Wikimedia Foundation elections/Board elections/2007/Results/fi

Wikimedia-säätiön johtokunnan vaalien tulokset

edit

Wikimedian johtokunnan vaalikomitea täten julkistaa vuoden 2007 johtokunnan vaalien tulokset. Valitut henkilöt ovat Erik Möller (Eloquence), Kathleen Walsh (Mindspillage) ja Frieda Brioschi (Frieda). Johtokunta vahvistaa tulokset oikeiksi ja nimittää Möllerin, Walshin ja Brioschin johtokunnan jäseniksi tästä päivästä lukien (12. heinäkuuta). Erik ja Kathleen jatkavat toiselle kaudelleen johtokunnan jäseninä. Brioschi on saanut tänään välittömästi voimaantulevan kutsun liittyä johtokuntaan. Möllerille, Walshille ja Brioschille osoitetut valtuustopaikat säilyvät heillä vuoden 2009 johtokunnan vaaleihin asti.


Kaiken kaikkiaan 4170 hyväksyttyä ääntä laskettiin; tulokset ovat seuraavanlaiset:

1. Eloquence (Erik Möller) 1671 ääntä
2. Mindspillage (Kathleen Walsh) 1427 ääntä
3. Frieda (Frieda Brioschi) 1254 ääntä
4. Oscar (Oscar van Dillen) 1234 ääntä
5. Michael Snow 1229 ääntä
6. Danny (Danny Wool) 1217 ääntä
7. Yann (Yann Forget) 1153 ääntä
8. Kim Bruning 1124 ääntä
9. UninvitedCompany (Steve Dunlop) 1047 ääntä
10. Kate (River Tarnell) 889 ääntä
11. Kingboyk (Stephen Kennedy) 864 ääntä
12. Ausir (Paweł Dembowski) 693 ääntä
13. ^demon (Michael "Chad" Horohoe) 672 ääntä
14. WarX (Artur Jan Fijałkowski) 571 ääntä
15. DragonFire1024 (Jason Safoutin) 495 ääntä

Haluamme kiittää kaikkia ehdokkaita, jotka olivat mukana vaaleissa. Me, koko Wikimedian yhteisön puolesta, arvostamme avomielistä ja rehellistä keskustelua, jota käytiin vaaleissa. Kiitämme myös kaikkia äänestäjiä, ylläpitäjiä, kielenkääntäjiä ja muita, jotka tukivat vuoden 2007 johtokunnan vaaleja.

Lisäksi haluaisimme kiittää Software in the Public Interestiä vaalisivuston ylläpitämisestä, erityisesti varapuheenjohtaja Michael Schultheissia, joka keräsi ja ilmoitti vaalien tulokset komitealle. Ilman hänen ja Software in the Public Interestin tukea vaalien järjestäminen olisi ollut paljon hankalampaa.

Teidän,

Wikimedian johtokunnan vuoden 2007 vaalien vaalikomitea

Aphaia
Philippe
Newyorkbrad
Jon Harald Søby