Wikimedia Sverige/Styrelsen/Nästa nyhetsbrev

Nyhetsbrevet ges ut regelbundet, varannan månad, och vid extra händelser av vikt.

Nyhetsbrevet går ut i mail till våra medlemmar och till ett antal externa intressenter (kontakta Lennart om ni vill vara med på denna externa sändlista)

NYHETSBREV JAUNARI

Hänt sen sistEdit

Årsmötet 2008Edit

På gångEdit

Donationer och sponsringEdit

Hemsida, e-postlistor etcEdit

Kontakter/nya projektidéer etcEdit

DONERA
Wikimedia Sverige är helt beroende av ditt medlemskap och donationer i sitt arbete. Donera gärna till vårt bankgiro: 5822-9915 

KONTAKT
För att kontakta styrelsen maila Joakim joakim.larsson@mp.se eller kontakta ordförande l_guldbrandsson@hotmail.com 
Postadress är Wikimedia Sverige, Box 6062, 121 06 Johanneshov
Hemsida (tv): http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Sverige

VILL DU INTE HA NYHETSBREVET?
Om ni inte önskar detta nyhetsbrev i fortsättningen eller vill att vi ändrar din e-postadress, vv meddela oss via vändande mail

Äldre nyhetsbrevEdit