This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Goals and the translation is 100% complete.
Jedná se o součást plánu vývoje wiki funkcí.
Pokračování z název wiki funkcí.

Projekt má ambiciózní primární a celou řadu sekundárních cílů.

Primární cíle

 • Umožnit více lidem číst více obsahu v jazyce, který si zvolí.
 • Umožnit více lidem přispívat obsahem pro více čtenářů, a tím zvýšit dosah nedostatečně zastoupených přispěvatelů.

Sekundární cíle

Mezi sekundární cíle patří mimo jiné:

 • Opakovaně použitelné a dobře otestované generování přirozeného jazyka.
 • Umožnění ostatním komunitám Wikimedia a externím stranám vytvářet obsah ve více jazycích.
 • Zlepšení komunikace a dostupnosti znalostí daleko nad rámec projektů Wikipedie.
 • Vytvoření nového, mnohem komplexnějšího přístupu k reprezentaci znalostí.
 • Vyvinutí nového přístupu k reprezentaci výsledků porozumění přirozenému jazyku.
 • Knihovna funkcí.
 • Umožnění vývoje a sdílení funkcí v rodných jazycích uživatelů, místo aby se museli nejprve naučit anglicky.
 • Umožnění všem podílet se na funkcích a provozovat je.
 • Zavedení nové formy znalostních prostředků pro správu projektu Wikimedia.
 • Zavádění nových prvků do Wikipedie a dalších projektů Wikimedia, které umožňují interaktivní funkce.
 • Vytvoření funkcí pracujících nad znalostní bází Wikidata, čímž se výrazně zvýší pokrytí dat z Wikidat.
 • Podněcování výzkumu a vývoje v oblasti demokratizace kódovacích rozhraní.
 • Umožnění vědcům a analytikům sdílet modely a pracovat na nich společně.
 • Sdílení specifikací a testů funkcí.
 • Umožnění odkazovat na sémantiku funkcí prostřednictvím přesně definovaných identifikátorů.
 • Rychlejší vývoj nových programovacích jazyků díky přístupu k širší standardní knihovně (nebo úložišti) funkcí v nové specializované wiki.
 • Definování algoritmu a přístupů pro popisy norem a technik.
 • Poskytnutí přístupu k výkonným funkcím, které lze integrovat do nových systémů strojového učení.

Seznam není úplný.


Pokračování v Organizaci vývoje.