Wikimedia Thailand/WikiForHumanRights

Other languages:

WikiForHumanRights in Thailand 2022 เป็นกิจกรรมการเขียนบทความบนวิกิพีเดียเนื่องในวันคุ้มครองโลก (22 เมษายน) วันเด็กผู้หญิงในไอซีที (28 เมษายน) และวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) โดยมุ่งเน้นไปที่การเขียนและพัฒนาบทความวิกิพีเดียที่เกี่ยวข้องกับ

WikiForHumanRight2022 Campaign 1 (2).png
WikiForHumanRights in Thailand 2022
Event information
WhatWikiForHumanRights in Thailand 2022
DateCampaign period 22 April - 5 June 2022 (UTC+7)
LocationNo meeting
HostWikimedia Thailand

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากผู้จัดงาน พร้อมของที่ระลึกจากดีแทคและวิกิมีเดียประเทศไทย

เกณฑ์และรางวัลEdit

ผู้เข้าร่วมต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพื่อสามารถรับประกาศนียบัตรออนไลน์จากผู้จัดกิจกรรม

 • บทความเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้บนวิกิพีเดียภาษาไทยหรือวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
  • การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก เช่น น้ำท่วมชายฝั่ง
  • มลภาวะ เช่น PM10
  • ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น บทความเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและสิ่งมีชีวิตที่พบ (ดูการประกวด WLE ในประเทศไทยประกอบ)
 • ส่วนร่วมทั้งหมดในทุกบทความรวมกันมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2,000 ไบต์
 • การแก้ไขหรือการสร้างบทความใหม่เกิดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 00:00:01 (UTC +7) ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 23:59:59 (UTC +7) และมีการบันทึกคะแนนภายในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 23:59:59 (UTC +7)

รางวัลพิเศษEdit

 
ของที่ระลึกจากดีแทค
 
ขวดน้ำวิกิมีเดียประเทศไทย
 
ร่มวิกิมีเดียประเทศไทย
 
เสื้อยืดวิกีมีเดียประเทศไทย

แจกของรางวัลจำนวนรวมทั้งสิ้น 5 รางวัล [จำนวนเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ดูจากลำดับของปริมาณและคุณภาพของการเขียน การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด / จัดส่งให้ฟรีโดยใช้ผู้ให้บริการขนส่งในประเทศ/ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมค่าภาษีศุลกากรในกรณีส่งไปยังผู้รับในต่างประเทศ]

 • ของที่ระลึกจากวิกิมีเดียประเทศไทย
 • ของที่ระลึกจากดีแทค

การมีส่วนร่วมEdit

 1. ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้านล่าง #ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 2. มีส่วนร่วมแก้ไขในโครงการวิกิเดียในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2,000 ไบต์ (รวมทั้งหมด - หมายความว่ารวมสิ่งที่ไม่ใช่ข้อความด้วย เช่น รูปภาพ) โดยการ
  1. สร้างบทความใหม่บนวิกิพีเดียภาษาไทย, วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ
  2. แปลบทความจากวิกิภาษาอื่น
  3. เพิ่มรูปภาพในบทความ
  4. ปรับปรุงพัฒนาบทความเดิมโดยการเพิ่มหัวข้อย่อยหรือแหล่งอ้างอิง
 3. บันทึกการแก้ไขโดยพิมพ์ #WikiForHumanRights ลงในความย่อการแก้ไข เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบการมีส่วนร่วม
 4. บันทึกการมีส่วนร่วมลงใน #ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เกณฑ์การนับคะแนนEdit

บทความในวิกิพีเดียEdit

 • 1 คะแนน: ทุกการมีส่วนร่วมพัฒนาบทความขนาด 2,000 ไบต์และมีการเพิ่มแหล่งอ้างอิงอย่างน้อย 1 แหล่งอ้างอิงต่อ 2,000 ไบต์ ไม่ว่าจะเป็นการแปล ขยายบทความหรือเขียนบทความใหม่
 • + 1 คะแนนโบนัส: สำหรับการสร้างบทความใหม่ (แปลบทความจากวิกิภาษาอื่นหรือสร้างบทความใหม่ที่มีอย่างน้อย 3 แหล่งอ้างอิงและมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2,000 ไบต์)
 • + 1 คะแนนโบนัส: สำหรับการสร้างบทความจาก#บทความแนะนำ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมEdit

โปรดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการสร้างหัวเรื่องรองและพิมพ์ชื่อผู้ใช้พร้อมลิงก์ไปยังหน้าผู้ใช้ของท่านด้านล่าง

หลังจากที่สร้างหรือแก้ไขบทความแล้ว ขอให้เพิ่มชื่อและลิงก์ของบทความด้านล่างชื่อผู้ใช้ของท่านและบันทึกการมีส่วนร่วมตามคะแนนตามเกณฑ์การนับคะแนน

กรุณาบันทึกการแก้ไขโดยพิมพ์ #WikiForHumanRights ลงในความย่อการแก้ไข เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบการมีส่วนร่วม

ชื่อผู้ใช้ตัวอย่าง (58 คะแนน)Edit

สร้างบทความใหม่

เพิ่มข้อมูลในบทความเดิม

 • ชื่อบทความพร้อมลิงก์ (แปลเพิ่มข้อมูลในบทความขนาด 6,000 ไบต์พร้อม 3 แหล่งอ้างอิง) -- 3 คะแนน

ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

เพิ่มชื่อผู้ใช้และแก้ไขคะแนน

Thas Tayapongsak (30 คะแนน)Edit

สร้างบทความใหม่

Tvcccp (26 คะแนน)Edit

สร้างบทความใหม่

PhakkaponP (19 คะแนน)Edit

สร้างบทความใหม่

Kaoavi (17 คะแนน)Edit

สร้างบทความใหม่

เพิ่มข้อมูลในบทความเดิม

Poonpun2016 (53 คะแนน)Edit

สร้างบทความใหม่

สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลEdit

บทความแนะนำEdit

สิทธิมนุษยชนEdit

Image Article Description ar ca cy de en es fr it ja mk pt ru tr tt zh Σ
Wikidata st.
1 right to health human right described in the Universal Declaration of Human Rights and many other documents + - + - + + + - - - + + - + + 9 Q2919435 3 +
2 Right to a healthy environment human right proposed by environmental groups + + + + + + + + + + + + - - + 13 Q105429329 5 +
3 right to life belief that a human being has an essential right to live + + + + + + + + + + + + + - + 14 Q25822 5 +
4 right to protest type of political freedom + - - - + - - - - - - + - - - 3 Q7333698 2
5 Human right to water and sanitation Human right recognized by the United Nations General Assembly in 2010 + - - + + + + + - - + - - - + 8 Q1138853 5
6 right to education universal entitlement to education + + + + + + + + + + + + + - + 14 Q69370 5 +
7 right to die freedom to end one's life + + - - + + - + - - + + + - + 9 Q2044946 3
8 equal pay for equal work concept of labor rights that individuals in the same workplace be given equal pay + + - - + + - - + - - - + - + 7 Q11414572 2 +
9 children's rights human rights of children + + - + + + + - + + + + + + + 13 Q8354948 3 +
10 Right to food human right protecting the right of people to feed themselves in dignity + + - + + + + - - - - - - - + 7 Q25616 4 +
11 women's rights rights claimed for women and girls worldwide + + - + + + + + + + + + + + + 14 Q223569 7 +
12 human rights activist person who acts to protect human rights + + - + + + + + + - - + - - + 10 Q1476215 6 +
13 reproductive health state of the reproductive system without evidence of disease, disorders, or deficiencies + + - + + + + + - + + + + - + 12 Q1981388 5
14 Freedom of thought freedom of an individual to hold or consider a fact, viewpoint, or thought, independent of others' viewpoints + + - + + - + + + - + + + + + 12 Q277569 5 +
15 freedom of religion human right of freedom of practicing any religion or living without religion without government prohibition + + - + + + + + + - + + + - + 12 Q171899 3 +
16 freedom of assembly right to form social or political groups and hold meetings + + - + + + + - + - + + + - + 11 Q162254 3 +
17 freedom of movement right of individuals to travel from place to place, that imply freedom of no movement, that is freedom to choose residence. The movement also include going across a frontier. + - - + + + + - + - + + - - + 9 Q1344824 4
18 freedom of speech right to communicate one's opinions and ideas and right to speak + + - + + + + + + + + + + - + 13 Q22692 8 +
19 freedom of association fundamental rights + + - + + + + - + - + + + - + 11 Q688503 3
20 privacy the ability of an individual or group to seclude themselves, or information about themselves + + - + + + + + + - + + + - - 11 Q188728 6 +
Σ → Autolist 20 16 4 16 20 18 17 12 14 7 16 17 13 4 18 212 avg: 11\14\71% 87  


การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพEdit

Image Article Description ar ca cy de en es fr it ja mk pt ru tr tt zh Σ
Wikidata st.
1 Convention on Biological Diversity international treaty + - - + + + + + + - + + + - + 11 Q152805 7 +
2 Nagoya Protocol global treaty on biological diversity + - - + + + + + + - + - - - + 9 Q1963613 9 +
3 Indigenous land rights rights of indigenous people to customary land + + - - + - - - - - - - - - - 3 Q17005571 2 +
4 land defender type of environmental, and often an Indigenous rights, activist - - - - + - - - - - - - - - - 1 Q82813140 3
5 environmental impact of agriculture agriculture's impact on the environment. + + - - + + + - - - - - - - + 6 Q5381236 2
6 biodiversity loss extinction of species worldwide, and also the local reduction or loss of species in a certain habitat + + - + + + + - + - + - - - - 8 Q18466271 2
7 overfishing the act whereby fish stocks are depleted to unacceptable levels, regardless of water body size + + - + + + + + + + + + - - + 12 Q331828 6 +
8 Pollinator decline + - - - + + - - - - - - - - - 3 Q7225689 0
9 zoonosis pathogenic disease that can be transmitted from one animal species to another (or human) + + - + + + + + + + + + + - + 13 Q182672 7 +
10 land defender type of environmental, and often an Indigenous rights, activist - - - - + - - - - - - - - - - 1 Q82813140 3
11 Aarhus Convention UNECE Convention on Access to Information + + - + + + + + + - - + - - - 9 Q301336 7
12 ecosystem services benefits created by nature, forests and environmental systems + + + + + + + + + - + + + - + 13 Q295865 2
13 nature-based solutions sustainable management and use of nature for tackling socio-environmental challenges + - - - + - + + - - - - - - - 4 Q2421934 1
14 Special rapporteur on the rights of indigenous peoples UN Special Rapporteur first create in 2001 - - - - + - - - - - - - - - - 1 Q111317938 1
15 Indigenous and community conserved area spaces de facto governed by indigenous peoples or local communities + - - - + - + - - - - - - - - 3 Q17079658 2 +
16 Via Campesina organization + + - + + + + + + - + - - - + 10 Q1301290 5 +
17 Declaration on the Rights of Peasants United Nations General Assembly resolution - - - - + + + - - - - - - - - 3 Q59915946 4
18 over exploitation harvesting a renewable resource to the point of diminishing returns + + - + + + + - - - + - + - + 9 Q3050262 7 +
19 ecological resilience capacity of an ecosystem to respond to a perturbation or disturbance by resisting damage and recovering quickly + + - + + + + + + - + - - - + 10 Q4105196 4
20 traditional ecological knowledge indigenous and other traditional knowledge of local resources + - - - + + - - - - - - + - + 5 Q7832334 0
Σ → Autolist 16 10 1 10 20 14 14 9 9 2 9 5 5 0 10 134 avg: 7\9\45% 74  


