Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/Committee/vi

Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 12 tháng 6 năm 2011. Các phiếu mới sẽ không được chấp nhận.
Kết quả đã được công bố vào ngày 17 tháng 6 năm 2011.
Bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2011
Tổ chức

Ủy ban Bầu cử Hội đồng Quản trị 2011 điều hành việc tổ chức bầu cử trong giới hạn nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị ủy nhiệm, tuân theo quan điểm chung của Hội đồng, và có thể đề xuất các ý tưởng cho Hội đồng về cuộc bầu cử.

Thành viênEdit

Ủy ban bao gồm những thành viên do Hội đồng Quản trị chỉ định để tổ chức Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị Wikimedia năm 2011. Các thành viên ủy ban phải là các biên tập viên ở một hay nhiều dự án của Wikimedia, không nằm trong Hội đồng Quản trị hoặc là ứng viên trong cuộc bầu cử, và không được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử.

Ủy ban năm nay bao gồm năm tình nguyện viên sau đây:

Tên Ngôn ngữ Địa điểm (múi giờ)
Abbas Mahmoud sw, en-3 Nairobi, Kenya (UTC+3)
Jon Harald Søby nb, en-3, sv-3, de-2, da-2, es-1, eo-1, ro-1, sw-1 Dar es Salaam, Tanzania (UTC+3)
"Mardetanha" fa, az, en-3, tr-2, ar-1, mzn-1, glk-1, bqi-1, tk-1, crh-1 Zanjan, Iran (UTC+3:30)
"Matanya" he, en Israel (UTC+2)
Ryan Lomonaco en Grand Rapids, Michigan, USA (UTC-4)

Nhiệm vụEdit

Ủy ban chịu trách nhiệm tổ chức và duy trì hầu như mọi khía cạnh liên quan đến cuộc bầu cử Hội đồng. Ví dụ: Ủy ban lập kế hoạch về kiểu bỏ phiếu, các tiêu chí để được bỏ phiếu, và tiêu chí để được làm ứng cử viên, sơ thảo và tổ chức tất cả các trang bầu cử chính thức trên Meta, xác nhận rằng các ứng cử viên và cử tri đã thỏa mãn các tiêu chí, kiểm kê phiếu bầu để đảm bảo không có phiếu trùng và các vấn đề khác, vân vân.