Wikimedia chapters/Reports/Wikimedia Czech Republic/2012-11-12/cs

Report Wikimedie Česká republika za období 11/2012 - 12/2012Edit

Hlavní událostiEdit

Setkání komunityEdit

Celkem se konala 4 setkání komunity, první z nich v Českých Budějovicích (7. listopadu 2012 v restauraci Modré dveře), a další dvě v Praze (19. listopadu 2012 a 17. prosince 2012). Poslední z nich se pak uskutečnilo v Pardubicích (20. prosince 2012).

  • První pražské setkání (19. listopadu, Res publica) navštívilo celkem 9 wikipedistů. Diskutovalo se o Wikikonference, naplánované o několik dní později. Hlavním tématem, vztahujícím se k Wikikonferenci bylo zajištění záznamové techniky, která by umožnila pozdější prohlížení prezentací. Tyto záležitosti byly vyřešeny k spokojenosti všech.
  • Druhé setkání komunity se konalo v Praze (17. prosince 2012, U Holanů). Navštívilo jej celkem 8 wikipedistů. Diskuze se v tomto případě soustředila na obecná témata.
  • Třetí komunitní setkání se konalo v Pardubicích (20. prosince 2010) a navštívili jej celkem 4 členové. Cílem tohoto setkání bylo podpořit Wikipedii a "dělat ji jméno" i mimo česoku metropoli. Proto se také mluvilo o aktivitách pobočky, Wikikonferenci a soutěži Wiki Loves Monuments.
  • Českobudějovické setkání navštívili celkem čtyři wikipedisté a mluvilo se především o WLM, fotografických workshopech, projektu Židovské památky a Wikidatech.

Noví členovéEdit

Dva noví členové se nedlouho po Wikikonferenci připojili k našemu sdružení. Počet členů tak vzrostl celkem na 41.

Zasedání radyEdit

Jediné pravidelné zasedání rady se konalo 18. prosince 2012 v restauraci Café Kolíbka v Praze. Členové Rady na něm byli informování o účetních datech, která se vztahují k rokům 2011 a 2012 (podrobně budou představena v březnu 2012). Přítomen byl účetní, který pracuje pro sdružení. Vzhledem k tomu byla také odložena řádná Valná hromada. Původní termín 12. ledna 2013 byl zrušen a nový byl navržen na konec měsíce března.

V současné době probíhají přípravy na tvorbě Rozpočtu a Plánu činnosti pro rok 2013. Někteří členové naší komunity již existující návrhy okomentovali. Během zmíněného zasedání se rada rozhodla schválit, či odmítnout některé připomínky k rozpočtu.

GLAMEdit

V měsících listopadu a prosinci 2012 pokračovala řada aktivit českého GLAMu, které byla zahájeny již dříve.

Hlavní událostí, které se věnuje GLAM a kterou podporuje grant Presentation&Outreach, je digitalizace 3000 skleněných diapozitivů ze sbírek Knihovny geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Pokračují i nadále jednání s hornickým skanzenem Mayrau.

Připravovalo se rovněž i třetí zasedání českého GLAMu. Mělo by se konat v únoru 2013.

Studenti píší WikipediiEdit

Náš edukativní program "Studenti píší Wikipedii (http://studenti.wikimedia.cz) nadále pokračoval i v sledovaném období. Pokračovaly kurzy, které motivují studenty k tomu, aby přispívali na Wikipedii. Překvapivě se k nám připojilo více studentů a profesorů, než jsme očekávali, takže v zimním semestru 2012/13 jsme měli celkem 12 projektů, což je nejvíce v historii celého SPW: Nejúspěšnějšími projekty se stalo Křesťanství I. (Filozofická fakulta Palackého univerzity v Olomouci) Davida Zbírala, Sociální komunikace (FF ÚP Olomouc) Lucie Barbapostolosové a Ochrana krajiny a přírody (Přírodovědecká fakulta UK Praha) Jiřího Reifa. Jen s minimálními administrativními náklady jsme se tak dokázali dostat k talentovaným studentům ve všech klíčových regionech České republiky. Tím se SPW odlišuje od řady jiných vzdělávacích programů ve wikikhnutí, které jsou funkční v zahraničí. V první fázi SPW byli profesoři osloveni naší kampaní a nyní již přímo spolupracují s naším programem.