มลพิษEdit

Image Article Description ar ca cy de en es fr it ja mk pt ru tr tt zh Σ
Wikidata st.
1 agricultural pollution type of pollution caused by agriculture + + - - + + - - - - - - - - + 5 Q4693969 4 +
2 air pollution introduction of particulates, biological molecules, or other harmful materials into the Earth's atmosphere + + + + + + + + + + + + + - + 14 Q131123 8 +
3 exhaust gas emitted as a result of the combustion of fuels such as natural gas, gasoline, petrol, biodiesel blends, diesel fuel, fuel oil, or coal + - - + + + - - + - + + + - + 9 Q320173 6 +
4 haze atmospheric phenomenon in which dust, smoke, and other dry particulates obscure the clarity of the sky + + - + + + + + + - + + + - + 12 Q643546 3 +
5 ozone depletion stratospheric phenomena of Earth + + - + + + + + + + + + + - + 13 Q183140 6 +
6 noise pollution excessive, displeasing human, animal, or machine-created environmental noise + + - + + + + + + - + + + - + 12 Q92251 4 +
7 plastic pollution accumulation of plastic products in the environment + + - + + + + + - - - + + - + 10 Q7202090 6 +
8 water pollution contamination of water bodies + + - + + + + + + + + + + - + 13 Q183129 6 +
9 mining and human rights intersectional topic, related to mining's impact on human rights - - - - - - - - - - - - - - - 0 Q111317971 0
10 marine pollution pollution that gets thrown in the oceans + + - + + + + - + + + + + - + 12 Q1058325 2 +
11 marine plastic pollution environmental pollution by plastics - - - + + + - - - - - - - - - 3 Q55951346 2
12 soil contamination pollution of land by human-made chemicals or other alteration + + - + + + + + + - + + + - + 12 Q212734 3 +
13 Special Rapporteur on Toxics and Human Rights UN Special Rapporteur - - - - + - - - - - - - - - - 1 Q111317993 1
14 Basel Convention international treaty to prevent transfer of hazardous waste from developed to less developed countries + + - + + + + + + - - + - - + 10 Q775865 7 +
15 Energy poverty and cooking + - - - + - - - - - - - - - - 2 Q106936195 1
16 Sacrifice zone - - - - + + - - - - - - - - - 2 Q18353204 0
17 circular economy regenerative system in which resource input and waste, emission, and energy leakage, are minimised + + - + + + + + + - + + + - + 12 Q497743 5 +
18 radiation effects health effects of radiation on living organisms + + - - + + + - - - - + - - + 7 Q14932259 2
19 visual pollution visible deterioration and negative aesthetic quality of natural and human-made landscapes + + - - + + + + - - + - + - - 8 Q2745851 5 +
Σ → Autolist 15 13 1 12 18 16 12 10 10 4 10 12 11 0 13 157 avg: 8\10\55% 71  


การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศEdit

Image Article Description ar ca cy de en es fr it ja mk pt ru tr tt zh Σ
Wikidata st.
1 environmentalism broad philosophy, ideology and social movement concerning environmental wellbeing + + + + + + + + + - + + + - + 13 Q2855609 9 +
2 effects of global warming and climate change describes the effects created by human caused climate change + + - + + + + - + + - + - - + 10 Q1430548 6 +
3 Paris Agreement international agreement from 12 December 2015 within the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dealing with greenhouse gas emissions mitigation, adaptation and finance starting in the year 2020 + + + + + + + + + + + + + - + 14 Q21707860 17 +
4 climate finance type of investment + + - + + + - - - + - - - - - 6 Q1668341 13
5 climate change vulnerability assessment of relative vulnerability to climate change and its effects + - - - + + + - - - - - - - - 4 Q104834114 3
6 climate litigation legal proceedings meant to address climate change through judicial proceedings + - + + + + + - - + + + - - - 9 Q29639359 4 +
7 climate justice term linking the climate crisis with environmental and social justice + + + + + + + + - + + - - - + 11 Q1291678 7 +
8 human rights and climate change framework for addressing climate change + - + - + + + - - + + + - - - 8 Q13861074 4 +
9 climate crisis crisis due to climate change + - - + + + - + - + - - - - + 7 Q60933643 4 +
10 climate movement social movement for climate action + - - - + - - - - - - - - - - 2 Q18746339 5
11 geoengineering deliberate and large-scale intervention in the Earth’s climate system + + - + + + + + + + + + + - + 13 Q921851 4 +
12 IPCC Sixth Assessment Report intergovernmental report on climate change + - - + + + + + - - + + - - - 8 Q103843442 9 +
Σ → Autolist 12 6 5 9 12 11 9 6 4 8 7 7 3 0 6 105 avg: 9\7\58% 85  


