Избори на Фондация Уикимедия/2017/Съвет на настоятелите/Въпроси/2

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Board of Trustees/Questions/2 and the translation is 100% complete.


Info Изборите приключиха на 11 юни 2017. Гласове повече няма да се приемат.
Резултатите бяха обявени на или преди 19 юни 2017. Моля, помислете за оставяне на отзиви по отношение на изборите през 2017 г. на направената след изборите страница.

Приоритети по време на мандата ви

Подредете следните приоритети от най-важния до най-незначителния за Фондация Уикимедия:

 • Увеличаване на усилията за запазване на редактори
 • Увеличаване на участието на читатели и редактори в нововъзникващите общности
 • Намаляване на различията между половете при редакторите
 • Предоставяне на повече инженерни ресурси за подобряване опита на редакторите
 • Осигуряване на повече инженерни ресурси за подобряване на изживяването на читателите
 • Повече инвестиции в събирането на данни, свързани с мисията ни
 • Повече инвестиции в мобилността
 • Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда на Фондацията или уикимедианското движение
 • Застъпничество за безплатен и сигурен достъп до надеждни и неутрални познания в интернет
 • Финансиране на повече офлайн дейности (напр. конференции, редакторски маратони)
 • Завършване и прилагане на новата стратегия на движението на Уикимедия

Какво бихте добавили към този списък и къде бихте го поставили? Какво ще направите, за да видите реализацията на приоритетите си?

Въз основа на въпроси от denny и Избирателния комитет

Chris Keating (The Land)

Ако този въпрос ми бе зададен от някого, докато бях в Съвета (например от изпълнителния директор на ФУ), вероятно бих го поканил да зададе друг въпрос.:-) Някои от тези неща са доста различни по обхват и в резултат на това не са със сравними нива на приоритет. Да имаш стратегия за движението е нещо от най-високо ниво. Нещо като увеличаване на участието на редакторите също е стремеж от високо ниво. Използването на повече средства за мобилност или конференции е оперативен метод за (потенциално) постигане на някои от тези цели. Не е случайно, че последния път, когато този въпрос беше зададен, кандидатите колективно класираха най-общите амбиции най-горе и най-конкретните проекти - на дъното.

Така че този отговор засега вероятно ви казва, че ми харесва да обмислям внимателно проблемите и да оспорвам предположенията. Надяваме се, че това са характеристики, които искате в един член на Съвета!

Казано по друг начин, по-вероятно ми е от полза да отговоря и на реалния въпрос:

1) Стратегия на движението
Това е основен приоритет. Без стратегия не знаем къде отиваме или как да стигнем дотам.
2) Общо: Увеличаване на участието в нововъзникващите общности; Намаляване на разликата между половете
3) Увеличаване на усилията за запазването на редактори
Всички те са много важни за дългосрочното здраве на нашите общности и по този начин способността ни да изпълним нашата мисия. Те трябва да са сред ключовите мерки, които ФУ очаква да разбере дали са успешно или не. Те обаче не са единствените неща.
Бих искал ФУ да подобри показателите си в стремежа да развие някакъв подход на "балансирана карта за постигнати резултати", като разглежда обхвата, важността, качеството и разнообразието на съдържанието, както и броя на новите и дългосрочните сътрудници и колко щастливи са те. Повече размисли за това има в моето мета-есе за това как да разбираме нашето въздействие.
4) Предоставяне на повече инженерни ресурси за подобряване опита на редакторите
5) Осигуряване на повече инженерни ресурси за подобряване на изживяването на читателите
4) Повече инвестиции в мобилността
7) Финансиране на повече офлайн дейности
Това са всички методи за работа към нещата, които съм поставил по-високо в списъка.
Сложил съм редакторски опит над преживяването на читателя, защото имаме проблем с привличането и задържането на редактори, но в момента нямаме проблеми с набирането на читатели. Все още има огромно място за действие в това да направим редактирането по-лесно и по-забавно и то да бъде възнаграждаващо за неопитните редактори, както и да се създадат повече инструменти за потребителите, работещи с големи промени или за защита на целостта на нашите проекти.
Повече инвестиции в мобилност за мен изглежда е подмножество от неща, които могат да се направят, за да се подобри изживяването на редактора или читателя, така че го отбелязвам по-ниско. Офлайн дейностите вероятно са доста по-нисък приоритет. Помагам при много конференции, редакторски маратони и обучителни сесии, но те не са основната дейност на ФУ и са по-подходящи за филиали или физически лица.
8) Намаляване на въздействието на ФУ върху околната среда
Да, можем да направим повече тук. Приветствам резолюцията на Съвета и очаквам с нетърпение да видя как може да се приложи.
9) Застъпничество за безплатен и сигурен достъп до надеждни и неутрални познания в интернет
Мисля, че ние основно се застъпваме за това, като го правим. Но можем да добавим и гласа си към други разговори, където е важно да го направим.
Извън класацията: Събиране на повече данни Не съм достатъчно наясно какво означава това, за да мога да му отговоря. Потребителски проучвания? Проследяване на бисквитките за посетители на Уикипедия? Наборът от данни да се включи в Уикиданни? Някои от тези неща биха били чудесни, някои от тях няма да са толкова полезни.

Milos Rancic (millosh)

 1. Овластяване на редактора (приблизително: Увеличаване на усилията за запазване на редактори)
  Уикипедия и други проекти на Уикимедия съществуват главно заради редакторите. Без редактори няма да имаме съдържание. Но редакторите не са най-важният "ресурс", редакторите също така са "хора", с различни нужди. Те са центърът на нашето движение и трябва да се грижим за тях най-вече.
  Не ми харесва третирането на редакторите като ресурс, а не като хора. Обаче "овластяване на редактора" вместо "увеличаване на усилията за запазване на редактори" не е само игра на различни думи, а промяна на подхода от какво редакторите допринасят за ФУ към подход на взаимноизгодни отношения - подход, който предполага, че ФУ също така значително ги подкрепя.
  Напълно разбирам, че независимо колко е голяма, средствата на ФУ са ограничени. Самата ФУ обаче може да създаде система, в която редакторите могат да допринасят по различни начини.
  Един от примерите е моята отдавнашна идея да създам нещо, което наричам "Пазар на Уикимедия". Трябва да има мяст в екосистемата на Уикимедия, което би позволило на уикимедианците да бъдат наемани въз основа на знанията, които са показали, докато доброволно са работили по проектите на Уикимедия. Така че, ако някой има добри познания за историята, редактирал е много исторически статии, този човек би могъл, благодарение на Пазара на Уикимедия, да получи шанс да бъде нает от онлайн списание, което се нуждае от редактор на исторически статии. (Не, не става дума за платена редакция. Въпросът за платеното редактиране не е разрешен в общността и трябва да обсъдим приемливи и неприемливи модели за платената работа на редакторите.)
  Има и други области на възможно значително овластяване на редакторите. Това може да е свързано с нужда от консултация, може да бъде свързано с политическо овластяване в екосистемата на Уикимедия, може би за други нужди, някои от които са обхванати от приоритетите по-долу.
 2. Намаляване на празнините
  Има многобройни пропуски, които трябва да намалим. Някои от тях са добре известни, някои от тях съществуват, но не говорим за тях, но съм сигурен, че много от тях са там, докато нямаме никаква представа, че те съществуват. Ограничавам този въпрос до два добре известни пропуска и един, който не е в центъра на редовните изказвания за пропуските.
  1. Разлика между половете
   Това е най-важната разлика, тъй като засяга приблизително 50% от хората, независимо къде живеят. Това е и най-голямата пропаст, тъй като е продукт на хиляди години неравенство. Ние трябва да направим всичко възможно, за да я преодолеем.
  2. Развиващи се общности
   Това е много важно. Бих искал да поддържаме в съзнанието си, че трябва да слушаме, както и че слушането е само първата стъпка и че има много други предизвикателства, за да включим нововъзникващите общности в движението ни.
  3. Периферията на [първите световни общества]
   Уикимедианското движение доминиращо се състои от добре образовано и привилегировано население на определени общества. В САЩ това са богатите градски и крайградски райони на източното и западното крайбрежие, но не и селските райони, дори и да са относително близки до метрополните области, и бедните градски райони; в Европа става дума за центровете на големите градове, но не за предградията, малките градове и селските райони; в Индия става въпрос за исторически привилегировани социални класове на големите градове.
   Ако преброим населението на тези райони, вероятно ще достигнем едва 20-30% от населението на най-развитите страни като редакторска база. Всички останали са извън обхвата ни. И не е изненадващо, че значителна част от населението има доста отрицателно отношение към Уикипедия, и просто няма идея, че действително може да участва.
   Как да решим тези пропуски? Не мисля, че има еднозначен отговор. В тази категория принадлежат второ и трето поколение имигранти в Западна Европа. Но независимо от особеностите, това е "относително" лесно решимо. Сърбите във Виена, турците в Берлин и арабите в Париж имат свои културни институции и сдружения, които биха могли да се обърнат към тези културни институции дори официално.
   От другата страна има предградия в цяла Европа със 100 000 или повече - жители на местно или имигрантско население, които нямат никакъв културен център, нито дори гимназия. Как да стигнем до тези хора? Нямам ясна представа, но трябва да помислим как да преодолеем това предизвикателство.
 3. Подпомагане на изразяването на важни за движението групи
  Тази част е частично свързана с редакторите, но е по-широка и със силна политическа значимост за нашето движение.
  В смисъла на дълготрайни последици, онези, които трябва да са натоварени с представителството, овластяване на редактори няма завършат това, докато няма ясно и организирано изразяване на волята на редакторите. Организационните части на движението са склонни да игнорират редакторите. Това трябва да бъде спряно.
  Редакторите обаче не са единствената неорганизирана част от движението. Най-важната част от движението, която все още не е организирана, са служителите на Фондация Уикимедия и другите й организации. Служителите са участвали в създаването на уикимедианското движение, каквото е сега, и трябва да имат формален начин да изразяват своите нужди и мнения.
  И трябва да наблюдаваме дали се появява нова подобна група. Винаги е по-добре да имаме ясни канали за комуникация, отколкото да принуждаваме хората тайно да се бият за своите интереси.
 4. Стратегия
  Стратегията е много важна и това е най-добрият опит да направим такава. Голяма благодарност на организаторите :)
 5. Инженерни ресурси за опита на редакторите
  Това е техническата част от овластяването на редакторите. ФУ трябва да бъде авангард, но също така стриктно трябва да се вслушва в мнението на редакторите.
 6. Мобилност
  Виждам това като техническата част на празнината, която имаме по отношение на нововъзникващите общности и по-младите поколения. Трябва да им позволим да четат и редактират проектите на Уикимедия на предпочитаните от тях устройства.
 7. Събиране на данни, свързани с мисията ни
  Събирането на данни е нещо, което правим. Трябва да продължим да работим в тази област и ако възникнат проблеми, трябва да реагираме.
 8. Инженерни ресурси за опита на читателите
  Няма да правя разлика между опита на редакторите и читателите. Редакторите също са читатели. За да можем да редактираме правилно проектите на Уикимедия, трябва да сме в състояние да ги четем правилно, като използваме съвременни технологии.
 9. Офлайн дейности (например конференции, редакторки маратони)
  Офлайн дейностите са важни, тъй като ни свързват в реалния живот.
 10. Дарителство
  Макар, че не е нещо вътре в групата на съществуващите неотложни и важни неща за вършене, създаването на Уикимедия Дарителство е от стратегическо дългосрочно значение както за Фондация Уикимедия, така и за движението на Уикимедия. Бих искал да видя "прогрес в работата" за даренията през следващата година или две.
 11. Застъпничество за безплатен и сигурен достъп до надеждни и неутрални познания в интернет
  Това е важно и определено трябва да останем част от по-широкото движение за свободно съдържание. Имаме обаче много по-важни въпроси, които да разрешим в този момент.
 12. Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда на Фондацията или уикимедианското движение
  Това трябва да бъде стандартна процедура за организациите на Уикимедия. Добре е да направим анализ по отношение на това, което можем да направим сега, в средносрочен и дългосрочен план, и да приложим екологичносъобразни политики навсякъде, където е възможно.

