Wikimedia Sverige/Protokoll 2008-05-12

Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 19:50, 12 May 2008 (UTC)[reply]
Sekreterare Ainali 19:33, 12 May 2008 (UTC)[reply]

12 maj 19:30-, via Skype

Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Johan Schiff, Anders Wennersten, samt Kristoffer Mellberg från sista frågan.

Henrik Sandklef från FSFE under punkten med FSCONS.

INLEDNING edit

Mötets öppnande edit

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande edit

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare edit

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT edit

Wikimedia världen edit

Kontakter och information edit

 • Lennart informerade att högkvarteret samlar in memorabilia.
 • Anders informerade om att Wikimedia Foundations styrelse håller på att omorganiseras.

Chaptersmötet i Nederländerna edit

 • Att Jan åker istället för Anders.
 • Att om föreningens likviditet tillåter, så betalar föreningen Jans resekostnader.
 • Lennart informerade om resplanerna.

Sponsoraktiviteter edit

Brev till företag i Lund för sponsoring av WA saker edit

 • Lennart gör utkast på brev.

Framtagning av gränssnitt till media wiki edit

 • Lennart informerade om möjligheter till donationer.

Samarbete kring tryckning av wikipedia innehåll (Sthlm) edit

 • Lennart informerade om ett första möte med för eventuellt samarbete om att trycka innehåll från Wikipedia. Jan och Lennart deltar.
 • Diskussion om eventuella former för samarbetet.
 • Jan startar en samarbetssida på Meta om detta.

Hemsidan edit

 • Lars informerade om att kontakter med Brion Wibber har tagits.
 • Lars fortsätter dialogen med Brion.

Rapport om ev aktiviteter inom WA eller biblioteksspåret edit

Bibilioteksmässan i Göteborg edit

 • Lennart informerade om att han varit på en inspirationsdag. Samarbetssida finns på

Wikimedia Sverige/Bok och Biblioteksmässan 2008.

 • Anders informerade om när fakturan för deltagande ska betalas.

Journalistspåret, koppling till FSCONS och WA edit

 • Lennart informerade om att Frank Schulenburg tackat ja till att föreläsa på WA och att Einar Spetz är inbjuden.
 • Henrik informerade om ett dokument med generella punkter för konferensen som han skickat till

Lennart.

 • Diskussion om framtida samarbete och vilka beröringspunkter vi har. Vi identifierade att möjliga samarbeten kan vara:
  • juridiska frågor om bland annat upphovsrätt och licenser.
  • samarbeten vid marknadsföring vid till exempel mässor.
 • Johan läggs till på e-postlistan för FSFE:s juridiska panel.
 • Lennart informerade om att han blivit intervjuad av tidningen Journalisten.

WikipediaVision för svwp edit

 • Johan informerade om att den ligger uppe på [1]

Rapportering från föreläsningar etc edit

Seniorer edit

 • Lennart informerade om föreläsningen på seniornet gick bra.

Chalmers edit

 • Hålls i juni.

Annat edit

 • Frågan bordlades.

Rapportering om ev info runt juridiska spörsmål edit

 • Johan informerade om att en utredning om hur offentlig information ska hanteras har

påbörjats.

Ekonomi mm edit

Webshop edit

 • Jan informerade att det varit cirka 6,3 besökare per dag men inga köp gjorda.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse edit

 • Anders informerade om antalet medlemmar (118) och redogjorde för ekonomin.

VERKSAMHETSPLANERING edit

Samarbeten och partnering edit

 • Frågan bordlades.

Användning av mediaWiki edit

 • Organisationen Den nya välfärden kommer troligen att använda MediaWiki för en mediegranskningssajt.

Vår wikicommunity edit

 • Diskussionspunkt.

Lite om medlemsrekrytering/registering (om tid) edit

 • Frågan bordlades.

AVSLUTNING edit

Nästa möte edit

 • 2 juni 19.30- på Skype

Övriga frågor edit

 • Jan informerade om att han begärt information från Karlstad Kommun för hur ett eventuellt

deltagande på Kulturnatten i Karlstad.

 • Jan informerade att han kommer att delta på WikiMania i sommar.

Mötets avslutande edit

 • Mötet avslutades.