Komitet članova pokreta/Rezolucije/Korisnička grupa Wikimedistas de Colombia - juni 2014.

S obzirom da:
  1. Smatramo Wikimedia korisničke grupe su odgovornost Komiteta članova pokreta;
  2. Prijava Wikimedistas de Colombia je pregledana od strane Komiteta članova pokreta i analizirana na njihovojMeta stranici;
  3. Cilj grupe se može naći na Wikimedia Colombia/Grupo de usuarios, a to je: "da među kolumbijskim stanovništvom podrži inicijative i projekte koji u jednoj ili drugoj formi omogućavaju slobodnu upotrebu i širenje znanja, bilo u vidu savjetovanja ili za objavljivanje sadržaja."
  4. Mišljenje Komiteta članova pokreta da grupa ispunjava kriterije za status Wikimedia korisničke grupe;
  5. Korisnička grupa se može kasnije priznati kao Udruženje ili tematska organizacija ako ispuni dodatne zahtjeve.

Stoga će biti

  • odlučeno da je Wikimedistas de Colombia priznata kao Wikimedia korisnička grupa na jednu godinu uz mogućnost produženja perioda počev od dana kada je potpisan ugovor o Wikimedia korisničkoj grupi.

Reference

Votes

  Resolution passed with 7 votes in favor, 0 votes against, 0 abstentions, 2 votes not cast, on 2 June 2014.