Bầu cử Quỹ Wikimedia/Bầu cử Hội đồng Quản trị

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/Board elections and the translation is 100% complete.
Các cuộc bầu cử hội đồng quản trị của Wikimedia Foundation đã được tổ chức thường xuyên kể từ năm 2004. Thủ tục bầu cử được quyết định bởi các quan chức bầu cử. Các cuộc bầu cử gần đây đã được tổ chức vào tháng 6 năm 2013, vào tháng 5 năm 2015vào tháng 6 năm 2017.


Cuộc bầu cử cho các Vị trí Cộng đồng của Hội đồng quản trị Quỹ Wikimedia là một cuộc bầu cử trong đó các biên tập viên cộng đồng Wikimedia bỏ phiếu để bổ nhiệm các cá nhân vào nhiệm kỳ 3 năm trong 3 trên 10 ghế trong Hội đồng Quản trị của Quỹ Wikimedia. Các biên tập viên Wikimedia theo tư cách cá nhân đáp ứng các tiêu chí nhất định, bao gồm có tài khoản người dùng Wikimedia và đáp ứng yêu cầu tối thiểu đối với việc sửa đổi Wikimedia gần đây, có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng vì là một trong những sự kiện có hồ sơ cao nhất, tác động lớn nhất đối với sự tham gia của cộng đồng Wikimedia trong việc quản lý Quỹ Wikimedia và Phong trào Wikimedia.

Xếp cuộc bầu cử theo ngày

Lịch sử

2024

năm 2022

năm 2021

năm 2017

năm 2015

năm 2013

năm 2011

năm 2009

năm 2008

năm 2007

năm 2006

năm 2005

năm 2004

Xem thêm