Wikimedia Sverige/Protokoll 2008-05-12

Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 19:50, 12 May 2008 (UTC)Reply[reply]
Sekreterare Ainali 19:33, 12 May 2008 (UTC)Reply[reply]

12 maj 19:30-, via Skype

Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Johan Schiff, Anders Wennersten, samt Kristoffer Mellberg från sista frågan.

Henrik Sandklef från FSFE under punkten med FSCONS.

INLEDNINGEdit

Mötets öppnandeEdit

 • Mötet öppnades.

Val av ordförandeEdit

 • Lennart valdes.

Val av sekreterareEdit

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUTEdit

Wikimedia världenEdit

Kontakter och informationEdit

 • Lennart informerade att högkvarteret samlar in memorabilia.
 • Anders informerade om att Wikimedia Foundations styrelse håller på att omorganiseras.

Chaptersmötet i NederländernaEdit

 • Att Jan åker istället för Anders.
 • Att om föreningens likviditet tillåter, så betalar föreningen Jans resekostnader.
 • Lennart informerade om resplanerna.

SponsoraktiviteterEdit

Brev till företag i Lund för sponsoring av WA sakerEdit

 • Lennart gör utkast på brev.

Framtagning av gränssnitt till media wikiEdit

 • Lennart informerade om möjligheter till donationer.

Samarbete kring tryckning av wikipedia innehåll (Sthlm)Edit

 • Lennart informerade om ett första möte med för eventuellt samarbete om att trycka innehåll från Wikipedia. Jan och Lennart deltar.
 • Diskussion om eventuella former för samarbetet.
 • Jan startar en samarbetssida på Meta om detta.

HemsidanEdit

 • Lars informerade om att kontakter med Brion Wibber har tagits.
 • Lars fortsätter dialogen med Brion.

Rapport om ev aktiviteter inom WA eller biblioteksspåretEdit

Bibilioteksmässan i GöteborgEdit

 • Lennart informerade om att han varit på en inspirationsdag. Samarbetssida finns på

Wikimedia Sverige/Bok och Biblioteksmässan 2008.

 • Anders informerade om när fakturan för deltagande ska betalas.

Journalistspåret, koppling till FSCONS och WAEdit

 • Lennart informerade om att Frank Schulenburg tackat ja till att föreläsa på WA och att Einar Spetz är inbjuden.
 • Henrik informerade om ett dokument med generella punkter för konferensen som han skickat till

Lennart.

 • Diskussion om framtida samarbete och vilka beröringspunkter vi har. Vi identifierade att möjliga samarbeten kan vara:
  • juridiska frågor om bland annat upphovsrätt och licenser.
  • samarbeten vid marknadsföring vid till exempel mässor.
 • Johan läggs till på e-postlistan för FSFE:s juridiska panel.
 • Lennart informerade om att han blivit intervjuad av tidningen Journalisten.

WikipediaVision för svwpEdit

 • Johan informerade om att den ligger uppe på [1]

Rapportering från föreläsningar etcEdit

SeniorerEdit

 • Lennart informerade om föreläsningen på seniornet gick bra.

ChalmersEdit

 • Hålls i juni.

AnnatEdit

 • Frågan bordlades.

Rapportering om ev info runt juridiska spörsmålEdit

 • Johan informerade om att en utredning om hur offentlig information ska hanteras har

påbörjats.

Ekonomi mmEdit

WebshopEdit

 • Jan informerade att det varit cirka 6,3 besökare per dag men inga köp gjorda.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelseEdit

 • Anders informerade om antalet medlemmar (118) och redogjorde för ekonomin.

VERKSAMHETSPLANERINGEdit

Samarbeten och partneringEdit

 • Frågan bordlades.

Användning av mediaWikiEdit

 • Organisationen Den nya välfärden kommer troligen att använda MediaWiki för en mediegranskningssajt.

Vår wikicommunityEdit

 • Diskussionspunkt.

Lite om medlemsrekrytering/registering (om tid)Edit

 • Frågan bordlades.

AVSLUTNINGEdit

Nästa möteEdit

 • 2 juni 19.30- på Skype

Övriga frågorEdit

 • Jan informerade om att han begärt information från Karlstad Kommun för hur ett eventuellt

deltagande på Kulturnatten i Karlstad.

 • Jan informerade att han kommer att delta på WikiMania i sommar.

Mötets avslutandeEdit

 • Mötet avslutades.