Wikimedia chapters/Reports/Wikimedia Czech Republic/2012-09-10/cs

Report Wikimedie Česká republika za období 9/2012 - 10/2012Edit

Hlavní událostiEdit

Setkání komunityEdit

 
Limojoe (předseda WMČR) prezentuje Wikipedii na "Bloku expertů v Brně (říjen 2012)

Celkem se konaly 3 setkání komunity. Jedno v Brně (11. října 2012) a dvě v Praze (17. září 2012, 15. října 2012)

 • První setkání komunity 17. září v Praze navštívilo okolo 10 wikipedistů. Mluvilo se především o typických wikipedistických tématech, hlavním bodem byl rozvíjející se projekt Wikidata.
 • Druhé setkání se konalo v Brně 11. října, nedlouho po skončení "Bloku expertů". Tam byla Wikipedie prezentována naším předsedou. Komunita okolo 10 lidí se setkala ten den večer. Mluvili o využití QR kódů v souvislosti s českou Wikipedií a fotografických projektech WMČR.
 • Třetí setkání se konalo v Praze 15. října. 7 wikipedistů se zůčastnilo, nicméně se nemluvilo o žádných klíčových tématech.

Jednání RadyEdit

Rada WMČR se setkala v uvedeném období dvakrát: poprvé 11. září 2012 a podruhé 23. října 2012.

 • Během prvního setkání v září 2012 se rada pokusila najít trvalé řešení vnitřních záležitostí ve sdružení. Diskutovalo se o přítomnosti českých zástupců na GLAM Campu v Londýně a CEE Meetingu v Bělehradě. Rovněž začaly přípravy pro sestavení rozpočtu na rok 2013. Na zasedání Rady se také hovořilo o nadcházející Wikikonferenci a budoucnosti časopisu WIkimedium.
 • Druhé zasedání Rady se odehrálo v říjnu 2012. Jeho hlavním tématem bylo dořešit některé body, zmíněné již v září. Členové Rady ukázali, jak pokročily jejich aktivity za poslední měsíc. Rada tedy diskutovala o budoucnosti časopisu Wikimedium, Wikikonferenci, skončené soutěži Wiki Loves Monuments a situaci ohledně propagačních materiálů sdružení.

GLAMEdit

 
Jedna z cedulí s QR kódem, které budou umístěny na Praze 10

Wikimedie Česká republika zahájila spolupráci s městským obvodem Praha 10. Cílem je umístit informační cedule s QR kódy na vybrané památky. Tím se QRpedie plně uplatní v podmínkách české Wikipedie. Projekt byl inspirován anglickou úspěšnou Monthmouthpedií a přilákal pozornost i dalších radnic. Zájem o podobný projekt tak má i Praha 3 a přípravy na realizaci informativních cedulí s QR kódy již běží v Českých Budějovicích.

 • V říjnu 2012 odvysílala Česká televize reportáž o QR kódech a české Wikipedii.

Rovněž byla zahájena spolupráce mezi WMČR a Geografickou knihovnou Přírodovědecké fakulty UK. Jedná se o digitalizaci přibližně 3000 diapozitivů a stereopozitivů, které pocházejí z počátku 20. století. Spolupráce by měla začít v nejbližší době.

Studenti píší WikipediiEdit

V rámci projektu Studenti píší Wikipedii byly zahájeny nové kurzy, které se budou konat v zimním semestru 2012/2013 na různých fakultách. Také byla iniciována spolupráce s Národním památkovým ústavem. Tam se již WMČR objevila v souvislosti s přípravou Wiki Loves Monuments, a proto není pro tuto instutuci naše sdružení neznámé. Na NPÚ by měl být rozvinut vzdělávací program.

Dva ambasadoři v rámci SPW podpořili vznik nových kurzů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Rovněž pokračuje spolupráce s Univerzitou Palackého. Tam mají studenti psát bakalářské práce s tématikou tělesné výchovy.

Spolupráce běží rovněž s Vyšší odbornou školou restaurátorskou. Tam se projekt v rámci SPW soustředí na dějiny řemesel.

Projekt Studenti píší Wikipedii byl představen na CEE Meetingu v Bělehradě 14. října 2012.

Granty (Mediagrant a P&O)Edit

Pokračují následující ve WMČR dobře zaběhnuté granty:

 • Chráněná území pokračovala v kampani "Experti na přírodu", která částečně běží i na youtube: Youtube. Rovněž také byla zveřejněna propagace v časopise Respekt, Příroda a Naše Příroda. Projekt byl také zmíněn ve vysílání rádia KISS.
 • V rámci grantu Foto českých obcí bylo během září a října 2012 provedeno několik cest do venkovských oblastí. Bylo pořízeno několik set snímků.
 • Rovněž pokračoval i projekt židovské památky
 • Rovněž pokračoval i projekt Odborná fotografie

Během měsíců září a říjen probíhaly v rámci grantu P&O různé aktivity. Klíčové jsou tyto dvě:

 • Projekt Studenti píší Wikipedii byl prezentován v Olomouci na katedře Slavistiky Filozofické fakulty UPOL (září).
 • Předseda WMČR prezentoval Wikipedii v září 2012 v Brně na Bloku expertů a v říjnu 2012 v Ostravě v městské knihovně.

Ostatní aktivityEdit

Wiki Loves MonumentsEdit

Česká verze soutěže Wiki Loves Monuments byla zahájena 1. září a skončila 30. září. Během tohoto měsíce nahráli dobrovolníci pro Commons více než 15 000 souborů. 20. října vybrala komise, složená ze zástupců komunity Wikipedie, fotografů a zástupců NPÚ 20 finalistů. Vítězné snímky a jejich autoři budou vyhlášeni na 4. české wikikonferenci, která se bude konat v listopadu 2012. WLM získalo značnou mediální pozornost. Byly vydány dvě tiskové zprávy.

Wiki Loves Monuments byly ve své české verzi plně financovány prostřednictvím grantu, poskytnutého Českou spořitelnou.

Den finanční gramotnostiEdit

8. září se konal v České republice Den finanční gramotnosti. V souvislosti s ním byla na české Wikipedii zahájena soutěž, ve které dobrovolníci zakládali a zdokonalovali články s finančními tématy. Soutěž probíhala od 8. září do 8. listopadu. Dobrovolníci vylepšovali články, které byly předtím uveřejněny v seznamu. Finančně soutěž zajistila společnost Partners.

23. knižní veletrh v Havlíčkově BroděEdit

 
Podzimní knižní veletrh v roce 2011

Zástupci Wikimedie Česká republika představili Wikipedii a projekty WMF na 23. knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě, který se konal 19. a 20. října. Bylo to již počvrté, kdy se WMČR této akce účastnila - od roku 2009 se tohoto veletrhu účastní pravidelně. Na veletrhu byli za sdružení celkem 4 jeho členové.