Уикимедиански обединения/Изисквания

This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Requirements and the translation is 100% complete.
Изискванията за сдружения, тематични организации и потребителски групи се различават въз основа на уникалните изисквания и очаквания към конкретния партньорски модел. Изискванията са предназначени да помогнат на групите да отговорят на очакванията на движението към тях, след като бъдат официално признати.


Изисквания за официално признаване

Изискванията варират за всеки партньорски модел. Графиките по-долу предлагат сравнение между изискванията. Моля, прочетете страницата с изисквания към всеки модел за повече информация:


Сравнение на изискванията за различните модели уикимедиански обединения
Изискване Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Мнимален брой активни уикимедианци 10 10 3
Препоръчителен минимален брой членове 20 20 10
Фокус Географски Тематични Всичко, което спомага на Уикимедия
Мисия в духа на Фондация Уикимедия
Съответствие с насоките за именуване и политиката за търговските марки
Информация за групата, публикувана на уики на Уикимедия
Планове за дейността по или усилия за осъществяване на проектите на Уикимедия
Допускат се нови членове
Две точки за контакт с Фондация Уикимедия
Учредени юридически лица
Устав, одобрен от Комитета по присъединяване и позволяващ промени
Две години дейност преди кандидатстване
Изисква се одобрение от страна на Управителния съвет на Фондация Уикимедия
Управителен съвет, избран от членовете, включително от новопостъпили
Отчетни доклади за дейността и финансите, публикувани редовно на Мета Уики
Капацитет за представителство на движение Уикимедия в избрания фокус на дейност
Типично време за развитие 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Прогнозно време за одобрение 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Сравнение на очакванията към различните модели на уикимедиански обединения
Очакване Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Офлайн и онлайн дейности в подкрепа на Уикимедия
Многократно всяко тримесечие

Многократно всяко тримесечие

Поне веднъж годишно
Уведомяване за промени в дружествените документи и ръководството
Съответствие с политиките и ръководните принципи на движението
Сътрудничество с други уикимедиански обединения и проекти
Годишен доклад, публикуван на Мета Уики
Подробно

Подробно

Резюме
Поддържане на експертни познания, свързани с обхвата на групата, които са достъпни за уикимедианската общност
Редовни отчети за дейността и финансите, публикувани на Мета-Уики
Наблюдаване и ангажиране с комуникационни теми, свързани с обхвата на групата
Наблюдаване и участие във въпроси за обществените политики, свързани с обхвата на групата
Представяне на Уикимедия на публични събития, свързани с обхвата на групата
Разнообразие на източниците на финансиране