Dariusz Jemielniak (Pundit)

1) Финализиране и прилагане на новата стратегия за уикимедианското движение Това е от решаващо значение, тъй като стратегията за движението поставя приоритети на всички останали въпроси и ги поставя в правилна перспектива, отношения и ред.

2) Предоставяне на повече инженерни ресурси за подобряване на опита на редакторите Справяме се все по-добре и по-добре, но се изправяме пред нови предизвикателства през цялото време. Вярвам, че нашата редакторска общност се нуждае от мощни инструменти за борба с тормоза, скритото платено редактиране, както и просто от това да направат живота ни по-лесен в ежедневните задачи. Също така от решаващо значение е да разпространяваме добрите решения в рамките на всички проекти, а не само в английската Уикипедия.

3) Осигуряване на повече инженерни ресурси за подобряване на опита на читателите В крайна сметка разчитаме на UX, което е нещо на 20 години. Подобряваме се, но стартиращите фирми, като например уикиланд, показват че има възможност за подобрение. Добрият опит на читателите се трансформира в повече редактори, повече съдържание и т.н.

4) Увеличаване на усилията за запазване на редакторите Запазването на редактора е лакмус тест за здравето на нашата общност. Също така, всеки, който усвои нашите правила, е много ценен - обучението на нов редактор е значителна бариера за влизане и разходи. Имаме обещаващи научни изследвания за това как можем да подобрим това.

5) Повече инвестиции в мобилността Виждаме данните, които показват колко масово се увеличава мобилният трафик и не можем да останем назад.

6) Намаляване на разликата между половете в общностите за редактиране Въвеждането на по-голям баланс и привеждане на разнообразието в нашите проекти е важно (все пак смятам, че споменатите по-горе инструменти за редактори, както и работата по запазването на редактори се превръщат директно в по-малко враждебна среда и в по-малка разлика между половете.

7) Финансиране на повече офлайн дейности (например конференции, редакторски маратони) Болезнено тъжен съм да видя толкова много Уикимания приложения отхвърлени. Разбирам, че трябва да бъдем скромни - и все пак вярвам, че инвестирането в Уикимания всъщност е достъпен начин за увеличаване на дългосрочната мотивация (някой проучил ли е това? Трябва!). Считам, че се нуждаем от повече локални срещи, както и формати, които позволяват частично финансиране.

8) Повече инвестиции в събирането на данни, свързани с мисията ни Вярвам, че голяма част от работата ни трябва да бъде насочена към научните изследвания. Вече имаме невероятен изследователски екип - затруднението е другаде, не в липсата на данни или дори в познанието за начина, по който може да се приложи; а в изпълнението. Затова мисля, че трябва да инвестираме повече в използването на данните, с които вече разполагаме.

9) Увеличаване на участието на читатели и редактори в нововъзникващите общности Тази точка е много повлияна от по-добрите инструменти за читателите и редакторите, както и мобилното развитие - и още много неща може да се направят чрез нашите филиали.

10) Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда на Фондацията или уикимедианското движение Считам, че е наш дълг да направим такива усилия. Всъщност, като член на Съвета, аз подкрепям решението на Съвета да търси начини за намаляване на въздействието от нашите дейности върху околната среда. Въпреки това, не мисля, че това е най-големият ни проблем сега - поне не толкова голям, колкото тормоза, инструментите за редактиране, мобилността или различията между половете.

11) Застъпничество за безплатен и сигурен достъп до надеждни и неутрални познания в интернет Това е много важно, но има и други, които го правят добре и ние сме по-добри в нещата, които те не могат да направят. Но със сигурност можем да окажем подкрепа.


Точките, които бих добавил:

 • Създаване на специален екип от разработчици за прилагане на решения, основаващи се на научни изследвания,
 • Отделяне на средства за разпространение на инструменти и практики от най-големите ни проекти към по-малките,
 • Ръководна инициатива за намаляване на разходите на ФУ и на филиалите (да позволим на служителите да предложат спестявания, без да застрашаваме мисията, за да можем да разполагаме с повече ресурси за това, от което всъщност се нуждаем - най-простият пример е да направим органицирането на пътуванията за Уикимания, колкото е възможно по-рано).

James Heilman (Doc James)

1) Предоставяне на повече инженерни ресурси за подобряване на опита на редакторите

Ако разполагаме с повече инструменти за намаляване на марионетките и тормоза, това ще подобри опита на редакторите. Това може да подобри и разликата между половете. Ако подобрим възможността на редакторите да подобряват съдържанието, това ще подобри и изживяването на читателите.

2) Повече инвестиции в мобилност

Определено ключово. Над половината от четенето сега е през мобилни устройства. Нуждаем се от екип за мобилността, който да позволи на общността да узнае как можем да помогнем. Потребител:Tbayer (WMF) ми предостави някои невероятни данни от няколко години назад (60% от читателите никога не минават през уводите на статиите). Впоследствие работих по тези над 800 увода на ключови медицински статии. Също така работя с мобилните хора, за да се опитам да отговоря на проблемите около кратките описания wrt ENWP/WD.

3) Финализиране и прилагане на новата стратегия за уикемидианското движение

Определено е важно. Това ще ни даде обща пътна карта.

4) Повече инвестиране в събирането на данни, свързани с нашата мисия

Напоследък в тази област е извършена невероятна работа. Голяма благодарност към екипа на техническата общност, който отново направи "Най-популярните месечни страници по Уикипроект" до работи. Оригиналната версия от Потребител:Mr.Z-man ме накара да редактирам първоначално Уикипедия. Надявам се скоро да я видя и на други езици, ако все още я няма.

5) Намаляване на различията между половете в редакторските общности

6) Предоставяне на повече инженерни ресурси за подобряване на читателското преживяване

7) Увеличаване на усилията за задържане на редактори

Това е като Свещеният граал. Въпреки че трябва да посветим ресурси на проблема, ние наистина не сме сигурни как да постигнем тази цел, което прави това трудно. Мнозина от нас са опитвали много неща.

8) Увеличаване на участието на читатели и редактори в нововъзникващите общности

Същото като по-горе. Но вероятно е още по-трудно. Да, някакви ресурси, но на първо масто трябва да разберем кое работи.

9) Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда на Фондацията или движението на Уикимедия

Вероятно правим това най-добре, като предоставяме висококачествена и надеждна информация. Когато глобалното затопляне наистина удари науката, разбиранията на населението за науката ще бъдат по-важни отвсякога.

10) Финансиране на повече офлайн дейности (например конференции, редакторски маратони) Мисля, че там, където се намираме по отношение на финансирането на офлайн дейности, е доста добре.

11) Застъпничество за свободен и безопасен достъп до надеждно и неутрално знание в интернет

Правим това всеки път, когато правим Уикип/медия по-добра. Докато се опитваме да променим останалата част от интернет, най-вероятно няма да успеем. Имаме шанс да направим промени в себе си.

