2007 board elections
OrganizationResultat för valet till Wikimedia Foundations styrelseEdit

Kommittén bakom valet till Wikimedias styrelse offentliggör härmed resultatet av 2007 års val till Wikimedia Foundations styrelse (eng. "Board of Trustees"). Vinnarna är Erik Möller, Kathleen Walsh och Frieda Brioschi. De går även under användarnamnen Eloquence, Mindspillage respektive Frieda. Styrelsen har bekräftat resultaten och bjuder därmed Möller, Walsh och Brioschi att ta plats i styrelsen från och med idag, den 12 juli 2007. Erik och Kathleen fortsätter därmed i styrelsen för ytterligare en mandatperiod. Brioschi inbjuds idag att inta sin plats i styrelsen. Den mandatperiod, för vilken Möller, Walsh och Brioschi nu har valts, sträcker sig fram till det ordinarie valet år 2009.


Totalt avgavs 4170 giltiga röstsedlar. Individuella resultat följer:

1. Eloquence (Erik Möller) 1671 röster
2. Mindspillage (Kathleen Walsh) 1427 röster
3. Frieda (Frieda Brioschi) 1254 röster
4. Oscar (Oscar van Dillen) 1234 röster
5. Michael Snow 1229 röster
6. Danny (Danny Wool) 1217 röster
7. Yann (Yann Forget) 1153 röster
8. Kim Bruning 1124 röster
9. UninvitedCompany (Steve Dunlop) 1047 röster
10. Kate (River Tarnell) 889 röster
11. Kingboyk (Stephen Kennedy) 864 röster
12. Ausir (Paweł Dembowski) 693 röster
13. ^demon (Michael "Chad" Horohoe) 672 röster
14. WarX (Artur Jan Fijałkowski) 571 röster
15. DragonFire1024 (Jason Safoutin) 495 röster

Vi skulle vilja ta tillfället i akt att tacka samtliga kandidater. Vi, och Wikimedia-gemenskapen med oss, uppskattar den raka och ärliga debatten. Vi tackar vidare alla som röstat i valet, liksom utvecklare, översättare och andra som stött, hjälpt till med och fört fram valet.

Vi skulle vidare vilja tacka Software in the Public Interest för att ha varit värdar för val-websidan, och i synnerhet Michael Schultheiss, vice ordförande, som ansvarade för sammanräkningen av rösterna och rapporterade resultatet till Kommittén. Utan stödet från både SPI och Michael hade detta valet varit mycket mer svårgenomförbart.


Med vänliga hälsningar,

Valkommittén för 2007 års styrelseval

Aphaia
Philippe
Newyorkbrad
Jon Harald Søby