Wikimedia Sverige/Protokoll 2007-12-17

Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 23:28, 17 December 2007 (UTC)Reply[reply]
Sekreterare Johan Schiff 22:48, 17 December 2007 (UTC)Reply[reply]

Närvarande: Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten, Lars Aronsson, Jan Ainali, Johan Schiff och Joakim Larsson (från §7)

Mötets öppnandeEdit

Mötet öppnades av Lennart Guldbrandsson

Val av ordförandeEdit

Att välja Lennart Guldbrandsson till mötesordförande

Val av sekreterareEdit

Att välja Johan Schiff till mötessekreterare

Wikimedia FoundationEdit

Wikimedia Sverige har godkänts som en officiell Wikimedia-förening (Local Chapter).

SponsorärendetEdit

Punkten utgick.

Rapportering från Edit wikipedia weekEdit

Lars A har skickat ut inbjudan till mejllistan "biblist" (ca 2000 medlemmar). Lars har inte fått någon direkt respons, men Anders W har noterat respons på Wikipedia bland de som redan varit aktiva inom Wikipedia. Anders noterade en uppgång från vanliga 3-4 till 5-6 redigeringar per minut på svenska Wikipedia. Vi planerar att delta på nästa officiella Edit Wikipedia Week i april 2008.

Rapportering från FSCONSEdit

Lennart, Lars, Joakim och Johan var närvarande. Mycket positiva reaktioner. 9 medlemmar värvade. Joakim passade på att översätta vår broschyr till engelska.

Hemsidan och föreningens meta-sidaEdit

Joakim ligger på kommittén som hanterar Wikimedias domäner när det gäller wikimedia.se.

ÅrsmöteEdit

Plats och tidEdit

  • Lars har kontakt med stadsbiblioteket i Göteborg och får i uppdrag att boka lokalen den 15 mars. (heldag)
  • Årsmötet beslutas starta klockan 14.

Översyn av stadgarEdit

Joakim och Anders får i uppdrag att se över de stadgeändringar som diskuterades på årsmötet.

Förberedelse och upplägg av årsmötetEdit

Lennart och Joakim bildar en arbetsgrupp och efterfrågar intresse på wikipedia.

Ekonomisk lägesrapportEdit

Anders föredrog det ekonomiska läget.

Namnändring av föreningen hos skatteverket mmEdit

Anders sköter kontakten om namnbyte med skatteverk och bank i veckan.

Mässor och seminarierEdit

easyfairs februariEdit

De som är intresserade får gå på mässan som deltagare, men vi bokar ingen monter.

SamarbetsprojektEdit

Wikipedia Academy i SverigeEdit

  • Vi beslutar att Lennart bokar ett möte med Frank Schulenburg (Wikipedia Academy) under februari.
  • Johan får i uppdrag att ta kontakt med NGO:s (ex. Amnesty, Röda Korset) för att motivera till deltagande i Wikimedia-projekten och Wikipedia Academy.

Samarbetsprojekt mot bibliotekEdit

  • Jan går vidare i kontakt med biblioteken i Karlstad/Värmland.
  • Lars får i uppdrag att ta kontakt med organisatörerna av Bibcamp i Jönköping.

Uppföljning och marknadsföring av användande av MediaWikiEdit

Lennart får i uppdrag att ta första kontakt med Mats Östling på SKL för att införa MediaWiki där. Anders kommer senare att ta över det projektet.

PartnerskapEdit

Möjligheter utveckla kontakterna tagna under FSCONSEdit

Lennart får i uppdrag att kontakt med FSFE angående samarbete på mässor.

Aktivering av föreningens medlemmar förutom inbjudan medverka i aktiviteterna diskuterade ovanEdit

Medlemmar ska inbjudas att medverka i våra aktiviteter via bybrunnen/nyhetsbrevet och uppmuntras att ta egna initiativ.

Initiativ för vår wikicommunityEdit

Lennarts idé om tävlingar med belöningEdit

Punkten bordläggs till vidare.

Film om hur man redigerar på WikipediaEdit

Lennart har kontakt med franska wikimedia som jobbar med ett filmprojekt. Lennart har föreslagit ett samarbete och fortsätter kontakten.

Nästa möteEdit

Tidpunkt för nästa möte sätts till den 7 januari klockan 20.00

Övriga frågorEdit

Diskussion om medlemsregistret.

Mötets avslutandeEdit