Abbad Diraneyya (عباد ديرانية)

 • (1) "Повече инвестиции в мобилност"
Защо първо това? Тъй като това вероятно е правилният подход към нещата. Да не се постига само една цел, а да се постигнат много неща. Като че ли мислим за повечето редактори в Уикипедия като маниаци с лаптоп, но те не са такива. Вече не. В развиващите се страни, в бедните райони и сред изключително младите хора по целия свят мобилните устройства стават доминиращи. Съсредоточаването върху това ще бъде ключът към достигането до много нови хора, адаптиране към променящото се бъдеще и, което е по-важно, ефективно преодоляване на твърде много пропуски наведнъж.
 • (2) "Застъпничество за безплатен и сигурен достъп до надеждни и неутрални познания в интернет"
Повечето уикимедианци не биха искали да видят това като основен приоритет, тъй като понякога сме склонни да се интересуваме само от това, с което искаме да се занимаваме. Ако искаме да постигнем нови редактори изобщо, защитата на свободното знание е "изключително" важно. Ценностите на Уикимедия са невероятни, но повечето хора не получават шанса да ги разберат, нито ги разбират, за да бъдат поразени от тях. Ако не започнем да обучаваме интернет браузърите за нашата мисия възможно най-ефективно, нашето бъдеще може да претърпи потенциална катастрофа.
 • (3) и (4) Осигуряване на повече инженерни ресурси за подобряване на опита на читателите и редакторите
Работейки по стратегическите дискусии, забелязах, че техническите проблеми са основна грижа за изключително широк кръг от редактори на Уикимедия, да не говорим за всички последни нови уикипедианци, с които съм имал възможност да работя.
 • (5) "Повече инвестиции в събирането на данни, свързани с нашата мисия"
Може да съм прав за това, но може и да греша. Как можем да разберем? Предполагам, че имаме нужда от данни, за да докажем, че нещо е вярно или не. Голямо количество ценни данни, които можем да съберем само чрез повече проучвания.
 • (6) "Финализиране и прилагане на новата стратегия за уикимедианското движение"
Предполагам, че това може да е доста непопулярно мнение, да постявям стратегията доста ниско, особено като координатор на стратегията. Както го виждам обаче, нашата основна причина да дадем приоритет на Стратегията толкова много е, че ценим консултирането с по-широката общност по всяка тема като основно качество на нашето движение. Това е страхотно, но наистина ли оказва въздействие, което е толкова успешно, колкото искаме да мислим, че е така? Не твърдя, че не е така, но все още трябва да видя доказателства.
 • Празнини
Страхувам се, че няма да се съглася с много членове на нашата общност относно проблемите, свързани с пропуските. Не защото не вярвам, че не са критични за нашето движение, а защото вярвам, че те обикновено са погрешно интерпретирани.
* (7) "Увеличаване на участието на читатели и редактори в нововъзникващите общности"
Идвайки от по някакъв начин "нововъзникваща" общност, бих искал да мисля, че не е много важно цялото движение да се занимава с това. Една общност може да се развива само от усилията на своите индивиди: докато движението трябва винаги да бъде там, за да им предостави необходимата подкрепа; то не трябва да бъде "завладяно от проблема и да изразходва огромно количество ненужни ресурси.
* (8) "Намаляване на различията между половете на редакторите"
Разликата между половете е важна, много важна. Обаче се съмнявам доколко полезно може да бъде да я поставим като голям приоритет на движението.
 • (9) "Финансиране на повече офлайн дейности (например конференции, редакторски маратони)"
Тези събития изискват огромни грантове, но произвеждат ли резултати, за да ги компенсират? Зависи от стойността на всяко събитие и от това какво въздействие е оказало през последните години.
 • (10) "Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда на Фондацията или уикимедианското движение."
Моето лично вярване е, че това е едно от най-ценните неща, върху които бих искал да работим. Не съм сигурен дали все пак се нуждае от толкова много внимание (всъщност имаме ли някакво въздействие върху околната среда освен нашите сървъри?).

María Sefidari (Raystorm)

 1. Финализиране и прилагане на новата стратегия на уикимедианското движение.
 2. Увеличаване на участието на читатели и редактори в нововъзникващите общности.
 3. Намаляване на разликата между половете в редакторските общности
 4. Увеличаване на усилията за запазване на редактори
 5. Предоставяне на повече инженерни ресурси за подобряване на опита на редакторите
 6. Повече инвестиции в мобилност
 7. Предоставяне на повече инженерни ресурси за подобряване на опита на читателите
 8. Повече инвестиции в събирането на данни, свързани с нашата мисия
 9. Застъпничество за безплатен и сигурен достъп до надеждни и неутрални познания в интернет
 10. Осигуряване на повече офлайн дейности (напр. конференции, редакторски маратони)
 11. Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда на Фондацията или уикимедианското движение <- Последно, само защото вече сме поставили план в действие, който да постигне това!

Peter Gallert (Pgallert)

Може да изглежда отрицателно, но моят ясен #1 не е в този списък:

 1. Подобряване на връзката между Фондацията и редакторските общности. Да, нещата изглеждат много по-добре, отколкото през 2015 г., да, много неща се подобриха. Ще се върна назад и ще кажа "Добра работа!", ако и само ако
  • Редакторите "по подразбиране" предполагат, че Фондацията ще помогне, ако редакторите се нуждаят от помощ
  • Фондацията "по подразбиране" се опитва да съдейства на редакторите, ако те го поискат - дори ако това не е приоритет; дори и ако отговорният за това отдел не смята, че е важно

В противен случай, да, по-общите позиции са по-високо в списъка ми. Без специален акцент върху реда на елементите мисля, че Фондацията трябва да прави това:

 1. Застъпничество за безплатен и сигурен достъп до надеждни и неутрални познания в интернет
 2. Повече инвестиции в мобилност
 3. Увеличаване на усилията за запазване на редактори
 4. Увеличаване на участието на читатели и редактори в нововъзникващите общности
 5. Финализиране и прилагане на новата стратегия на уикимедианското движение
 6. Повече инвестиции в събирането на данни, свързани с нашата мисия
 7. Намаляване на разликата между половете в редакторските общности
 8. Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда на Фондацията или уикимедианското движение

Разширяване на някои дейности, за което вярвам, че трябва да бъде задържано засега (разширяването, а не самите дейности):

 • Предоставяне на повече инженерни ресурси за подобряване на опита на редакторите
 • Предоставяне на повече инженерни ресурси за подобряване на опита на читателите
 • Осигуряване на повече офлайн дейности (напр. конференции, редакторски маратони)

Yuri Astrakhan (yurik)

"Трябва да превърнем технологията си в мотиватор за общността, в съответствие с мисията и ценностите ни. Всеки трябва да бъде свързан, и подобряването на едно създава друго.

 • Предоставяне на повече инженерни ресурси за подобряване на опита на редакторите и Увеличаване на усилията за задържане на редактори са тясно свързани. Има множество ценни цели на движението, които всички ние можем да договорим и заслужават инвестиции. Различните приоритети се обслужват най-добре от различни видове инвестиции, независимо дали са средства от бюджета, действия на Съвета, промени в политиката или други действия. Като се съсредоточа върху моята експертна област, смятам, че технологичният бюджет трябва да бъде изразходван за предоставяне на по-голямо разнообразие от съдържание. Уикиопитът трябва да бъде ангажиращ и интерактивен, целящ се в образованието и проверимите факти/ данни.
 • Осигуряване на повече инженерни ресурси за подобряване на опита на читателите
 • Повече инвестиции в мобилността
Съществено увеличаване на мобилността, което е абсолютно необходимо. Особено подходящо в развиващия се свят - на много места имат повече хора с мобилни телефони, отколкото с електричество у дома си.
* Финализиране и прилагане на новата стратегия на уикимедианското движение
Изпълнението е много по-лесно, отколкото постигането на съгласие. На този етап стратегията не е толкова ясна, колкото обществото желае или заслужава.
 • Намаляване на разликата между половете в редакторските общности
Частично обвързано с инженеринга, отчасти с организирането на офлайн събития и отчасти с установяването на по-добри начини за взаимодействие по цивилизован път.
 • Увеличаване на участието на читатели и редактори в нововъзникващите общности
Има цял свят извън английската Уикипедия. Нововъзникващите уикита извършват непропорционални усилия, за да започнат, вместо да използват повторно съдържанието от по-големите уикита, като шаблони и модули. Има много технически средства, които да помогнат в това.

Abel Lifaefi Mbula (BamLifa)

Това не е лесна задача. Всичко изглежда важно. Но тъй като трябва да дадем приоритет, ето моето предложение:

 1. Финализиране и прилагане на новата стратегия на уикимедианското движение
 2. Предоставяне на повече инженерни ресурси за подобряване на опита на читателите
 3. Предоставяне на повече инженерни ресурси за подобряване на опита на редакторите
 4. Повече инвестиции в мобилност
 5. Увеличаване на участието на читатели и редактори в нововъзникващите общности
 6. Увеличаване на усилията за запазване на редактори
 7. Намаляване на разликата между половете в общностите за редактиране
 8. Повече инвестиции в събирането на данни, свързани с нашата мисия
 9. Осигуряване на повече офлайн дейности (напр. конференции, редакторски маратони)
 10. Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда на Фондацията или уикимедианското движение
 11. Застъпничество за безплатен и сигурен достъп до надеждни и неутрални познания в интернет


Отстраняване на членове

При какви обстоятелства лично бихте подкрепили отстраняването на друг член на Съвета? Ако член на Съвета, избран чрез процес на подбор от общността, е отстранен, бихте ли подкрепили призив за допълнителни избори?

Въз основа на въпрос от BethNaught

Chris Keating (The Land)

Работил съм в много доброволчески съвети и комитети в движението и извън него - и от този опит със сигурност съм запознат със ситуации, в които в най-добрия интерес за всички е един член да напусне. Това може да се случи при някакъв наистина очевиден проблем (например, че е осъден за измама) или сериозни проблеми с поведението (например ако някой е толкова войнствен или е толкова трудно да се работи с него, че компрометира способността на Съвета да изпълнява работата си).
Конфликтно решение като гласуване за отстраняване на някого, е разрушително. Затова винаги трябва да се стремим да разрешаваме проблемите по друг начин, когато е възможно. Обаче понякога може да е необходимо и Съветът трябва да има властта да го направи. Бих очаквал всяко искане за отстраняване на член на Съвета да идва с писмено изявление кои части от Етичния кодекс е нарушил членът на Съвета. Често, по-голямата част от детайлите не могат да бъдат оповестени публично, но Съветът и лицата, които се отстраняват, имат нужда от писмено изложение на мотивите, а лицето, което може да бъде отстранено, има нужда от официална реакция. Не вярвам, че това се случи когато Док Джеймс бе отстранен от Съвета и дали това решение е било правилно или погрешно, но мисля, че липсата на такъв процес разпали ситуацията. Мисля, че Съветът трябва по-добре да комуникира по повод на трудните ситуации като цяло, включително ако тази ситуация някога се появи.
Ако бъда избран член на Съвета от общността, не очаквам да имам някакъв специален статут и бих очаквал, че правилата ще се прилагат към мен точно толкова, колкото и всеки друг. В случай, че даден член, избран от общността, подаде оставка или бъде отстранен, мисля, че очевидното нещо, което трябва да направим, е да проведем повторни избори или може би да назначим второто място от изборите (особено ако изборите са били скоро и/или това ще помогне за балансирането на състава на Съвета).

