Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/Candidates/Template/vi

Tên của bạn ([[User:tên đăng nhập|tên đăng nhập])

Information

This user has NOT YET been identified to the Wikimedia Foundation. Click here for instructions

Tóm tắt chi tiết
 • Cá nhân:
  • Tên:
  • Tuổi:
  • Nơi ở:
  • Ngôn ngữ:
 • Thành tích biên tập:
  • Trở thành Wikimedian từ:
  • Các wiki tích cực:
Phát biểu