Wikimedia România/Proiecte hotărâri

Proiect 1: Hotărâre privind acordarea calităţii de membru de onoare al Wikimedia România dlui Jimmy D. Wales, fondatorul Wikimedia Foundation

edit

Consiliul director al Asociaţiei Wikimedia România HOTĂRĂŞTE:

(1) Se acordă dlui Jimmy D. Wales, cetăţean american cu domicililul în __________ , calitatea de membru de onoare al Asociaţiei Wikimedia România ...urmează motivaţia...

Preşedinte,


Secretar general,


Proiect 2: Hotărâre privind cuantumul cotizaţiei anuale plătibile de către membrii Asociaţiei Wikimedia România

edit

...