Milos Rancic (millosh)

Мога да си представя крайни ситуации, които изискват отстраняване на член на Съвета, избрани от общността: сериозно престъпление, действие, което очевидно вреди на ФУ и/или движението и други подобни. (По отношение на "експертните" места, липсата на съответната експертиза би била достатъчна за отстраняване. За местата на сдруженията, липсата на подкрепа от сдружението би била достатъчна за отстраняване.)

Все пак, нищо подобно не се случи, когато Джеймс Хейлмън бе отстранен от Съвета. В такива ситуации, разбира се, бих направил всичко възможно, за да разреша конфликта. Но ако стигнем до задънена улица, ще се откажа от Съвета, като разчитам, че няма да навредя сериозно на ФУ и на движението с моята оставка.

Dariusz Jemielniak (Pundit)

Мисля, че е уместно да се отстрани друг член на Съвета, който възпрепятства работата, не си сътрудничи, инсценира, държи си лошо или нанася вреди, и особено когато няма надежда, че ще се справя по-добре в бъдеще. Това следва да бъде последвано от ясни съобщения, с обяснение на причините и ангажиране с общността. Когато един член на общността бъде отстранен, изборите са принципно разумно решение и мисля, че беше грешка, че нямахме такива, след като Джеймс бе отстранен. Но в един идеален свят бих предпочел да видя избирателна система, в която по дизайн ние също така решаваме кой ще влезе в Съвета, ако някой се оттегли. Това е главно поради факта, че организирането на избори е ресурсно-интензивно (по-специално по отношение на времето и вниманието на общността, но не само). Също така, изборът на някой, например за една година, няма много смисъл - член на Съвета става полезен и запознат с това как работят нещата след това време.

James Heilman (Doc James)

Трябва да укрепим демократичните процеси в Съвета. Въпреки че не всички места трябва да бъдат избираеми, тези които са - трябва да бъдат. Членовете на Съвета трябва да имат способността да заемат позиция без заплахата от отстраняване.

Докато отстраняването на член на Съвета трябва да е възможно, това действие не бива да се взема леко. Също така не бива да се прави, без да се включи електората, когато касае член на Съвета, избран от общността.

Една от възможностите би могла да е: за членовете на СЪвета, избирани от общността, Съветът би могъл да задейства допълнителен избор с по-голяма подкрепа в Съвета. Този член на Съвета би могъл да се кандидатира за повторни избори, ако е допустим. Ако са налице измами, те, разбира се, няма да могат да се кандидатират.

По-голямата загриженост е какви проверки и баланси имаме като движение, ако по-голямата част от Съвета иска да похарчи голяма част от средствата на движението по проект, с който по-широкото движение не е наясно и застрашава дългосрочното ни съществуване? Понастоящем мнозинството от Съвета може просто да гласува против или да откаже да назначи избрани членове от общността, които не са съгласни. Въпреки че е разумно да има алтернатива, ако някой се оттегли; това не е подходящо, когато някой бъде отстранен. 8 души не трябва да могат да отхвърлят 1 800.

Abbad Diraneyya (عباد ديرانية)

Бих могъл да продължа и да изброя от няколко до десетки случая, когато отстраняването на член може да бъде необходим вариант, но има ли значение? Докато, честно казано, голяма част от сценариите, които ще опиша, не са дори донякъде реалистични. Докато избирателният процес се радва на толкова голямо внимание и участие на общността, колкото сега, отстраняването на членове на Съвета почти никога няма да се случи. До този момент, искам да мисля, че всички избрани членове на Съвета са толкова надеждни, че е практически неочаквано да направят достатъчно голяма грешка, за да се изиска предприемането на такова крайно действие към тях. Предполагам, че такива екстремни случаи трябва да бъдат като цяло подобни на това, което може да принуди администратора/бюрократа/стюарда да бъде отстранен, което вероятно е случай на конфликт на интереси, злоупотреба с власт или очевидно и неприемливо нарушение на доверието на общността. Тези случаи, ако някога за съжаление се случат, вероятно ще бъдат толкова ясни, че по-голямата част от движението ще ги види.

María Sefidari (Raystorm)

Отстраняването на член не е нещо, което трябва да се извършва без внимание и разбиране, но бих подкрепила отстраняването на всеки настоятел при грубо нарушение на политиката на Етичния кодекс 2016.

И като настоятел бих подкрепил други избори. Аз действително се присъединих към Съвета с очакването, че ще има предсрочни избори след предишното отстраняване на член. Съветът по това време имаше проблеми - напускане на служители, изтичане на информация наляво и надясно, лош избор при назначенията - и докато не бях в Съвета по това време и по този начин не участвах в решението, мога да си представя, че не са имали пропускателната способност или ресурсите - Избирателният комитет все още не бе превърнат в постоянен - за да започне нови избори, и те се опряха на факта, че имаше избори шест месеца по-рано. В този контекст, те решиха да не провеждат нови избори.

Нещо, в което вярвам много сериозно, е значението на създаването на добри прецеденти. Ако избраният от общността член бъде отстранен, не искам - и не мисля, че повечето хора биха искали - мястото да остане свободно, ако Съветът реши да не проведе избори. Мисля, че трябва да е ясно, че съставът на Съвета има за цел да балансира всички гласове, като по този начин трябва да попълни мястото на избрания член със следващия кандидат с най-голяма подкрепа. Напусканията са по различна причина - мисля, че може да е по избор, зависи от случая. Но отстраняването? Следващия, моля, който и да е. Никога свободно място.

Peter Gallert (Pgallert)

Има редица причини, които ме карат да подкрепя отстраняването на член на СЪвета, например нарушаване на закона. Обаче "препятстването на работата, несътрудничеството, хитруването или зловредните действия", както грубо ги описа един член на Съвета, не са мотив в моите очи: трудно доказуемо е и възприятието може да бъде опетнено от предразсъдъци. В Етичният кодекс се определят много високи цели - нещата, към които се стремим. Всеки ги нарушава от време на време (помислете за #5 или #8) и по този начин нарушаването на кодекса не може само по себе си да бъде причина за отстраняване от Съвета. Освен това никога няма да подкрепя отстраняването на член на Съвета "без причина", както явно се нарича термина, и бих приложил различни стандарти към местата, избирани от общността. Например, ако един член на Съвета рядко е на разположение или като цяло не изпълнява задълженията си, това би било причина да подкрепя отстраняването от назначавана, но не от избираема длъжност. И бих помолил човека доброволно да отстъпи мястото си, така че някой друг да може да го заеме.

Засега бих призовал за повторни избори, ако избран член бъде отстранен, но само защото някои хора може да са "гласували стратегически" и тъй като назначаването на номера 4, 5, 6 от списъка с резултати може да изненада. За бъдещи избори просто ще обявя, преди началото на гласуването, че кандидатите могат да заместят отстранените членове на СЪвета, с което може да бъде избягнато безпокойството от провеждане на повторни избори.

Yuri Astrakhan (yurik)

Всеки, който категорично наруши Кодекса за поведение, трябва да бъде отстранен, но това отстраняване трябва да бъде много прозрачно и съобщено по добър начин, ако е възможно от правна гледна точка. Очевидно това не беше случаят с Doc James, който има моето най-дълбоко уважение и глас за тези избори. Ако дадено лице е избрано от общността, решението за това кой да го замени трябва да е на общността, и може да се наложи да променим правилника, за да изясним процеса.

Само като идея, която ще се нуждае от по-нататъшна дискусия: решението за отстраняване на избрано от общността лице трябва да бъде взето само от неназначената част от Съвета или да се изиска мнозинство с 2/3. За разлика от останалата част от Съвета, избраните от общността кандидати преминават през много по-строг процес на избор и не трябва да бъдат толкова лесно отстраняеми.

Abel Lifaefi Mbula (BamLifa)

Ясно е, че член, който извърши сериозно нарушение на Кодекса за поведение, трябва да напусне Съвета. Но за да подкрепя това действие, трябва да бъде последвана демократична процедура:

 • Уведомяване на члена,
 • Изслушване (чрез писмо или друго),
 • Изготвяне на окончателно решение

Ако членът бъде принуден да напусне, ще подкрепя процеса на допълнителни избори, за да има нов член. Отстраненият член не трябва да кандидатства за този процес. Може да изчака, докато се организират общи избори за общността.


Размер и обхват на Фондацията

Тъй като една от основните ви задачи е да ръководите Фондацията, как смятате да оцените дали размерът на Фондацията и нейните разходи са съобразени с ползите, които тя носи на мисията и на общността? Каква е вашата позиция относно поставянето на предварително определени и окончателни ограничения върху бюджетния растеж? Какви са очакванията ви за добре работещ Изпълнителен директор и от своя страна Фондация и как ще разберете дали те са постигнати по ефективен начин?

Въз основа на въпроси от denny и Guy Macon

Chris Keating (The Land)

Ще разделя това на няколко подчасти - извинявам се за дължината.

