Wikimedia Foundation elections/Board elections/2007/Results/vi

2007 board elections
OrganizationKết quả Bầu cử Ban Quản trị Wikimedia edit

Ban Lãnh đạo Bầu cử Ban Quản trị Wikimedia tuyên bố kết quả bầu cử Ban Quản trị năm 2007. Những người thẳng cử là Erik Möller, Kathleen Walsh, và Frieda Brioschi. Họ cũng được biết theo biệt danh Eloquence, Mindspillage, và Frieda. Ban Quản trị xác nhận kết quả và bổ nhiệm Möller, Walsh, và Brioschi có hiệu lực từ hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2007. Erik và Kathleen sẽ tiếp tục phục vụ trên Ban Quản trị do được nhiệm kỳ mới. Brioschi được mời gia nhập vào Ban Quản trị, có hiệu lực từ hôm nay. Nhiệm kỳ của Möller, Walsh, và Brioschi sẽ kết thúc với cuộc bầu cử thường lệ năm 2009.

Tính tổng cộng, 4.170 người bỏ lá phiếu hợp lệ được chấp nhận; kết quả từng ứng cử viên được liệt kê ở dưới:

Thứ tự Biệt danh Tên thật Số phiếu
1. Eloquence Erik Möller 1.671
2. Mindspillage Kathleen Walsh 1.427
3. Frieda Frieda Brioschi 1.254
4. Oscar Oscar van Dillen 1.234
5. Michael Snow 1.229
6. Danny Danny Wool 1.217
7. Yann Yann Forget 1.153
8. Kim Bruning 1.124
9. UninvitedCompany Steve Dunlop 1.047
10. Kate River Tarnell 889
11. Kingboyk Stephen Kennedy 864
12. Ausir Paweł Dembowski 693
13. ^demon Michael "Chad" Horohoe 672
14. WarX Artur Jan Fijałkowski 571
15. DragonFire1024 Jason Safoutin 495

Chúng tôi muốn cám ơn mọi ứng cử viên. Chúng tôi, thay mặt cho cộng đồng, đánh giá cao cuộc tranh luật ngang thật và trung thực. Ngoài ra, chúng tôi cám ơn mọi cử tri tham gia vào cuộc bầu cử này, cũng như những người phát triển, dịch giả, và người khác mà ủng hộ và quảng bá cuộc bầu cử này.

Chúng tôi cũng muốn cám ơn tổ chức Software in the Public Interest về đăng cai website bầu cử, và nhất là Phó chủ tịch Michael Schultheiss, ông nhận trách nhiệm đếm và gửi những kết quả cho Ban Lãnh đạo. Nhờ sự ủng hộ của SPI và Michael, chúng tôi có thể tổ chức cuộc bầu cử này dễ hơn.

Chân thành,

Ban Lãnh đạo Bầu cử Ban Quản trị Wikimedia năm 2007

Aphaia
Philippe
Newyorkbrad
Jon Harald Søby