Wikimedia România/Actul constitutiv

ACT CONSTITUTIV
al asociaţiei "Wikimedia România"


Noi,
POPESCU ION, născut la data de 01 ianuarie 1900, domiciliat în municipiul Bucureşti, sector 3, str. Arinilor, nr. 123, bl. X22, sc. XXI, et. 4, ap. 129, posesor al CI seria BX nr. 123456,
POPESCU ION, născut la data de 01 ianuarie 1900, domiciliat în municipiul Bucureşti, sector 3, str. Arinilor, nr. 123, bl. X22, sc. XXI, et. 4, ap. 129, posesor al CI seria BX nr. 123456,
POPESCU ION, născut la data de 01 ianuarie 1900, domiciliat în municipiul Bucureşti, sector 3, str. Arinilor, nr. 123, bl. X22, sc. XXI, et. 4, ap. 129, posesor al CI seria BX nr. 123456,
în calitate de membri fondatori în conformitate cu prevederile legale şi cu dreptul canonic, am hotarat constituirea unei asociaţii culturale.
Asociaţia se va numi "Wikimedia România".
Asociaţia are sediul în mun. Bucureşti, str. Arinilor, nr. 123, bl. X22, sc. XXI, et. 4, ap. 129.
Asociaţia va acţiona ca filială locală (engl. Local Chapter) a Wikimedia Foundation Inc. (Florida, SUA). Independenţa Asociaţiei nu este afectată de acest lucru. Wikimedia Foundation acţionează ca o organizaţie umbrelă asupra tuturor filialelor Wikimedia naţionale, coordonează activităţile conforme cu obiectivele Fundaţiei în sectorul internaţional şi gestionează numele Wikimedia precum şi numele altor proiecte internaţionale Wikimedia.
Asociaţia are scopul de a sprijini crearea, colectarea şi distribuirea de conţinut liber (engl. Open content) într-un mod non-profit, pentru a oferi oportunităţi de acces egale la cunoştinţe şi educaţie. În termenii Asociaţiei, conţinutul liber este orice lucrare care a fost plasată de creatorii săi sub o licenţă care permite tuturor să o distribuie mai departe gratuit şi să o modifice.
Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată.
Organul de conducere al asociaţiei este Adunarea generală formată la înfiinţare de membri fondatori.
Asociaţia are un Consiliu Director ales de Adunarea generală. Acesta este format din:
* Preşedinte : POPESCU ION
* Vicepreşedinte : POPESCU ION
* Secretar : POPESCU ION
În vederea întocmirii documentaţiei necesare înfiinţării îl delegăm pe domnul POPESCU ION să acţioneze în numele nostru şi pentru noi, să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice şi înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Redactat astăzi, 01 februarie 2000, în 5(cinci) exemplare câte unul pentru fiecare membru fondator şi două pentru asociaţie.
POPESCU ION                       _____________
POPESCU ION                       _____________
POPESCU ION                       _____________