Какъв е точният размер на ФУ? Има огромен потенциал за движението да постигне повече - подобряване на качеството на по-големите проекти, попълване на цели области на знания, които понастоящем са недостатъчно обслужвани, налагането на Уикимедия като основен поток в културните институции, работа в езици и общности, които още едва сме засегнали, правенето на първото редактиране забавно и лесно, предоставяйки на опитните потребители високоефективни инструменти за спиране на вандализма и редактиране при конфликт на интереси... Мога да продължа. ФУ не е в най-добрата позиция да работи във всички тези неща сама, но може да играе поддържаща роля. Така че със сигурност мога да видя възможност за по-нататъшен растеж.

Каква е правилната скорост на растеж за ФУ? Нямам достатъчно доказателства, за да набележа проценти. Въпреки това, ФУ не може да бъде наистина "бързо променяща нещата" вид институция и трябва да прекара известно време да се увери, че нейният трудно спечелен организационен опит е запазен и не е забравен. Затова не трябва да се стремим към темповете на растеж на технологичните стартиращи компании.

Как ще контролирам плановете на ФУ? Чрез много въпроси. Имам опита от преглеждането на плановете на Уикимедия Великобритания като член на съвета, както и на други филиали, които са преминавали през процесите на КРС. Разглеждам яснотата на стратегията, колко добре предложеният план съответства на стратегията, дали показателите съответстват на това, което се опитваме да постигнем, дали ресурсите са подходящи, дали има доказателства за наученото от предишни успехи и провали, какви проекти или работни области са били приключени и защо, има ли баланс между доказана и експериментална дейност. (Наред с други неща)

Колко прозрачна трябва да бъде ФУ? Мисля, че преглеждането от КРС и общността на плановете на ФУ е жизненоважно. Радвам се, че финансовите средства в Годишен план 2017-18 са по-ясни от предходната година. Искам обаче това да се превърне в още една по-подробна стъпка и да даде по-добра представа за това, което се случва в различните бюджетни редове, за да се подобри качеството на контрола на общността. Например бюджетът възлиза на 918 000 долара за съдебни такси. Не се съмнявам, че има разумно основание за това, но бих искал да знам малко повече за това, за какво се изразходват. Ако аз съм член на Съвета, бих поставил този въпрос, но не трябва само Съветът на ФУ да участва в този разговор.

"Как ще оценя ефективността на Изпълнителния директор?" "Работих с 3 различни ИД в Уикимедия Великобритания (двама постоянни, един временен), ръководейки един от тях директно, когато бях председател; затова имам голям опит тук. Бих искал да се уверя, че Съветът (чрез председателя) провежда основните добри практики в областта на човешките ресурси: редовни справки с ИД и формални оценки и цели. Моето собствено впечатление за способностите на ИД до голяма степен се формира, като внимателно разгледам как ИД представя своите планове, отнася ги към служителите и заинтересованите страни и отговаря на трудностите и предизвикателствата пред тях. Колкото по-опитен ставам, толкова повече се доверявам на инстинктите си за някои от тези неща.

Milos Rancic (millosh)

Основният проблем за размера на Фондацията е относително лесен за справяне. Знаем, че редица малки системи са по-устойчиви от една голяма система на тяхно място. В идеалния случай, дори Уикимедия Германия е твърде голяма за нашата екосистема, да не говорим за самата ФУ.

както и да е, това е теория. На практика няма политическа воля за разпокъсване на голяма организация на Уикимедия и единственото разумно действие, което можем да направим, е да работим за намаляване на възможните щети, причинени от сериозната дисфункция на ФУ и други големи организации.

Например благодарение на работата на Уикипедия Германия имаме друг технически компетентен център. Въпреки това би било добре да се видят други сдружения, които предприемат конкретно разработване на софтуер, и не само заради самия софтуер, но и поради дългосрочната стабилност на движението, като изгради необходимите ресурси за разработка на софтуер. Нетехническият пример би бил, ако сдруженията от богатите страни работят на международно ниво.

Във връзка с финансовите подробности, въпреки че определено имам представа, бих предпочел да оставя точните цифри, предложени и обяснени от професионалистите.

Очевидно е, че експоненциалният растеж не е устойчив, но не сме в етап на експоненциален растеж в продължение на поне няколко години.

Но какво различава произволния брой от 20% от други произволни числа, като например 10% или 27,87% или 17 + 8,43i? Очевидно е, че 27,87% e повече от 10%, а 17 + 8,43i не е особено полезно в нашия контекст, но какво точно означава това за Фондацията, какво означава това за малко сдружение и какво означава това за движението? Не мисля, че работим с достатъчно данни и достатъчно опит.

Изпълнителният директор на ФУ има две важни роли: (1) като ИД на организацията, където могат да се приложат стандартните мерки; и (2) като де факто висшия ръководител на движението. Във връзка с последното, общото удовлетворение на всички участници в движението трябва да се счита за част от представянето на ИД.

Dariusz Jemielniak (Pundit)

Смятам, че ролята на Съвета е да контролира растежа на ФУ, и КРС е създаден, за да подпомага Съвета в тази задача. Мисля, че бюджетен ръст от над 20% в случай на организация с размера на ФУ определено ще бъде опасен и вероятно нездравословен (освен ако няма много ясна необходимост от определен жизненоважен проект или инвестиция). Смятам, че ФУ може да има някакъв шанс за намаляване на разходите - и вече са положени усилия в тази посока.

Моите очаквания към един добре работещ Изпълнителен директор са съвсем стандартни за тази длъжност: като член на Съвета ще наблюдавам външното ни представяне (напр. да поискаме данни за нашата читателска аудитория, редакторска и т.н., в сравнение с предишни години и да ги анализираме); както и вътрешното ни представяне (удовлетвореност на служителите, развитие на човешките ресурси, финанси, законни заплахи и т.н. - едно от нещата, които ни липсваха и за които, надявам се, помогнах да бъдат въведени, са определени процедури, изразящи загриженост). Тъй като съм правил това преди, като член на СЪвета и като ИД (6 години работа в неправителствена организация в мрежата на Сорос), знам какво да очаквам.

Едно нещо, което считам за важно за Съвета, е да не позволим на професионалните изпълнителни директори и ръководното ниво да заемат разговорите - особено когато те се провеждат добре и има риск да отвлекат вниманието и приоритетите на Съвета (в добрата им воля, би било нормално за тях да действат по този начин в тази си роля). Като опитен организационен изследовател аз съм в състояние да избегна този капан и добре да използвам ръководното си ниво и синергичното сътрудничество със Съвета.

James Heilman (Doc James)

Продължаващ експоненциален растеж не е реалистична възможност. Когато бях в Съвета, аз подкрепих стабилизиращи разходи за тогавашното равнище. Докато Лиза Грюуел и нейният екип, който се грижи за набирането на средства, са невероятно талантливи, ние не искаме да намаляме добрата воля на донорите ни. Да, с по-агресивни съобщения можем да съберем повече пари, но ние не се борим финансово, за да поддържаме Уикипедия онлайн. За нас е по-важно да бъдем напълно честни в нашите послания за набирането на средства, отколкото да съберем повече пари. Добрата воля, която имаме, ще се запази, ако продължим добрата си работа.

С уважение към трудните ограничения, КРС има набор от 20%, но дори и това по мое мнение е твърде много по отношение на ФУ. Би било трудно да си представим ситуация, при която Фондацията се нуждае от увеличение на бюджета, по-голям от това. Слежителите отделя време. За заявка, по-голяма от 15%, трябва да се поиска дискусия в движението.

По отношение на оценката за ИД и Фондацията, трябва да се разгледат много аспекти. Някои включват ангажиране на служителите, интервюта при напускане, текучество на персонала и ефективност и ефикасност на подобренията в софтуера. Необходимо е също така да погледнем нашата ангажираност в по-големия свят, например с пресата и широката общественост. Дали нашият ИД изгражда съвместна среда, която позволява участието на тези в рамките на по-широкото движение и от външни организации, които споделят нашите цели и ценности?

Abbad Diraneyya (عباد ديرانية)

Малко е трудно да се разглеждат въпроси като оценяването на обхвата или размера на Фондацията, тъй като в някакъв момент обсъждането на тези въпроси може да доведе до лична преценка и в никакъв случай не мога да твърдя, че моята преценка ще бъде задължително правилната. От моя гледна точка обаче размерът на Фондацията трябва да бъде гъвкав и приспособим към нуждите на движението, така че новите позиции да се създават постоянно въз основа на отзивите от общността; а ролята, която се оказва неефективна - да бъде премахвана възможно най-скоро. Това обаче е много по-лесно да се каже, отколкото да се направи, защото на практика може да е изключително трудно тези решения да се вземат и да се приложат. Бюджетните ограничения също са важни, особено след като размерът на разходите нараства в такъв голям мащаб през последните няколко години, че е потенциално неустойчив. Все пак, такива ограничения не трябва да се третират толкова стриктно, че да възпрепятстват дейността на Фондацията. Бюджетът не е само за числа, а за всяка инвестиция, която правим, да се връща към движението и трябва да бъде внимателно управляван, за да не пречи на успешен проект, само за да може да имаме малко по-висока цифра на приходите в края на годината (която по-късно да бъде използвана за по-маловажни неща).

María Sefidari (Raystorm)

Мисля, че определено има ограничение за това колко всяка организация може да поеме от гледна точка на пари. Иначе казано, вярвам, че Фондацията не трябва да бъде строга и статична - ако възникне възможност, тя трябва да може да я обмисли и да я приеме. Миналият ноември всички нетърговски организации в САЩ имаха значително увеличение на даренията след американските избори и успяха не само да посрещнат, но и да надвишат бюджетите си в много по-кратък срок от обикновено. Няма причина да вярваме, че това ще се случи отново през ноември - може би е само еднократно. Е, Фондацията реши да използва възможността да събере допълнителни средства за няколко конкретни цели - като проекта Дарения, център за кеширане в Азия, инициативата за борба с тормоза и стратегията за движение, представени на Съвета за одобрение; и в момента, в който се посрещна финансирането на тези инициативи, Фондацията спря този кръг на набиране на средства. Мисля, че е важно да има известна свобода да се възползваш от възможностите по един разумен и добър начин. В крайна сметка публично обсъжданите годишен план и бюджет, обсъждани с общностите, остават най-добрият начин за управление на разходите ни.

