Wikinews/mo

Dacă preferaţi să vizualizaţi acest pagină în alfabetul latin, vizitaţi versiunea în Română.

Викиштирь есте ун проект каре ышь пропуне сэ презинте штирь дин тоате доменииле динтр'ун пункт де ведере неутру. Ачястэ паӂинэ презинтэ обиективеле проектулуй ши сублиниазэ челе чинчь черинце де базэ пентру Викиштирь. Вор ексиста комунитэць Викиштирь ын мулте лимбь. Имплементаря ексактэ а черинцелор Викиштирь ва фи рэмыне ын сарчина ачестор комунитэць индивидуале.

Пентру а вени ын спижинул ачестор комунитэць, презентэм кытева дин идейле ноастре де базэ, каре пот фи фолосите пентру а пуне ла пункт а политикэ де дезволтаре локалэ. Суӂестииле де имплементаре пот фи гэсите ла Wikinews/Thinktank.

Ин урма унуй вот експримат де комунитатя Викимедиа а фост дескис ун сит демонстратив ла demo.wikinews.org, ын аштептаря ундей хотэрырь офичияле а Комитетулуй ын привинца ачестуй проект.

ИнтернационалитатеEdit

Интернатционалитатя есте унул динтре атууриле Фундацией Викимедиа, яр проектул Викиштирь се конструеште пе ачястэ трэсэтурэ. Прима кондицие есте ка Викиштирь са функционезе ла фел ка Википедия, ку ун домениу лингвистик пентру фиекаре проект:

  • en.wikinews.org
  • ro.wikinews.org
  • de.wikinews.org
  • et.wikinews.org, ш.а.м.д.

Ун проект Викиштирь ынтр'о лимбэ стрэинэ поате фи иницият доар дакэ сынт ындеплините доуэ кондиций: а) сэ ексисте дежа алте проекте Викимедиа (е.г. Википедия) ын лимба респективэ б) сэ ексисте чел пуцин о персоанэ интересатэ сэ лукрезе пентру проект. Ынаинте ка ноуа версиуне Викиштирь са фие офичиял рекуноскутэ дрепт ун проект Викимедиа ши ынаинте де а фи имплементат примул sysop, требуе сэ ексисте чел пуцин чинчь персоане импликате ын проект. Идея есте сэ евитэм ка версиуня де лимбэ Викиштирь сэ фие ла дискреция унуй "диктатор плин де бунэвоинцэ". Артиколеле дин фиекаре субдомениу пот фи адунате ынтр'ун зяр мултилингвистик.