Wikimedia Norge/Newsletter/2017-12

Other languages:


Hei, Wikimedia Norge-medlemmer og andre bidragsytere, her er årets siste nyhetsbrev fra oss. Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år! 🎅

Wikimedia Norge
Wikimedia Norge
Wikitreff 16. januar
Tirsdag 16. januar 2018 klokken 1700, blir det wikitreff i Amalie Skram-salen på Litteraturhuset i Oslo. Innleder vil være Thomas Hylland Eriksen som beskriver av tema for møtet slik:
«Wikipedia kan brukes som eksempel på mye, også menneskets enestående trang til kunnskap og innsikt. Imidlertid er det skjær i sjøen, blant annet monopolisering, relevans, fagidioti og kunnskapsfiendtlighet. I en slik verden er en institusjon som Wikipedia viktigere enn noensinne.»
Meld deg gjerne på på denne siden! Møtet er gratis og åpent for alle. Reiseutgifter kan gjerne dekkes av Wikimedia Norge (ta kontakt med astrid@wikimedia.no).
Wikistipend
15. februar er det søknadsfrist for wikistipend. Vi håper på mange spennende søknader!
Årsmøte
Årsmøtet til Wikimedia Norge blir på Samisk hus i Oslo den 3. mars 2018 kl 11. Vi planlegger både wikitreff, dronesafari og Wikidata-workshop samme helgen, så hold av datoene 2.–4 mars. Reiseutgifter kan dekkes for medlemmer i Wikimedia Norge. Vi kommer tilbake med mer info i neste nyhetsbrev.
Nordsamisk Wikipedia
Wikimedia Norge har i høst startet et prosjekt for å forbedre Wikipedia på nordsamisk. Vi har i løpet av høsten fått oversatt nettsida vår til nordsamisk, holdt undersøkelse blant nåværende og tidligere bidragsytere til wikien, planlagt samarbeid med diverse institusjoner og deltakelse på Márkomeannu og Riddu Riđđu. Dette arbeidet vil fortsette i 2018, og de som er interesserte kan melde seg på for oppdateringer om prosjektet her.
Dette prosjektet er også det første der vi bruker Phabricator for prosjektstyring. Prosjektet kan følges her.
Retriever og Bokhylla.no
Tilganger til Retriever ble fordelt på nytt den 20. november 2017, og ny fordeling skjer 20. mai 2018. Vi minner om at vi også gjerne hjelper til med å søke om tilgang til bokhylla.no for wikipedianere med utenlandsk IP-adresse. Mer informasjon om tilganger finnes på denne siden.
Wiki Loves Earth
De internasjonale vinnerne av Wiki Loves Earth ble kåret 11. desember! Vi gratulerer med en norsk deltaker på 5. plass.

Ønsker du å melde deg inn i Wikimedia Norge og støtte vårt arbeid, så kan du gjøre det her, eller du kan støtte oss ved å vippse til 10386 – Wikimedia Norge.

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Twitter!

Dette nyhetsbrevet postes av en bot. Gi tilbakemelding • Abonner eller avslutt abonnement