Abstraktní Wikipedie/Aktualizace/2022-09-27

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Updates/2022-09-27 and the translation is 100% complete.
Aktualizace Abstraktní Wikipedie Translate

Abstraktní Wikipedie prostřednictvím e-mailového seznamu Abstraktní Wikipedie na IRC Wikifunkce na Telegramu Wikifunkce na Facebooku Wikifunkce na Twitteru Wikifunkce na Facebooku Wikifunkce na YouTube Webové stránky Wikifunkcí Translate

Příspěvky zaměstnanců do Wikifunkcí

Od samého počátku budou Wikifunkce poněkud složitější než mnohé jiné projekty Wikimedia. Jistě, v průběhu času mnohé projekty Wikimedia nabraly na složitosti: stačí si vzpomenout na moduly v jazyce Lua, podmíněné šablony nebo na sofistikované využití funkcí MediaWiki pro podporu pracovních postupů komunity.

Tyto složitosti však rostly spolu s komunitami na wiki a všechny projekty začínaly s velmi jednoduchým pracovním postupem. Wikifunkce nebudou. Ačkoli se snažíme, aby byl projekt co nejpřístupnější a nejpoužitelnější, chceme také co nejlépe pomoci komunitě, aby se projekt rozběhl.

Za tímto účelem chceme v nadaci Wikimedia Foundation udělat něco, co obvykle neděláme: přímo podpořit komunitu tím, že budeme jako zaměstnanci přispívat do hlavního jmenného prostoru Wikifunkcí z našich zaměstnaneckých účtů.

Úpravy hlavního jmenného prostoru přes účty zaměstnanců jsou obvykle omezeny na výjimečné okolnosti. Je to především proto, aby bylo zcela jasné, že obsah každého z projektů patří jeho komunitě. To je důležité zejména u projektů, jako je Wikipedie, kde mohou být někdy nepatrné změny ve formulacích velmi důležité a mít významné reálné důsledky, jak nám bylo nedávno znovu připomenuto ....

Wikifunkce jsou jiné. Jejich obsahem budou funkce, jejich implementace a další podpůrné objekty. Chtěli bychom mít možnost spolupracovat s komunitou, a to ve svém placeném čase jako zaměstnanci. To znamená pracovat na funkcích, pomáhat vylepšovat implementace, ukazovat vzorové příklady použití nových funkcí a také urychlit tvorbu implementací funkcí, které si komunita vyžádá.

Jednou z konkrétních oblastí, kde plánujeme přispět, jsou funkce pro generování přirozeného jazyka. Domnívám se, že bez personální podpory by vývoj funkcí nezbytných pro vytvoření Abstraktní Wikipedie mohl trvat dlouho a že personální podpora může tuto klíčovou oblast značně urychlit.

Navzdory tomuto přístupu chceme také zajistit, aby Wikifunkce zůstaly plně ve vlastnictví komunity. Zatímco na začátku mohou mít naše zaměstnanecké účty určitá zvláštní práva na Wikifunkcích (např. právo vytvářet instance určitých typů), chceme, aby tyto role byly co nejdříve převedeny na komunitu. Nechceme být těmi, kdo budou rozhodovat o zásadách nad rámec toho, co je technicky nezbytné (např. z důvodů výkonu platformy nebo bezpečnosti kódu). Nechceme přidělovat práva správců ani jiné vedoucí pozice v komunitě. Nechceme dělat politická rozhodnutí o tom, které funkce, implementace nebo které testovací případy jsou považovány za nezbytné, hodnotné nebo přijatelné. Všechny tyto a další oblasti by měly být plně ve vlastnictví komunity Wikifunkcí.

V zájmu transparentnosti se zdá být rozumné a nezbytné, aby komunita společně s námi vypracovala zásady, které by definovaly, jakým způsobem budeme jako zaměstnanci upravovat hlavní jmenný prostor Wikifunkcí. Protože budeme potřebovat, aby tato politika platila od počátku Wikifunkcí, navrhujeme jít neobvyklou cestou vytvoření předběžné politiky zde na Metě se zainteresovanými členy komunity, kterou pak po spuštění přeneseme na Wikifunkce. Tato politika by měla být znovu přezkoumána, jakmile se komunita Wikifunkcí zformuje a jakmile budeme mít s takovými úpravami praktické zkušenosti.

Žádost: Vyzýváme editory, aby vedli tvorbu těchto předběžných pravidel, a žádáme všechny, aby se k nim vyjádřili a přispěli. Pokud se nikdo z přispěvatelů nepřihlásí, ujme se vedení tvorby předběžné politiky tým Abstraktní Wikipedie. Návrh pravidel bude vypracován v Abstract Wikipedia/Staff editing a projednán v Talk:Abstract Wikipedia/Staff editing.

Je třeba zodpovědět mnoho otázek: jaká omezení by měla být v účtech zaměstnanců, pokud vůbec nějaká? Co zaměstnanci, kteří jsou zároveň dobrovolníky? Měli by zaměstnanci žádat také o práva správců a další role, nebo by měli mít automaticky určitá práva a tím i povinnosti? Jak by se měli zaměstnanci zapojovat do diskusí, pokud vůbec? To jsou složité otázky, na které by bylo vhodné získat předběžnou odpověď, kterou by zaměstnancům poskytla komunita.

Všimněte si, že toto vše se týká výhradně Wikifunkcí a nemá žádné důsledky pro ostatní projekty Wikimedia.

Těšíme se na spolupráci!