Uî-ki muî-thé Tâi-uân

This page is a translated version of the page Wikimedia Taiwan and the translation is 100% complete.

Wikimedia Taiwan sī tsi̍t ê tī Tâi-uân ê Uî-ki Muî-thé hun-huē. 2007 nî 2 gue̍h 11 ji̍t tī Tâi-pak sîng-li̍p. 2007 nî 7 gue̍h 4 ji̍t hōo Bí-kok Uî-ki Muî-thé Ki-kim-huē sîng-jīn.

Uî-ki muî-thé Tâi-uân

Tiong-hoâ Bîn-kok
Location Tiong-hoâ Bîn-kok
Country codeTW
Founding date2007 nî 2-goe̍h 11 ji̍t
Approval date2007 nî 7-goe̍h 4 ji̍t
Official language(s)Tiong-hôa Bîn-kok Kok-gí
Other language(s)
AffiliationsESEAP
WebsitePōo-lo̍k-keh
TwitterTwitter
FacebookFacebook

Iú-kuan pún-huē ê tiōng-tāi sū-kiānn, tshiánn khuànn Lí-thîng-pâi; Iú-kuan pún-huē bo̍k-tsîng tsìn-hîng ê tsuan-àn tshiánn khuànn Tsuan-àn; Kuan-î pún-huē kuè-khì ê ua̍h-tāng 佮 tsâi-bū pò-kò tshiánn khuànn Pò-kò; Kuan-î pún-huē tīng-kî huat-hîng ê huē-uân khan-bu̍t tshiánn khuànn Wikimedia Taiwan Newsletter (繁體中文). Lí ē-tàng ua̍t-tho̍k Pōo-lo̍k-keh, ia̍h-sī tī Twitter ia̍h-sī Facebook bê-tsiòng-ia̍h tui-tsong lán.

Liân-lo̍k

10483 Tâi-uân Tâi-pak-tshī Tiong-san-khu Siông-kang-lōo 283-hō 5-lâu(10483台灣台北市 中山區松江路283號5樓)

  • Pān-kong-sik tsū-tsí:

106095 Tâi-uân Tâi-pak-tshī Tāi-an-khu Ho̍k-hing Lâm-lōo 1-tuānn 293-hō 3-lâu tsi-1(106095台灣台北市大安區復興南路一段293號3樓之1)

Sing-bîng

Tsuan-àn

Tshiánn khuànn: Projects.

Pò-kò

Tshiánn khuànn: Reports.

Tsu-guân

Tshiánn-khuànn: Resources

Tsâi-bū-kài-hóng


Tsoo-tsit

Tsìng-tshik

Tsham-kiàn