Що се отнася до Изпълнителния директор - Комитетът по човешките ресурси в рамките на Съвета работи съвместно с ИД, за да определя взаимно целите за ИД и да проверява напредъка му през годината. По този начин очакванията са ясно определени от самото начало и от двете страни.

Peter Gallert (Pgallert)

Намирам голяма част от дискусията за растежа погрешна. ФУ няма цена на акции и конкуренция, така че по какъв начин трябва да расте? Ако има някой в Фондацията, който е постоянно преуморен, тогава той се нуждае от колега или помощник. Но растежът като такъв не е цел. Всъщност като редактор съм по-уплашен от ФУ, която расте, защото това означава, че повече хора трябва да доказват, че имат предназначение. Повече хора, които създават проекти, които ние, редакторите, нито искаме, нито имаме нужда. Като член на Съвета ще анализирам много внимателно всеки план за разширяване, особено в области, които не са очевидно свързани с движението (Knowledge Engine, ако имате нужда от пример).

Изпълнителният директор трябва да води Фондацията напред. Мисля, че добро място да продължим от там, където сме сега, е да развием капитала, който вече имаме - човешките ресурси на Фондацията. Досега текучеството на служителите е просто ужасяващо. ФУ трябва да стане компания, за която талантливи и посветени хора искат да работят - и в която те искат да останат.

Yuri Astrakhan (yurik)

Всеки проект, който изглежда не се адаптира, е обречен на стагнация и умиране. През последните няколко години много редактори ми казаха, че рядко виждат промени от страна на ФУ. Възможностите на сайта останаха същите, редакторските инструменти не се подобриха, и сайтът остана застоял в 20 век. Въпреки че имаше големи неща като Уикиданни, цялостното възприемане сред най-лоялната редакторска общност е показателно за ФУ, която се нуждае от промяна. Можем да прекараме години в разкрасяването на обекта, но се усеща, че темповете на иновациите значително намаляват през последните години. Най-доброто измерване на успеха е подобряването на възприемането и запазването на редакторите.

Abel Lifaefi Mbula (BamLifa)

Нека се опитам да дам някои отговори на въпросите, зададени по-горе:

 • Размерът на Фондацията и нейните разходи: Мисля, че трябва да съсредоточим вниманието си върху резултата, а не върху размера на самата Фондация. Ако можем да задоволим нуждата на движението със значителни резултати и не много пари, това е най-доброто нещо.
 • Бюджетен растеж: предварително определените и окончателни ограничения за бюджетния растеж са нещо добро; но тя трябва да бъдат гъвкави, защото нашето движение е нарастващо (неговите разходи също трябва да бъдат такива).
 • Добре работещ ИД: тъй като една от задачите ми е да контролирам Фондацията, ще обърна внимание на плановете на ИД и на начина, по който ги изпълнява.


Уикимедия като глобално движение

Уикимедианското движение се състои от глобална екосистема от доброволци, читатели, проекти, местни организации, регионални кооперации, комитети, партньори и т.н. Фондация Уикимедия е важна за тази мрежа. Какво бихте искали да промените в този пейзаж през следващите три години? Как бихте установили какви трябва да бъдат правата, ролите и отговорностите на различните субекти на Уикимедия и как ще подкрепите приемането им?

Въз основа на въпроси от Aegis Maelstrom и Seddon

Chris Keating (The Land)

Моят фокус е да направим структурите, които имаме, да работят по-добре, вместо да преоткриваме ролите на движението. Ако някой страстно вярва, че различните структури са жизненоважни за постигането на потенциала на движението на Уикимедия, със сигурност ще го изслушам внимателно, но това е приблизително в дъното на моя списък с приоритети.

И така, какво бих искал да видя? В съответствие с някои от другите мои отговори:

 • ФУ изслушва, консултира и работи като партньор с общности и филиали, като не налага собствена визия - продължавайки големия напредък, постигнат в тази област през последните няколко години
 • Повече време и усилия, изразходвани за развитие на уменията на доброволците в онлайн и офлайн ръководните роли
 • По-голяма и по-утвърдена мрежа от институционални партньори. Много филиали са свършили голяма работа в тази област, но има още много неща за вършене.

Milos Rancic (millosh)

Нямам съмнение относно шансовете си да променя нещо важно в Съвета. Те са толкова малки, че е по-добре да не се заблуждаваме.

Въпреки това, промени вътре в Съвета не са равни на промени във ФУ или движението. И ако Съвета не може да бъде променен съществено, но ФУ и движението могат, очевидно е, че потенциалът за промени е извън Съвета.

По време на този мандат, най-важно е да видя политическото изразяване на общността и политическото изразяване на служителите [на организациите на Уикимедия].

В качеството си на уикимедианец, подкрепен от общността, който бъде избран за член на Съвета (а не като член на СЪвета!), бих поел отговорността да ръководя общността за формулиране на политическата й воля.

Във връзка с политическото изразяване на служителите на Фондация Уикимедия и други нейни организации, бих подкрепил служители, желаещи да създадат партньорска организация, която да представлява техните интереси.

Dariusz Jemielniak (Pundit)

Един от ранните ми анализи на Уикимедия в Общо знание? бе за напрежението между ФУ и филиалите. Смятам, че по-голямата част от това напрежение вече е изчезнало, но все пак има културни несъответствия и недоразумения. Собствеността на ресурсите винаги е проблем. Трябва ли ФУ да провежда кампании за набиране на средства по различни проекти и езици? Трябва ли филиалите да организират големи местни награди, ако могат и как тези пари да бъдат най-добре използвани, за да служат на движението ни?

Мисля, че един от управляващите органи, които ни липсва, е някакъв вид форум на дискусии на филиали с ФУ, ако те го искат. ФУ е най-голямата организация в движението ни, но не и единствената - и ние трябва да имаме платформа за обсъждане на разделението на отговорностите.

Също така, бих искал да видя повече фокус върху обикновените уикимедиански организации и още по-ясно разграничаване на "професионалните" големи организации (като ФУ или Уикимедия Германия и някои от най-големите сдружения), за разлика от "водените от увлечение" малки (аз ги поставям в кавички, тъй като доброволната работа често се извършва по професионален начин и много от нашите служители са водени от увлеченията си). Особено за последните, ние се нуждаем от повече добри практики за споделяне и разпространение на идеи, както и от солидна подкрепа за мотивацията (може например да бъде напълно обезсърчена, когато има твърде много документи за попълване - макар че екипът ни за грантовете като цяло е наистина стабилен и полезен).

James Heilman (Doc James)

Някои от най-големите ми успехи като уикипедианец са постигнати чрез сътрудничество с други партньорски движения, включително ФУ. Силно вярвам, че ще успеем най-много, като работим заедно. Различните лица и организации имат различен опит. Нуждаем се от допълнително доверие и се нуждаем от по-добри комуникационни канали за постигането му.

Една невероятно успешна група в рамките на ФУ по отношение на ангажираността на общността е Техническият екип на общността. Бих искал да видя този екип да се разшири (въпреки че като член на СЪвета разбирам, че няма да имам правомощията да го направя).

По отношение на определянето на ролите на единиците в движението, това е нещо, което движението трябва да определи чрез обща дискусия. Надявам се, че то ще бъде част от стратегическия процес. Съветът не е и не трябва да решава това самостоятелно. Как ФУ улеснява подобна дискусия? Подкрепяйки стратегически процес в широкото движение, както го върши сега.

Abbad Diraneyya (عباد ديرانية)

Трудно ми е да комбинирам всички мои виждания за бъдещето на движението тук, затова ще се опитам да изградя своя отговор около една тема, която, макар и рядко адресирана, считам за решаваща за бъдещето на Уикимедия по-ефективен начин.

През последните 15 години уикимедианското движение нарасна и продължава да расте, до огромна глобална общност, която съчетава десетки хиляди хора от всякакъв произход. Следователно, според моята визия, това, за което движението трябва да бъде най-загрижено през следващите няколко години, е да разберем и да реагираме положително на този масивен растеж, вместо да се хващаме постоянно за дребните шумни оплаквания. За да бъдем по-конкретни, вярвам, че в момента огромното мнозинство от нашата общност никога не е било представлявано или чуто в нито една от критичните дискусии на движението. Това е поради проста причина: повечето от хората, които обикновено говорят, казват или се оплакват, са почти винаги членове на активните филиали или потребители на Мета-уики, които са били в движението твърде дълго, за да се занимават само с уики страници, докато нормалните потребители, сътрудниците и дори администраторите (които вършат по-голямата част от действителната работа) никога не са там, за да участват, нито да дадат мнение по някой от критичните за движението въпроси.

Може да е сравнително трудно да се справим с този проблем, тъй като потенциално в по-голямата част, гласовете на отделните сътрудници не само липсват, защото не е достигато до тях, но на първо място и защото не им пука достатъчно, за да участват в дискусиите от кокъвто и да е мащаб на движението. Това обаче по никакъв начин не може да се счита за тяхна вина. Типичният сътрудник в уики е само доброволец, който с готовност се отказва от малкото си свободно време, за да изпълни малки, но полезни задачи, така че те не могат и не трябва да бъдат питани да се придържат към всички проблеми на широкото движение, които дори не се отнасят до работата им. Решението за това не е да търсим тези участници, които да се включат в нашите основни въпроси като стратегическата дискусия, а да им предложим пряк и ясен канал за изразяване на най-важните им идеи, притеснения и опасения за бъдещето. Това може да не е много лесно, но може да е много по-ефективен подход за получаване на обратна връзка от общността, отколкото да съсредоточим всичките си усилия върху решаването на проблеми, които са от значение само за единия топ процент от цялата ни общност.

