Wikimedia chapters/Reports/Wikimedia Czech Republic/2012-02-08/cs

Report Wikimedie Česká republika za období 2/2012 – 8/2012Edit

Hlavní událostiEdit

Setkání komunityEdit

V uvedeném období se konalo několik setkání komunity. Komunita české Wikipedie se setkala 20. 2. 2012 (v Praze), 19. 3. 2012 (v Praze), 25. 3. 2012 (v Brně), 16. 4. 2012 (v Praze), 21. 5. 2012 (v Praze), 9. června 2012 (v Brně), 18. června 2012 (v Praze), 16. července 2012 (v Praze) a 20. srpna 2012 (v Praze).

Hlavním cílem sdružení bylo posunout tato setkání z příjemných rozhovorů u piva spíše k skutečným workshopům, kde se mluví o různých podstatných myšlenkách a idejích. Na uvedených setkáních byly proto prezentována různá témata.

Wikimedia Česká republika rovněž projevila zájem oslovit potenciální dobrovolníky z míst mimo naší metropole. Dvě setkání komunity se proto konala v Brně. První z nich navštívilo okolo třiceti lidí a jeho součástí bylo i několik prezentací (včetně soutěže Wiki Loves Monuments). Druhé (rovněž v Brně) bylo o trochu menší a zabývalo se především českým GLAMem.

Jednání RadyEdit

V uvedeném období několikrát jednala Rada sdružení:

  • 14. února: Padla rozhodnutí v několika oblastech: česká účast na Finance meetingu v Paříži, personální obměny v oku grantu Presentation&Outreach, soutěž Wiki Loves Monuments etc.
  • 24. dubna: Rada diskutovala o přítomnosti našeho sdružení na některých veletrzích, dále se zabývala otázkou Wiki Loves Monuments, probrala závěry z Finance Meetingu v Paříži a přípravu naší účasti pro Wikimanii 2012.
  • 17. května: Rada diskutovala o personálních otázkách a přípravě na českou účast na Wikimanii 2012
  • 26. června: Diskutovalo se především o naší účasti na Wikimanii 2012 a podobě soutěže Wiki Loves Monuments
  • 9. srpna: Rada se zabývala vnitřními záležitostmi a hodnotila pokrok v soutěži Wiki Loves Monuments.

Valná hromadaEdit

17. března 2012 se konala pravidelná valná hromada sdružení. Účastnilo se ji fyzicky 14 členů sdružení a někteří další pak byli přítomni živému zápisu na Etherpadu. Na valné hromadě byla zvolena nová revizní komise sdružení (tříčlenná; novými členy se stali Zirland, Frettie a Reo On).

Nebyla přijata zpráva o hospodaření, což otevřelo otázku, v jaké podobě a jaká zpráva má být přijata později. V nadcházejících týdnech bude její schvalování předmětem korespondenčního hlasování.

Situace RadyEdit

Většinou hlasů (21 z 23 přítomných korespondenčího hlasování) byl Gampe zvolen 9. května jako pátý člen naší Rady. Gampe je již důležitým členem českého GLAMu. Díky němu s tak zrychlila komunikace mezi Radou a platformou GLAMu. Rada má nyní celkem pět členů, což víceméně vylučuje možnost nerozhodného hlasování.

Všichni ostatní členové Rady (Limojoe, Aktron, Jirka O. a Jan Spousta) zůstávají beze změn.

GLAMEdit

Skupina GLAM v roce 2012 vykazovala úspěšný růst. Byla navázána spolupráce s řadou institucí, včetně partnerství pro soutěž Wiki Loves Monuments.

Skupina GLAM úspěšně spolupracuje s Národním památkovým ústavem, Slezským zemským muzeem v Opavě, Třebechovickým muzeem betlémů, Hornickým skanzenem Mayrau, Dejvickým divadlem a dalšími.

Aktivity skupiny GLAM byly prezentovány na GLAM campu v Bělehradě (24. - 25. února 2012) a během různých setkání (viz výše) během celého roku. Spolupráce se zeměpisnou knihovnou a sbírkami map Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze by měla být navázána v nejbližší době.

Studenti píší WikipediiEdit

Vzdělávací program Studenti píší Wikipedii zaznamenal během roku 2012 úspěšný rozvoj. Je úzce spojen s Wikipedia Education Programem. Aktivní členové úspěšně spolupracují s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Filozofickou fakultou Palackého univerzity, Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, Pedagogickou fakultou Karlovy univerzity v Praze a Přírodovědeckou fakultou Palackého univerzity. Během letního semestru 2012 vzniklo, či bylo podstatně přepracováno v rámci spolupráci SPW celkem 150 článků a podobné aktivity se chystají i pro nadcházející (zimní) semestr (2012/2013). S některými novými univerzitními institucemi byly navázány důležité kontakty, podpoří různorodost našich projektů.

Granty (Mediagrant a P&O)Edit

Oka grantů Mediagrant a P&O zveřejnila své vlastní reporty, týkající se činností v rámci těchto grantů:

Z projektů Mediagrantu by bylo dobré zdůraznit Obrazovou dokumentací Chráněných území a památných stromů. Účastnící tohoto projektu úspěšně zahájili spolupráci s médii a své aktivity představili různým školám a institucím. Během přelomu jara/léta 2012 natočili pro tento projekt první reklamní klip, který byl zveřejněn na YouTube.

Dalším z úspěšných projektů Mediagrantu je Foto českých obcí, v rámci něhož se od ledna 2012 uskutečnilo celkem 16 fotografických cest, což znamená stovky nových fotografií pro Wikimedia Commons.

Další činnostiEdit

  • Aktivity našeho sdružení byly prezentovány rodinám s dětmi během festivalu Bambiriáda 2012 v Praze. Účastnili se jej někteří členové naší komunity.
  • Organizace prvního ročníku soutěže Wiki Loves Monuments byla zahájena v únoru 2012 a pokračovala během celého roku. Soutěž má začít v září tohoto roku.