Abstraktní Wikipedie/Požadavky

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Requirements and the translation is 100% complete.
Jedná se o součást vývojového plánu Abstraktní Wikipedie.
Pokračování z Organizace vývoje.

Následující přísné požadavky vycházejí ze zásad a postupů hnutí Wikimedia:

 1. Abstraktní Wikipedie a Wikifunkce budou projekty Wikimedia, které spravuje a provozuje Nadace Wikimedia. Z toho vyplývá, že Abstraktní Wikipedie a Wikifunkce se budou řídit zakladatelskými principy a pravidly hnutí Wikimedia.
 2. Software pro provoz abstraktní Wikipedie a Wikifunkcí bude vyvinut pod licencí Open Source a bude záviset pouze na softwaru, který je Open Source.
 3. Nastavení abstraktní Wikipedie a Wikifunkcí by se mělo co nejsnáze začlenit do stávající infrastruktury Wikimedia. To znamená, že bychom měli co nejvíce zapadnout do stejné infrastruktury pro nasazení, údržbu a provoz.
 4. Veškerý obsah abstraktní Wikipedie a Wikifunkcí bude zpřístupněn pod svobodnými licencemi.
 5. Úspěch abstraktní Wikipedie a Wikifunkcí se hodnotí podle toho, jak se vytvářejí zdravé komunity a kolik znalostí se zpřístupňuje v jazycích, které k nim dříve neměly přístup.
 6. Abstraktní Wikipedie se bude řídit zásadami definovanými mnoha jednotlivými wikipediemi: zejména neutrální hledisko pohledu, ověřitelnost, významnost a žádný původní výzkum (dále rozvíjené rozvojem komunitních kapacit a komunitami pro každou místní wiki).
 7. Abstrakt Wikipedie a Wikifunkce budou plně internacionalizované a dostupné a editovatelné ve všech jazycích projektů Wikimedia. Zda bude plně lokalizovaná, závisí na komunitách.
 8. Hlavním cílem je podpora místních Wikipedií, Wikidat a dalších projektů Wikimedia, a to v tomto pořadí. Sekundárním cílem je růst našich vlastních komunit. Terciárním cílem je podpora zbytku světa.
 9. Místní komunity Wikipedie musí mít kontrolu nad tím, jak moc je abstraktní Wikipedie ovlivňuje. Pokud nechtějí, aby se jich Wikipedie dotýkala, mohou ji zcela ignorovat a nic se pro ně nezmění.

Vývojáři abstraktní Wikipedie nerozhodují o obsahu abstraktní Wikipedie, stejně jako vývojáři MediaWiki nerozhodují o obsahu Wikipedie. Na rozdíl od ostatních projektů Wikimedia se vývojáři aktivně podílejí na vytváření a rozjíždění počáteční sady typů a funkcí a na vytváření potřebných funkcí ve Wikifunkcích pro Abstraktní Wikipedii a pomáhají s rozjezdem komunit jazykových rendererů. Na rozdíl od jiných projektů bude vývojový tým Abstraktní Wikipedie a Wikifunkcí z počátku více zapojen do projektu, ale klade si za cíl předat vše komunitám spíše dříve než později.

Následující požadavky slouží jako pevné vodítko, které uplatňujeme při návrhu a vývoji Abstraktní Wikipedie:

 1. Abstrakt Wikipedie a Wikifunkce jsou sociotechnickým systémem. Místo toho, abychom se snažili být příliš inteligentní, spoléháme na komunity Wikimedia.
 2. Prvním cílem Abstraktní Wikipedie a Wikifunkcí je sloužit skutečným případům použití ve Wikipedii, nikoli umožnit nějakou formu hypotetické dokonalosti v reprezentaci znalostí nebo reprezentovat celý lidský jazyk.
 3. Abstraktní Wikipedie a Wikifunkce musí vyvažovat snadnost použití a expresivitu. Uživatelské rozhraní by se nemělo komplikovat, aby pokrylo jen několik výjimečných okrajových případů.
 4. Co je výjimečný případ a co ne, se určí podle toho, jak často se objevuje ve Wikipedii. Místo anekdotických důkazů nebo hypotetických příkladů budeme analyzovat Wikipedii a zjišťovat, jak časté jsou konkrétní případy.
 5. Buďme pragmatičtí. Nasazení je lepší než dokonalost.
 6. Abstraktní Wikipedie a Wikifunkce poskytnou mnoho nových dat, která mohou podpořit externí výzkum, vývoj a případy použití. Chceme zajistit, aby byla snadno použitelná.
 7. Wikifunkce budou poskytovat rozhraní API pro volání libovolné funkce, která je v nich definována. Bude však omezeno výpočetními náklady, které bude nabízet.
 8. Abstraktní Wikipedie a Wikifunkce budou moci upravovat lidé i roboti. Lidé, kteří provozují boty, si však musí být vědomi své zvýšené odpovědnosti, aby komunitu nezahltili.


Pokračování v Architektuře.