Wikimedia Norge/Pressemelding Store Norske Leksikon lanseres

Store Norske Leksikon – en konkurrent for Wikipedia?Edit

Wikimedia Norge, som er en organisasjon som jobber for Wikipedia og andre av Wikimedia Foundations prosjekter i Norge, ser med spenning på den nye situasjonen som oppstår med tanke på nettleksika når Kunnskapsforlaget fra nyttår av gjør sitt Store Norske Leksikon (SNL) gratis tilgjengelig på nett.

At SNL på denne måten gjør store mengder kunnskap gratis tilgjengelig ser vi på som svært positivt. Vi gratulerer rettighetshaverne med å ha tatt dette skrittet. Samtidig ønsker vi å utfordre dem til å gjøre alt materialet fritt, altså oppheve de opphavsrettslige beskyttelser det i dag er omfattet av og legge materialet ut under en av de mange ulike frie lisensene som fins.

Vi tror nok at konkurransen fra det allerede etablerte Wikipedia kommer til å vise seg å være tøffere enn mange tror. Wikipedia har meget høy Googleranking, et svært godt innarbeidet system for samarbeid mellom frivillige om artikler, og et internasjonalt kontakt- og referansenettverk som mangler sidestykke.

Vi merker oss også at SNL fremhever sine 1000 fagansvarlige som en styrke. Såvidt vi kan se vil en slik modell sannsynligvis basere seg på en betydelig dugnadsinnsats, og all erfaring tilsier at forretningsforetak har mye vanskeligere for å skape motivasjon for dugnad enn hva frivillige prosjekter har.

Til sist ønsker vi å peke på noe vi anser som underlig og uheldig. Den rødgrønne regjeringa, ved kulturminister Trond Giske, står i forbindelse med denne lanseringa fram og gir pengestøtte og velsignelse til en leksikonmodell hvor finansieringen i stor grad skal basere seg på reklame ved artiklene. Satt på spissen betyr dette at staten ønsker at norske skolebarn skal gå til en nettside med reklame for å finne informasjon til sine prosjekter i blant annet historie, geografi og litteratur, når Wikipedia foreligger som et reklamefritt alternativ.

For nærmere informasjon om Wikimedia Norge, se vår webside http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Norge eller kontakt leder Marius Helgå, 95926534, bombadil@janitsjar.net. Helgå kan også kontaktes for nærmere kommentarer i saken.

Med vennlig hilsen

for styret i Wikimedia Norge


Marius Helgå
Styreleder

BrukEdit

Denne ble torsdag 18.9 sendt til følgende medier: Aftenposten nett, Aftenposten papir, Dagbladet, Klassekampen, Morgenbladet, NRK, Dagsavisen, digi.no og TV2. Bombadil 13:21, 18 September 2008 (UTC)