Wikimedia Sverige/Protokoll 2008-02-04

Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 08:41, 5 February 2008 (UTC)Reply[reply]
Sekreterare Jan Ainali 21:00, 4 Februari 2008 (UTC)

4 februari 20:30-, via Skype

Närvarande: Lennart Guldbrandsson, Jan Ainali, Lars Aronsson, Anders Wennersten

INLEDNINGEdit

Mötets öppnandeEdit

 • Mötet öppnades.

Val av ordförandeEdit

 • Lennart valdes.

Val av sekreterareEdit

 • Jan valdes.

Rapportering och beslutEdit

Wikimedia FoundationEdit

 • Lennart informerade om att Wikimedia Schweiz frågat om hur vårat röstningsförfarande i föreningen går till. Lennart har svarat.

Nyhetsbrev, uppföljningEdit

 • Lennart informerade om att alla som står på listan har skickats nyhetsbrev. Ingen engelsk version denna gång.

ÅrsmötetEdit

Information på hemsidanEdit

 • Lennart informerade om att information har lagts upp på meta och i wikiträffarmallen.

MöteshandlingarEdit

 • Lennart tar kontakt med Joakim och Suz för att samordna det som ska göras.

ValprocessEdit

 • Frågan tas upp med valberedningen.

Ev logistikfrågorEdit

 • Jan gör en affisch som Göteborgs Stadsbibliotek kan sätta upp.
 • Erfarenheter från förra årsmötet diskuterades.
 • Lennart tar kontakt med Wikimedia Norge med syfte att se om de vill komma på årsmötet.

HemsidanEdit

 • Lennart tar kontakt med Joakim för att se status på ärendet.

Wikipedia AcademyEdit

Beslut om plats och tidEdit

 • Ansatsen för det fortsatta arbetet är att WA blir i Lund helgen den 8-9 november.
 • Frågan ställs till Lunds bibliotek för att se om datumet 8-9 november passar.

Kontakter med Lunds bibliotek och tillsättande av arbetsgruppEdit

 • Lars etablerar kontakt med nyckelperson i Lund.

BidragsansökningarEdit

 • Anders informerade om att II-fonden kan vara en bra bidragsgivare för WA.
 • Lars informerade om Stiftelsen framtidens kultur.

Ekonomi mmEdit

SponsorärendetEdit

 • Frågan bordlades.

WebshopEdit

 • Jan informerade om antalet beställningar och var besökarna kom ifrån.
 • Jan gör banner för användning på webben.
 • Diskussion fördes om andra alternativ.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelseEdit

 • Anders informerade om det ekonomiska läget.

VerksamhetsplaneringEdit

Fler pressmeddelandenEdit

 • Frågan diskuterades.

Användning av mediaWiki inom SKLEdit

 • Lennart lämnade över ärendet till Anders.

SamarbetsprojektEdit

BibliotekEdit

 • Jan informerade om att han håller föreläsning på Karlstads universitetsbibliotek på fredag.
 • Lennart informerade om BibCamp.
 • Lennart informerade om Internet Librarian International 2008.

Andra saker runt användning och wikiprojektEdit

 • Frågan bordlades.

Svenskt näringslivEdit

 • Anders informerade om kontakten med Svenskt Näringsliv.

PartnerskapEdit

FSFEdit

 • Inget nytt att rapportera.

Mässor och seminarierEdit

 • Lars informerade om Biblioteksdagarna.

Initiativ för vår wikicommunityEdit

Aktivering av medlemmarEdit

 • Frågan om hur vi får medlemmar aktiverade vid olika evenemang diskuterades.

Lennarts idé om tävlingar med belöningEdit

 • Frågan diskuterades.

Film om hur man redigerar på WPEdit

 • Inget nytt att rapportera.

AvslutningEdit

Nästa möteEdit

25/2 20:00- på Skype

Övriga frågorEdit

 • Lennart tar kontakt med skaparen av WikipediaVision (beta) för att få en version för sv:wp.