Защо мисля, че това е много важно да обърнем внимание? Защото, ако движението продължи да расте и да успява в бъдеще, единственият възможен начин е да продължим да набираме нови сътрудници и членове на общността. Ако обаче искаме само да се занимаваме с това, което най-елитните ни членове мислят за движението, тогава никога няма да разберем проблемите, които пречат на нови, млади или недостатъчно представени хора да се присъединят към нашето движение и да внесат свежа кръв, от която отчаяно се нуждаем.

María Sefidari (Raystorm)

Искам уикимеданското движение да осигури рамка, в която да бъде чут гласът на всеки.

Една от целите на процеса на стратегията за движението, в която понастоящем се потапяме, е да получим наистина добра моментна представа на това, къде е движението в момента - и затова е от ключово значение да получим възможно най-голямо участие от всички проекти, общности, партньори и т.н. След като получим адекватна представа за нашите силни и слаби страни, можем да определим как да увеличим максимално възможностите и да намалим заплахите - вътрешни и външни. Но нещо, което бих искала да видя, е Фондацията да се отдалечи от статута на родителска организация, а филиалите да се отдалечат от зависимото си положение. Бих искала да видя повече мрежи за международно сътрудничество, като Ибероокооп или ЦИЕ. Но това, което наистина бих искала да се случи, е всички да бъдат въвлечени. Ако получим 15-годишна стратегия, ние ще знаем какви са целите - и можем да направим така, че всички да работят за приоритетите, които се появяват в техния различен контекст и по различни начини.

Определено виждам Фондацията и филиалите, които популяризират международното сътрудничество с обща цел. Имаме редактори, читатели и много филиали в практически всяка страна по света. Има фантастична възможност да се оказва голямо въздействие, ако можем да се приведем в съответствие и да се координираме. Трябва да можем да излезем извън екосистемата на Уикимедия и да си сътрудничим с други движения, да видим какво можем да научим от тях. Отново това може да се направи по много по-структуриран и координиран начин - и с много глобален подход.

Peter Gallert (Pgallert)

Тези структури се увеличиха през годините. Без конкретна належаща нужда изобщо няма да ги променя, а ролята на СЪвета на настоятелите може да бъде само косвена така или иначе. Що се отнася до втория въпрос, всички образувания на доброволци трябва да заемат местата, които желаят. Ако това, което искат да направят, е да се координират с мисията, тогава те заслужават подкрепа от движението. Отново членовете на Съвета могат да бъдат само косвено включени.

Yuri Astrakhan (yurik)

Основният отзив, който чух е, че членовете на общността смятат, че не са чувани и че техните потребности/ желания не се разглеждат. Макар да не разполагам с толкова много познания за социалните и финансовите аспекти на взаимодействието сдруженията - ФУ, фактът, че Техническият кипът на общността бе въведен почти като допълнение след масовото преструктуриране на акцентите, насочени към "знанието като двигател", подчертава липсата на подход, насочен към общността.

Ще се стремя да премахна бариерите пред комуникацията между Съвета, ФУ и общността. Трябва да насърчаваме повече методи за реално участие на общността във вземането на решения за глобалното движение, включително и обичайните непредставени гласове от части от общността, с които обикновено не се правят консултации.

Abel Lifaefi Mbula (BamLifa)

Ако трябва да продължим напред и да постигнем целта си, задължение за нас е да създадем добра работна среда, основана на взаимно уважение, увереност, взаимно изслушване и комуникация.
Не е нужно да започваме от нулата, но можем да консолидираме това, което имаме и да изградим стратегии, за да го направим по-добре. Ето кое мисля, че най-добре ни подхожда:

 • ФУ: За мен главната роля на Фондацията е като рутер или арбитър. Тя получава (това означава изслушва), поддържа (наследство, резолюции), предава (комуникация), урежда спорове (когато има напрежение).
 • Доброволци, читатели: това е първият ни ресурс. Трябва да направим всичко възможно, за да не се чувстват изоставени.
 • Локални организации, комитети, проекти: трябва да бъдат възможно най-независими, за да могат да изпълняват своите мисии. Не харесвам прекалено йерархичните модели, които имаме в нашите класически структури, защото те са непродуктивни.
 • Партньори и други: всички наши партньорства трябва да бъдат прозрачни.


Изграждане на доверие

През последните няколко години имаше много пъти, когато напрежението между групите в рамките на движението достигна нива, при които работата и взаимоотношенията бяха силно затруднени. Смятате ли, че съществуват основни проблеми, които ги причиняват и които са валидни и днес, и ако да, как ще се справите с тях? Как ще работите, за да увеличите доверието между елементите на движението и защо да ви се доверят читатели, дарители, служетели, редактори, членове на филиали и поддръжници?

Въз основа на въпроси от Effeietsanders и Seddon

Chris Keating (The Land)

Е, ситуацията е много по-добра отколкото преди. Аз се присъединих към Съвета на Уикимедия Великобритания през 2011 г., точно навреме за писмото от Хайфа и следващите шест месеца непрестанни аргументи за набиране и разпределение на средства. Оттогава изминахме дълъг път. От страна на технологиите, ФУ също се справя с желанията на общността и въвеждането на нови функции много по-добре, отколкото през 2014 г. И мисля, че също така се отнася към собствения си персонал много по-добре, отколкото през 2015 г.

Както казах и в други отговори, виждам, че основната ценност е да имаме силни настоятели, избрани от общността, тъй като можем да играем роля да помогнем да избегнем, да премахнем ескалацията или да обезвредим този проблем: вероятно тихо, задкулисно.

Основно въпросът е за властта. Както писах в есето ми по темата, ФУ има много власт над нещата, от които другите хора в движението се интересуват (пари, сървъри, търговски марки...). Тази власт обаче се държи на доверие - ФУ е стюардът на тези неща за движението и трябва да действа като партньор. Когато прави това, тя изгражда доверие. Когато изглежда, че действа произволно, без да се съобразява с възгледите на другите - това е, което ерозира доверието.

Защо можете да ми вярвате? Е, бих могъл да напиша нещо за това колко чудесно заслужавам доверие, но не мисля, че това ще има някакъв смисъл. Моля, погледнете моето изявление, отговорите ми на всички тези чудесни въпроси, моите приноси към Уикипедия, моето досие в Съвета на Уикимедия Великобритания и решете дали смятате, че е вероятно да действам честно и добросъвестно или не. :)

Milos Rancic (millosh)

Въпросите като "Защо да ти имаме доверие?" ми се струват като атака срещу интелигентността на всеки: ще ти напиша малко глупости защо да ми се довериш и тогава ти ще ми се довериш, че трябва да ми се довериш. Така че, благодаря, но не.

От друга страна, въпросът на Lodewijk е моят любим, тъй като е адресиран към сложността на отношенията вътре в движението.

Ще започна с мантрата: "Ние сме едно движение!" - защото трябва да сия я повтаряме, когато навлезем в привидно неразрешим конфликт. Не само едната страна, но и двете, всички страни трябва да помнят това!

Можем да имаме противоположни, различни възгледи, свързани с политиката [в реалния свят], дори и с визията на нашето движение днес или в бъдеще. Но силата на идеята, че знанието трябва да бъде достъпно за всички, силата на хората, които следват тази идея, силата на нашето движение, тази сила прави тези различия незначителни.

Човек не може да каже за себе си, че е уикимедианец, ако не успее да оцелее успешно през многобройните културни шокове, докато извършва дейности на уикимедианец - онлайн или офлайн. Много от първите ни контакти първоначално бяха катастрофални. Но ние оцеляхме и се научихме как да се разбираме. (Да, особено аз и ти, Lodewijk :))

Тази черта на културата е едно от най-важните предимства на нашето движение и трябва да го подхранваме.

Но става въпрос за култура и липсата на доверие не е само за културата. Културата ни помага да имаме по-добра комуникация и да лекуваме раните си по-бързо, но липсата на доверие е в много по-реалистични неща: става дума за лошо управление в комуникацията, за реални или възприемани противоположни интереси.

Основният отговор, свързан с "реалната част" на проблемите с доверието, е фактът, че най-отговорните за изграждането на доверие са тези, които са в положение на сила. Макар че понякога е трудно да се определи кой е в положението на силата, в най-важните случаи това е очевидно. Да, членовете на Съвета са в позиция на сила спрямо всеки друг в движението. Да, сдруженията са в положение на сила в реалния живот спрямо местните общности. Да, служителите на ФУ са в положение на сила спрямо огромното мнозинство от редакторите. И, да, и така нататък :)

Говорейки най-общо, трябва да изградим системата, за да проверим мощността. Трябва открито да говорим за това, което вероятно трябва да бъде набор от Мета страници, където всеки може да дойде и да повдигне въпроса - не специално за злоупотребата със сила, а за властта, която трябва да бъде проверена.

Но много от проблемите са много по-прости. Можем лесно да видим, че имаше време, когато Съветът явно възприе интересите на ФУ в сблъсък със сдруженията, в конфронтация с общността, в конфронтация със служителите, дори в конфронтация с колегите в Съвета.

Можем лесно да видим напластяването на нашето движение още сега, по време на тези избори: най-вече е очевидно кой кандидат е подкрепен от коя част на движението. Това обаче не е изрично отбелязано никъде. Ние живеем в застой, в който "всички" знаят повече или по-малко всичко, но "никой" не желае да говори открито за това.

Това е така, защото не всички гласове са формулирани. Не всички фактори на движението могат да бъдат изразени ясно, да бъдат чути пропорционално на техния принос към движението.

Онези, които са на властови позиции, трябва да разберат, че е в техен интерес да чуят организираните и изразени гласове на онези, които все още не са представени в диалога, защото непредставените гласове водят до недоверие и впоследствие към дисфункция.

Как да решим това? Организационното изразяване на неорганизираните части на движението определено ще помогне много. Можем обаче да започнем това още преди завършването на процеса: Да започнем да говорим открито! Нека не избягваме истинските проблеми! Нека да помислим заедно как да се обръщаме към реалните въпроси, които притесняват нас и колегите ни уикимедианци! Нека се обърнем към тях!