Program vnímá VisualEditor jako budoucí milník spolupráce mezi Wikipedií a univerzitami a podoporuje každého, kdo si chce vzít na starosti zrychlení jeho integrace. Rovněž zvažujeme vydání krátkého manuálu na blogu Nadace, který by v jednotlivých krocích vysvětlil, jak jednoduše vytvořit edukativní program, a to s minimem byrokracie a lidských zdrojů.

Naše projekty jsou k dispozici zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Studenti_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii/Na%C5%A1e_projekty

Poslední změny: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciální:Související_změny&target=Wikipedie:Studenti_píší_Wikipedii/Poslední_změny

Granty (Mediagrant a P&O)Edit

V měsících listopadu a prosinci pokračovaly aktivity projektů Mediagrant a Presentation & Outreach. Fungující systém grantů nebyl nijak upravován.

Presentation & OutreachEdit

Hlavní událostí, kterou financoval grant Presentation & Outreach, byla v pořadí již 4. wikikonference (24. listopadu 2012).

Tento rok bylo také vydáno druhé číslo interního časopisu "Wikimedium", a to v listopadu 2012. zabývalo se především aktuálními událostmi wikihuntí a prvním ročníkem soutěže Wiki Loves Monuments v České republice.

MediagrantEdit

Hlavní událostí, kterou pomohl zafinancovat Mediagrant, byl fotografický workshop v pražské Botanické zahradě, který se konal 15. prosince 2012. Workshop se sestával z celkem tří částí (přednáška profesionálního fotografa, fotografování ve skleníku Fata Morgana a nakonec vyhodnocení a prohlížení snímků) a navštívilo jej 13 lidí, většinou nováčků. Viz post na blogu WMF.

Díky Mediagrantu bylo pořízeno nové fotografické vybavení. Mezi něj patří např. batoh a difuzní stan.

  • Pokračoval grant Foto českých obcí (celkem 10 cest). Byli zapojeni účastníci, kteří se podíleli na soutěži Wiki Loves Monuments.
  • Pokračoval grant/téma Chráněná území (celkem 1 cesta)
  • Pokračoval grant/téma Židovské památky

Ostatní aktivityEdit

WikikonferenceEdit

4. Wikikonference se konala 24. listopadu 2012 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze. Navštívilo ji více než 100 lidí - členů, editorů Wikipedie a internetových nadšenců, a také důležitých pozvaných hostů.

Témata, o kterých účastníci konference mluvili, obsahově pokrývala naše aktivity a projekty. Bylo představeno několik projektů Mediagrantu (Chráněná území, Fotografie českého průmyslu) a rovněž i instituce, které zahájily spolupráci s Wikimedií Česká republika díky GLAMu (např. Národní památkový ústav), nebo projektu Studenti píší Wikipedii (např. Přírodovědecká fakulta UK).

Na konferenci byli rovněž vyhlášeni a odměněni účastníci soutěží Wiki Loves Monuments a Den finanční gramotnosti.

Díky našim partnerům (Národní památkový ústav a Slezské muzeum v Opavě) jsme mohli hrdě oznámit vítěze WLM ve třech kategoriích - kromě hlavní také v Pernštejnské a Slezské kategorii. Jeden z vítězů, který je původem Filipínec, nicméně nemohl na slavnostní předání cen přicestovat. Zástupci filipínské ambasády v Praze proto za něj převzali cenu.

12 měsíců pro 12 neziskovekEdit

Wikipedie se úspěšně připojila k události 12 měsíců pro 12 neziskovek, kterou organizuje agentura Etnetera. Díky tomu získala Wikimedia Česká republika zdarma reklamní prostor na frekventované křižovatce Špejchar v Praze. Plakát, který byl pro tuto příležitost použit, je součástí kampaně WMF s názvem "Nenechávejte si to pro sebe", byl mírně upraven a přeložen do češtiny.

Jednání s horní komorou Parlamentu České republikyEdit

WMCZ zahájila spolupráci s důležitou státní institucí, kterou je horní komora Parlamentu České republiky. Přestože to odpovídá našemu zájmu, vzhledem k složitému autorskoprávnímu stavu starších snímků jsme nemohli získat snímky všech 81 senátorů a senátorek. I přesto se však podařilo WMCZ přesvědčit Senát, aby uvolnil 23 snímků nově zvolených senátorů a senátorek. Rovněž nám bylo slíbeno, že v případě dovolení dalších senátorů budou v budoucnosti tyto snímky uvolněny pro Wikimedii. Celý příběh.