 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-220-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 220]]</ref>
221 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-221-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 221]]</ref>
222 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-222-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 222]]</ref>
223 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-223-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 223]]</ref>
224 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-224-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 224]]</ref>
225 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-225-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 225]]</ref>
226 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-226-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 226]]</ref>
227 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-227-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 227]]</ref>
228 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-228-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 228]]</ref>
229 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-229-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 229]]</ref>
230 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-230-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 230]]</ref>
231 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-231-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 231]]</ref>
232 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-232-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 232]]</ref>
Н 235 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-235-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 235]]</ref>
236 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-236-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 236]]</ref>
237 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-237-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 237]]</ref>
238 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-238-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 238]]</ref>
239 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-239-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 239]]</ref>
240 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-240-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 240]]</ref>
241 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-241-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 241]]</ref>
242 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-242-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 242]]</ref>
243 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-243-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 243]]</ref>
244 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-244-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 244]]</ref>
О 247 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-247-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 247]]</ref>
248 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-248-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 248]]</ref>
249 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-249-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 249]]</ref>
П 252 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-252-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 252]]</ref>
253 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-253-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 253]]</ref>
254 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-254-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 254]]</ref>
255 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-255-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 255]]</ref>
256 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-256-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 256]]</ref>
257 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-257-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 257]]</ref>
258 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-258-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 258]]</ref>
259 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-259-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 259]]</ref>
260 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-260-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 260]]</ref>
261 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-261-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 261]]</ref>
262 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-262-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 262]]</ref>
263 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-263-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 263]]</ref>
264 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-264-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 264]]</ref>
265 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-265-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 265]]</ref>
266 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-266-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 266]]</ref>
267 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-267-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 267]]</ref>
268 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-268-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 268]]</ref>
269 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-269-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 269]]</ref>
270 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-270-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 270]]</ref>
271 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-271-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 271]]</ref>
272 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-272-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 272]]</ref>
273 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-273-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 273]]</ref>
274 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-274-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 274]]</ref>
275 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-275-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 275]]</ref>
276 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-276-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 276]]</ref>
277 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-277-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 277]]</ref>
278 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-278-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 278]]</ref>
279 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-279-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 279]]</ref>
280 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-280-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 280]]</ref>
Р 283 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-283-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 283]]</ref>
284 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-284-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 284]]</ref>
285 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-285-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 285]]</ref>
286 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-286-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 286]]</ref>
287 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-287-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 287]]</ref>
288 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-288-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 288]]</ref>
289 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-289-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 289]]</ref>
290 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-290-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 290]]</ref>
291 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-291-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 291]]</ref>
292 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-292-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 292]]</ref>
293 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-293-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 293]]</ref>
294 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-294-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 294]]</ref>
295 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-295-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 295]]</ref>
296 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-296-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 296]]</ref>
297 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-297-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 297]]</ref>
298 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-298-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 298]]</ref>
299 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-299-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 299]]</ref>
С 302 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-302-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 302]]</ref>
303 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-303-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 303]]</ref>
304 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-304-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 304]]</ref>
305 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-305-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 305]]</ref>
306 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-306-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 306]]</ref>
307 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-307-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 307]]</ref>
308 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-308-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 308]]</ref>
309 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-309-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 309]]</ref>
310 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-310-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 310]]</ref>
311 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-311-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 311]]</ref>
312 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-312-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 312]]</ref>
313 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-313-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 313]]</ref>
314 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-314-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 314]]</ref>
315 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-315-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 315]]</ref>
316 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-316-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 316]]</ref>
317 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-317-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 317]]</ref>
318 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-318-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 318]]</ref>
319 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-319-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 319]]</ref>
320 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-320-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 320]]</ref>
321 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-321-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 321]]</ref>
322 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-322-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 322]]</ref>
323 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-323-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 323]]</ref>
324 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-324-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 324]]</ref>
325 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-325-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 325]]</ref>
326 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-326-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 326]]</ref>
327 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-327-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 327]]</ref>
Т 330 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-330-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 330]]</ref>
331 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-331-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 331]]</ref>
332 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-332-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 332]]</ref>
333 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-333-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 333]]</ref>
334 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-334-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 334]]</ref>
335 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-335-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 335]]</ref>
336 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-336-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 336]]</ref>
337 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-337-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 337]]</ref>
338 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-338-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 338]]</ref>
339 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-339-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 339]]</ref>
340 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-340-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 340]]</ref>
341 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-341-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 341]]</ref>
342 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-342-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 342]]</ref>
343 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-343-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 343]]</ref>
У 345 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-345-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 345]]</ref>
Ф 348 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-348-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 348]]</ref>
349 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-349-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 349]]</ref>
350 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-350-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 350]]</ref>
351 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-351-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 351]]</ref>
352 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-352-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 352]]</ref>
353 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-353-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 353]]</ref>
354 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-354-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 354]]</ref>
Х 357 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-357-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 357]]</ref>
358 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-358-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 358]]</ref>
359 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-359-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 359]]</ref>
360 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-360-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 360]]</ref>
361 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-361-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 361]]</ref>
362 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-362-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 362]]</ref>
363 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-363-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 363]]</ref>
364 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-364-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 364]]</ref>
365 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-365-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 365]]</ref>
366 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-366-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 366]]</ref>
367 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-367-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 367]]</ref>
368 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-368-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 368]]</ref>
369 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-369-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 369]]</ref>
370 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-370-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 370]]</ref>
371 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-371-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 371]]</ref>
372 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-372-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 372]]</ref>
373 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-373-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 373]]</ref>
374 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-374-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 374]]</ref>
375 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-375-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 375]]</ref>
376 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-376-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 376]]</ref>
Ц 379 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-379-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 379]]</ref>
380 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-380-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 380]]</ref>
381 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-381-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 381]]</ref>
382 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-382-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 382]]</ref>
383 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-383-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 383]]</ref>
Ч 386 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-386-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 386]]</ref>
387 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-387-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 387]]</ref>
388 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-388-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 388]]</ref>
389 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-389-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 389]]</ref>
Ш 392 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-392-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 392]]</ref>
393 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-393-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 393]]</ref>
394 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-394-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 394]]</ref>
395 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-395-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 395]]</ref>
396 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-396-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 396]]</ref>
397 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-397-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 397]]</ref>
398 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-398-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 398]]</ref>
399 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-399-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 399]]</ref>
400 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-400-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 400]]</ref>
401 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-401-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 401]]</ref>
402 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-402-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 402]]</ref>
403 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-403-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 403]]</ref>
Щ 406 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-406-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 406]]</ref>
407 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-407-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 407]]</ref>
408 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-408-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 408]]</ref>
Ю 411 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-411-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 411]]</ref>
Я 414 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-414-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 414]]</ref>
415 <ref>[[commons:File:BASA-3K-2-123-415-Recipients_of_the_Bulgarian_Order_of_Saint_Alexander,_1912-1935.JPG|ЦДА, ф. 3K, оп. 2, а.е. 123, л. 415]]</ref>