Сигурен съм, че началото на дискусия и показването, че справянето с проблемите ще се осъществи с разумно темпо - веднага ще намали напрежението и недоверието.

Но отново, когато попаднем в конфликтна ситуация, бих призовал всички да използват културата, за да започнат да преодоляват проблемите: Ние сме едно движение!

Dariusz Jemielniak (Pundit)

Някои от напреженията се дължат на фундаменталния дизайн - всички организации имат известно напрежение по отношение на разпределението на ресурсите. В нашия случай подобни напрежения могат да бъдат както вътрешни (в рамките на ФУ), така и външни (включително филиалите). Считам обаче, че голяма част от напрежението отпадна - например, има много по-голямо доверие между основните заинтересовани страни. Лидерската ни криза беше огромен удар за вътрешното доверие, и авторитетът на Съвета пострада.

Вярвам, че действайки както направих по време на тази хаос - както вътрешно (в Съвета, във Фондацията), така и външно (чрез комуникиране с общността ни като цяло и срещу изричния натиск да не правя) доказах, че имам почтеност и сила да работя под голям натиск. Трябва да ми се доверите, защото съм доказал, че мога да следвам пътя си въпреки силното противопоставяне. Можете също да ми вярвате, защото съм бил позиции, изискващи доверие в други организации (служил съм в други съвети, бях в консултативен комитет на Министъра на науката, по-скоро - бях назначен в Комитета по етика на Полската академия на науките), но историята говори по-добре сама за себе си.

James Heilman (Doc James)

Някои от предишните проблеми са резултат от липсата на комуникация. Други се дължат на една група, която се опитва да увеличи авторитета си в движението. В някои случаи напрежението се увеличи, тъй като имаше реални проблеми, които трябваше да бъдат решени. Разполагаме с културни норми и процеси на движението на Уикимедия и всички партньори на движението, включително ФУ, се очаква да ги спазват. Като член на СЪвета ще помогна това да се случи.

По отношение на доверието аз самият съм читател, дарител, редактор и член на филиал. Моето работно досие говори за моята всеотдайност и надеждност. Когато служителите повдигнаха въпроси преди година и половина, аз слушах и сериозно се замислих. Достигнах заключенията, които направих след като напълно се информирах за проблемите. Тези, които ме познават, знаят, че ще направя етичен избор.

Поддържам пълна финансова независимост от ФУ. Когато бях в Съвета, покривах всичките си разноски за пътуване и настаняване и планирам да го направя пак, ако бъда избран отново. Освен това винаги съм финансирал лично пътуванията си до Уикимания, за да оставя стипендиите за тези, които имат повече нужда от тях.

Abbad Diraneyya (عباد ديرانية)

Има различни начини да изградим доверието между общността, филиалите и Фондацията, върху които всеки от нас може да има различен поглед. Моят личен подход е, че ключовото решение за доверието е "комуникацията".

Когато има комуникация, всеки трябва да се чувства много по-комфортно, стига да има постоянен канал, където хората могат да предадат своите притеснения, предложения и надежди за бъдещето, така че някой да ги чуе. Такива канали биха могли да включват периодични обсъждания, в които членовете на движението могат да изразят своите отзиви за работата на Фондацията: нещо подобно на стратегическата дискусия, но в по-малък мащаб, както и проучвания и списъци с желания на общността. Комуникацията между Фондацията и общността се подобри през последните няколко години, но може да стане още по-отворена. Предизвикателството обаче в този случай може да премине от изслушване на желанията и постоянните искания, които общността изразява, към ефективното им посрещане - проблем, с който ще трябва да разберем как да се справим.

Също така смятам, че прозрачността е друг ключов въпрос за доверието. Ако Фондацията не е искрена и абсолютно честна към общността, може да възникнат ужасни проблеми, както видяхме преди близо година, преди назначаването на настоящия Изпълнителен директор. Няма причина критичната и сериозна информация да бъде крита от по-широкото движение, освен ако няма неизбежни правни, охранителни или други специфични последствия, които правят невъзможно публичното им оповестяване.

Макар че прозрачността е от съществено значение, можем да я разглеждаме като друга страна на комуникацията: тъй като истински отвореният комуникационен процес е транзакционен разговор, в който всяка страна получава информация и споделя обратна връзка непрекъснато с останалите.

María Sefidari (Raystorm)

В основата си, проблемът е свързан с доверие и сътрудничество.

Най-дълго време работихме в парадигмата на една страна, един филиал. Това беше най-простият начин, но не непременно най-интересния по отношение на нашата мисия. Разчитането само на един вид група от уикимедианци създаде точка на възможен провал за страна, която не беше точно идеално. Стана очевидно, че това ограничаваше способността ни да прокараме нашата мисия и имаше призиви да разширим моделите на принадлежност. Трябваше да разберем как да насърчаваме иновациите и различните инициативи. Научихме, че за доброволците е проблем да създадат асоциация, само за да получат признание на марката и ресурси за своите проекти. Когато бях член на Комитета по присъединяване, ние се постарахме да дадем отговор на това със създаването на нови модели на принадлежност, особено за потребителските групи. Това не означава, че настоящият модел на групата потребители е цел. Това също така е работа в процес на разработка, а комитета получаваше данни и от потребителските групи, които искаха да прегледат някои аспекти. Трябва да сме сигурни, че моделът насърчава сътрудничеството и предотвратява конкуренцията колкото е възможно повече. Но тъй като потребителските групи процъфтяват, трябва да преминем от парадигмата на изключителност към сътрудничеството. Където другите филиали не се разглеждат като конкуренция за ресурси и медийно внимание. Много потребителски групи работят без ресурси и постигат отлично въздействие за усилията си. Вярвам, че ако всички се координираме и направим така, че всяка организация на Уикимедия да се чувства равнопоставена с другите, ще можем да сменим модела и колективно да решаваме, да се съгласяваме и да имаме решения, насочени към конкретни теми или региони.

Как да стигнем дотам? Е, точно както е необходимо време хората да видят сдруженията като групи, които осигуряват висока стойност на движението, мисля, че ще видим същото и с групите потребители, които продължават да работят и да процъфтяват. Някои нагласи, които просто трябва да преодолеете. Но в по-голямата си част смятам, че групите потребители са на път да докажат своята стойност, точно както веднъж са сторили това сдруженията - доверието отнема години - и в същото време Комитетът по присъединяването като консултативен комитет на Съвета имаше успех в борбата с напрежението между някои съседни филиали, така че определено ги виждам да искат от Съвета да разширят своите правомощия, за да могат да се занимават активно с проблемите, когато възникнат.

Peter Gallert (Pgallert)

Да, наистина, мисля, че има няколко останали проблема и че те са вредни за здравето на това, което всички искаме да постигнем. Отстраняването на Док Джеймс без своевременно обяснение и ясна обосновка е едно от тях, така че самият Съвет допринесе за напрежението.

Създадохме някои изкуствени йерархии и те причиняват повече вреда, отколкото полза. Това започва в редакторската общност, където администраторът или стюардът "струват повече", отколкото редактора. Това засяга сдружения и потребителски групи, чиито представители имат преференции, когато уикимедианците се срещат "като движение". Това засяга организаторите на срещи и конференции, които смятат, че е добра идея да се отстраняват нежеланите участници. И това засяга Фондацията, когато има неща, стигнали до гърлото на редакторите, поради факта, че Фондацията знае по-добре.

В общество с лауреати на Нобелова награда никой няма да изпразва кофите за боклук. Рано или късно хората ще умрат от болести или глад. В света на Уики, никой не трябва да издига себе си или своите сподвижници. И вместо 'Съветът контролира ФУ' и 'ФУ управлява движението', според мен е 'Съветът служи на ФУ' и 'ФУ обслужва движението', независимо от законовите задължения на СЪвета.

Обещавам да бъда отворен, честен и отговорен. Няма да искам доверие, защото още не съм го спечелил.

Yuri Astrakhan (yurik)

Хората винаги ще бъдат в конфликт относно разпределението на ресурсите и стратегическите приоритети. Това е неизбежно и естествено за всички движения. Ние се отличаваме с това, как се справяме с разногласията и ролите, които даваме на всички заинтересовани страни.

Напрежението за разпределението на ресурсите и стратегическото движение доведе до насочване на вниманието от мисията на Фондацията към несъгласието на заинтересованите страни. Това до известна степен е естествено в една растяща и променяща се организация, но не трябва да бъде норма на Фондацията.

Осигурявайки свободно място на заинтересованите страни, за да споделят своя опит и да получат валидност на усилията, които предложат за успеха на общността, ще помогна на Съвета да събере необходимата информация, за да постигне напредък при формулирането на плана си да продължи напред. Чрез ангажирането на заинтересованите страни в общите им цели и визии за успех ще създам прозрачен форум, чиито цели ще бъдат приоритета, а не разногласието в рамките на организацията. Без нашите заинтересовани страни (читатели, сътрудници, служители и т.н.), ние не можем да продължим напред с нашата мисия. Поради тази причина ще работя съвместно със Съвета, за да гарантирам, че заинтересованите страни ще ни ръководят чрез прогнозирани промени и ще подкрепят траекторията, която чертаем за успех.

Abel Lifaefi Mbula (BamLifa)

Уикимедианското движение е страхотна екосистема и всички днес му завиждат. Реалният въпрос, който е пред нас, според мен, е за власт. За да се преодолее това, най-добрият отговор е прозрачност. Хората начело на движението трябва да са прозрачни и да вдъхват увереност на всички. Увереността се изгражда с течение на времето и всички знаем, че е трудно да получиш отначало доверието на някого.
Аз, честно казано, след като съм от свободен свят, имам своята етика и философия, където доверието е ключов елемент. Освен това, съм ръководил някои служби или отдели и всички одити бяха добри. Ще направя всичко възможно, за да бъда по-прозрачен, тъй като мога да общувам с колеги и партньори.