บุคคลและองค์กรEdit

Image Article Description ar ca cy de en es fr it ja mk pt ru tr tt zh Σ
Wikidata st.
1 Mary Robinson (b. 1944) former President of Ireland and former United Nations High Commissioner for Human Rights + + + + + + + + + - + + + - + 13 Q188214 26 +
2 Louise Arbour (b. 1947) Canadian judge + - - + + + + + + - - + + - + 10 Q239235 18 +
3 Navanethem Pillay (b. 1941) Lawyer, judge and human rights activist + - - + + + + + - - + + - - + 9 Q242078 16 +
4 Suren Gazaryan (b. 1974) Russian zoologist, Goldman prize winner from Russia + - + - + + + - - + + + - - + 9 Q15065189 14 +
5 Luis Jorge Rivera Herrera (b. 1972) environmental activist from Puerto Rico + - + - + + + - - - + + - - - 7 Q26274430 9 +
6 Leng Ouch (?) environmentalist from Cambodia + - + - + + + - - - - - - - - 5 Q23888152 6 +
7 Destiny Watford (b. 1995) American environmentalist - - + - + + + - - + + + - - - 7 Q23893874 10 +
8 Mark Lopez (?) environmental activist + - + - - + - - - - - + - - - 4 Q59454397 7
9 Leydy Pech (b. 1965) environmental defender + - + - + + + - - - + + - - + 8 Q102923887 9
10 Lucie Pinson (b. 1985) French environmentalist + - + - + + + - - - + - - - - 6 Q104081019 15 +
11 Paul Sein Twa (?) Environmental activist from Myanmar + - + - - + + - - - - - - - + 5 Q106317523 6
12 Leah Namugerwa (b. 2004) Ugandan environmental activist + - + - + + + - - - + + - - - 7 Q88676023 8
13 Climate Case Ireland climate change litigation in Ireland - - + - + + - - - - + - - - - 4 Q104870545 4
14 Abigail Dillen (?) executive, attorney and climate activist + - + - + + + - - + + + - - - 8 Q101409185 10
15 Imani Jacqueline Brown (b. 1988) American visual artist and activist - - + - + + - - - - - + - - - 4 Q47009815 11 +
16 Varshini Prakash (?) Co-founder and Executive Director of the Sunrise Movement - - + - + + + - - + - + - - - 6 Q98502411 6 +
17 Isra Hirsi (b. 2003) American environmental activist + - + - + + + - - + + + - - - 8 Q65693436 13 +
18 Xiye Bastida (b. 2002) Mexican-Chilean climate activist and member of the indigenous Mexican Otomi-Toltec nation + + + + + + + - - + + + - - - 10 Q81646058 12 +
19 Death of Sikhosiphi Rhadebe 2016 assassination in South Africa + - + - + - - - - - + - - - - 4 Q56063389 6
20 Desmond D'Sa (?) Durban environmental justice activist - - + - + + + - - - - + - - - 5 Q19862412 9
21 Bernard Martin (b. 1954) Canadian fisherman and environmentalist + + + - + + + - - - - + - - - 7 Q106132509 9
22 Mikaela Loach (b. 1998) youth environmental justice activist + + + - + + + - - - + + - - - 8 Q105812482 5
23 Tessa Khan (?) environmental lawyer - + + - + + + - - + + + - - - 8 Q106253912 4
Σ → Autolist→ timeline 17 5 21 4 21 22 19 3 2 7 15 18 2 0 6 162 avg: 7\11\47% 233  


รายชื่อจากยูนิเซฟEdit

รายชื่อนักเคลื่อนไหวเยาวชนที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ดี

