Wikimedia Norge/Valgkomite

Valgkomiteen 2008-09

edit


Wikimedia Norges valg- og kontrollkomiteens arbeid i 2008

edit
  • Wikimedia Norges valg- og kontrollkomiteen hadde konstituerende møte 24. september 2008. Det ble avholdt valg på leder, nestleder og sekretær.


Valgkomiteen 2007-08

edit


Wikimedia Norges valg- og kontrollkomiteens arbeid i 2007

edit
  • Wikimedia Norges valg- og kontrollkomiteen hadde sitt første ordinære møte 21. august 2007. Valg- og kontrollkomiteen konstituerte seg og det ble avholdt valg på leder, nestleder og sekretær. Det ble også bestemt at vi skulle utarbeide retningslinjer for valg- og kontrollkomiteen samt at det skulle sendes en formell henvendelse til styret om innsyn i deres arbeid.


Årsmøte 2008

edit

På årsmøte i Wikimedia Norge 2008 vil valg- og kontrollkomiteens komme med en redegjøring for sitt arbeid samt en vurdering av arbeidet som er gjort i Wikimedia Norge. Vi har også et forslag til vedtektsendringer og representanter til styret.--Harrywad 20:26, 7 June 2008 (UTC)[reply]