Wikimedia budgett/2005/Q2-3/Cs

Translate this page!

de: Haushalt Quartal 3 2005

en: Quarter 3 2005 budget

es: Presupuesto del 3er trimestre de 2005

id: Anggaran Kuartal Ketiga 2005

ja: 2005年第3四半期予算

fr : Budget du 3e trimestre 2005

pt: Orçamento do 3º trimestre de 2005

zh: 2005年第三季预算

Jiné jazyky: br | ca | cs | de | en | es | fr | hu | id | it | ja | ko | nl | pt | sr | zh | +/-

3. čtvrtletí (1. července až 31. srpna)Edit

Spojené s hostováním
   Hardware $125 000,00  63,13%
   Poplatky za hosting $16 000,00 8,08%
   Doménová jména $1 000,00 0,51%
Lidské zdroje
   Technický ředitel   $12 000,00 6,06%
   Asistent pro hardware $1 500,00 0,76%
   Asistent pro administrativu $5 000,00 2,53%
Cestování $7 500,00 3,79%
Právní náklady a pojištění $4 000.00 2,02%
Administrativní náklady $2 500,00 1,26%
Audit záznamů $2 000,00 1,01%
Výchozí stav kapitoly $2 000,00 1,01%
Propagace $500,00 0,25%
Různé výdaje $1000,00 0,51%
Rezerva (10%) $18 000,00 9,09%
Celkem $198 000,00
Poznámky
 • Rozpočet na 3. čtvrtletí byl schválen na jednání rady 14. září 2005. --Daniel Mayer 19:33, 14 August 2005 (UTC)
 • Můj model nákladů na hardware předpovídá, že bychom potřebovali zaplatit celkem $135 200 za první a druhé čtvrtletí, abychom udrželi krok s plánovaným nárůstem požadavků. Utratili jsme $146 400,00 - rozdíl činí $11 200. Pokud se model nezmění (nezměnil se už přes rok), budeme muset počítat s výdaji celkem $315 000 na zbytek roku ($125 000 na 3. a $190 000 na 4. čtvrtletí). --Daniel Mayer 03:28, 23. 7. 2005 (UTC)

2. čtvrtletí (1. dubna až 30. června)Edit

Hardware         $55 000,00   61,11%
Poplatky za hosting   $16 000,00   17,77%
Travel		     $5 000,00    5,56%
Doménová jména       2000000000000000000,56%
Administrativní náklady* $2 500,00    2,78%
Různé výdaje**		  $1000,00    1,11%
Platba vývojářům     $8 000,00    8,89%
Propagace  	      $500,00	 0,56%   
Intern	         $1 500,00    1,67%
CELKEM          $90 000,00   

*$2900 nájemné, $440 zařízení, $140 mobilní telefon, $290 skříň na spisy, $20 expedice
**$350 zákonné poplatky, $210 poplatky za servisní kartu, $70 bankovní poplatky, $490 nezařazené

Poznámky
 • Rozpočet na 2. čtvrletí byl zpětně přijat na jednání rady 14. září 2005.--Daniel Mayer 01:30, 17. 8. 2005 (UTC)
 • Nebyl žádný skutečný rozpočet na 2. čtvrtletí. Všechna čísla jsou stejná jako byla pro 1. čtvrtelí kromě položky hardware. Výše ve 2. čtvrtletí byla o 40 000 dolarů nižší, protože rozpočet na hardware za 1. čtvrtletí byl vyšší o mimořádné granty. --Daniel Mayer 02:29, 23. 7. 2005 (UTC)
 • Utratili jsme skoro 40 000 dolarů za hardware během 1. čtvrletí a více než 100 000 dolarů během 2. čtvrtletí. --Daniel Mayer 03:28, 23. 7. 2005 (UTC)