Image Article Description ar ca cy de en es fr it ja mk pt ru tr tt zh Σ
Wikidata st.
1 Alexandria Villaseñor (b. 2005) American climate activist + + + - + + + + - - + + - - - 9 Q61748080 15 +
2 Archana Soreng (b. 1996) Indian climate activist - - + - + + + + - - + + - - - 7 Q98073295 8
3 Autumn Peltier (b. 2004) Anishinaabe water protector - + + - + + + - + - + + - - - 8 Q62672106 11
4 Ayakha Melithafa (b. 2002) South African environmental activist + - + + + + + - - - + - - - - 7 Q75863121 9 +
5 Anuna De Wever (b. 2001) Belgian climate activist + + + + + + + + - - + + - - - 10 Q60614810 21 +
6 Ayakha Melithafa (b. 2002) South African environmental activist + - + + + + + - - - + - - - - 7 Q75863121 9 +
7 Catarina Lorenzo (b. 2000s) youth climate change activist - - + - + + + - - - + + - - - 6 Q70278140 7
8 Chiara Sacchi (b. 2002) Argentinian climate activist - - + - + + + - - - + + - - - 6 Q101517850 6
9 Francisca Aronsson (b. 2006) Swedish-Peruvian actress - - - - + + - - - - - - - - - 2 Q29791495 12 +
10 Autumn Peltier (b. 2004) Anishinaabe water protector - + + - + + + - + - + + - - - 8 Q62672106 11
11 Beth Doherty (b. 2003) Irish climate activist + - + - + + + - - + + - - - - 7 Q64740220 7 +
12 Haven Coleman (b. 2006) American climate activist + - + - + + + - - - + - - - - 6 Q65695085 8 +
13 Helena Gualinga (b. 2002) Ecuadorian environmental and human rights activist + + + + + + + - - + + + - - - 10 Q78185644 13 +
14 Katie Eder (b. 20. century) American activist + - + - + + + - - - + + - - - 7 Q60191542 11 +
15 Licypriya Kangujam (b. 2011) Indian environmental activist - - + + + + + - - - + + - - - 7 Q71123008 11 +
16 Luisa Neubauer (b. 1996) German climate activist + + + + + + + + + + + + - - - 12 Q61625543 19 +
17 Sophia Kianni (b. 2001) American climate activist + - + - + + + - - + + + - - - 8 Q95692533 7 +
18 Xiuhtezcatl Martinez (b. 2000) Indigenous-American rapper and climate activist + - + + + + + - - - + - - - - 7 Q24852488 11 +
19 Xiye Bastida (b. 2002) Mexican-Chilean climate activist and member of the indigenous Mexican Otomi-Toltec nation + + + + + + + - - + + + - - - 10 Q81646058 12 +
20 Massinissa Akandouch (b. 2001) Riffian activist - - - - + - - - - - - - - - - 1 Q90314355 24 +
21 Vanessa Nakate (b. 1996) Ugandan Climate Change Activist - + - + + + + + + - + - - - - 8 Q83614709 16 +
22 Lucy Gray (b. 2006) New Zealand climate-crisis activist + - - - + - - - - + - - - - + 4 Q64009874 10 +
23 Helena Gualinga (b. 2002) Ecuadorian environmental and human rights activist + + + + + + + - - + + + - - - 10 Q78185644 13 +
24 Adenike Oladosu (b. 1994) Nigerian climate activist + - - - + + + + - + - - - - - 6 Q83719851 14 +
Σ → Autolist→ timeline 15 9 19 10 24 22 21 6 4 8 20 14 0 0 1 173 avg: 7\12\48% 285  


สารสนเทศออนไลน์Edit

 1. สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ / Create new account (หากพบปัญหาว่าอินเทอร์เน็ตของท่านถูกปิดกั้นไม่ให้สร้าง กรุณาเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ หรือ ใช้บริการ VPN ของสถาบันต้นสังกัดของท่านชั่วคราวเพื่อสร้างบัญชี จากนั้นบัญชีจะใช้ได้ต่อไปสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากทุกเครือข่าย
 2. การอบรมผู้ใช้ใหม่
 3. ช่องทางติดต่อชุมชนวิกิมีเดีย
 4. ติดตามการมีส่วนรวม

ผู้สนับสนุนEdit

dtac
www.dtac.co.th
ของรางวัล

ดำเนินการโดย
 
Wikimedia Thailand Facebook

กลุ่มอาสาสมัครจาก / Volunteers from Wikimedia Thailand
ทีมผู้จัด / Organizing team: Karto1, Teetee_taw, Tanapatjms, U6181299, Myesd and 2ndoct
ทีมสนับสนุน / Supporting team: Athikhun.suw and taweetham

แหล่งข้อมูลอื่นEdit