Dział prawny Fundacji Wikimedia/Ogłoszenie/Proces mianowania rzeczników i komitetu odwoławczego 2023

Nabór na członków Komisji Rzeczników i Komitetu Odwoławczego

Cześć wszystkim! Komisja Rzeczników (Ombuds Commission) i Komitet Odwoławczy (Case Review Committee) poszukują członków. Zachęcamy użytkowników do zgłaszania się lub dzielenia się tą informacją z osobami, które dobrze sprawdziłyby się we wspomnianych grupach. Poniżej znajduje się więcej informacji o naborze i wymaganych umiejętnościach.

O Komisji Rzeczników

Komisja Rzeczników (Ombuds Commission) działa w obrębie wszystkich projektów Wikimedia i bada skargi na naruszenia polityki prywatności, w szczególności związane z użyciem narzędzi dla checkuserów oraz rewizorów. Komisja prowadzi mediacje pomiędzy stronami dochodzenia i, kiedy nadużycia zostaną wykryte, doradza Fundacji Wikimedia na temat najlepszego sposobu reagowania. Rzecznicy mogą również wspomagać Radcę Generalnego, Dyrektora Generalnego lub Radę Powierniczą Fundacji w tych dochodzeniach, jeśli jest to prawnie wymagane. Więcej informacji o zadaniach Komisji Rzeczników znajduje się na stronie jej poświęconej na Meta Wiki.

Wolontariusze działający w tej roli powinni być doświadczonymi wikimedianami, aktywnymi w dowolnym projekcie. Ponadto, powinni byli mieć już dostęp do narzędzi checkuserskich/rewizorskich LUB techniczną możliwość zrozumienia, jak one działają, i chęć do nauczenia się tego. Rzecznicy muszą być w stanie komunikować się po angielsku, który jest podstawowym językiem pracy komisji, oraz działać bezstronnie. Oczekuje się że będą wiedzieli, kiedy wyłączyć się ze sprawy, jeśli inne funkcje i związki mogą powodować konflikt. Kadencja członków komisji potrwa dwa lata (odmiennie niż w poprzednich latach, kiedy stosowano roczną kadencję).

O Komitecie Odwoławczym

Komitet Odwoławczy (Case Review Committee) ocenia odwołania od kwalifikujących się czynności administracyjnych wykonanych przez zespół Trust & Safety. Komitet stanowi krytyczną warstwę nadzoru, która pozwala upewnić się, że działania biura Fundacji Wikimedia są sprawiedliwe i pozbawione uprzedzeń. Komitet również nadzoruje, czy Fundacja nie przekracza ustanowionych praktyk i ograniczeń. Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej Komitetowi na Meta Wiki.

Poszukujemy aktualnych lub byłych funkcjonariuszy i doświadczonych wolontariuszy, którzy chcieliby dołączyć do tej grupy. Wnioskujący muszą znać płynnie język angielski (dodatkowe języki są mocną zaletą) i zgadzać się na przestrzeganie zasad spisanych w statucie komitetu. Jeśli odpowiadają ci ww. zadania i się kwalifikujesz, prosimy o rozważenie kandydowania. Kadencja członków komitetu potrwa dwa lata (odmiennie niż w poprzednich latach, kiedy stosowano roczną kadencję).

Proces aplikacji do wspomnianych grup

Od członków wymaga się podpisania Umowy o zachowaniu poufności informacji niejawnych i przestrzegania odpowiednich zasad obowiązujących w ramach Fundacji Wikimedia (takich jak polityka dostępu do danych niejawnych oraz polityka prywatności Fundacji). Stanowiska te wymagają wysokiego stopnia dyskrecji i zaufania. Ponadto, członkowie muszą mieć co najmniej 18 lat.

Jeżeli jesteś zainteresowany(-a) dołączeniem do któregoś z powyższych zespołów, napisz wiadomość po angielsku do Trust & Safety pod adres ca wikimedia.org (aplikacja do Komisji Rzeczników) albo do zespołu Legal pod adres legal wikimedia.org (aplikacja do Komitetu Odwoławczego) z następującymi informacjami:

  • Główne projekty, w których działasz
  • Języki, w których mówisz/piszesz
  • Jakiekolwiek doświadczenie w działaniu w komitetach, zarówno w ruchu Wikimedia jak i poza nim
  • Twoje przemyślenia na temat, co możesz wnieść do zespołu, jeśli zostaniesz wybrany(-a)
  • Wcześniejsze doświadczenia z narzędziami checkuserskimi lub rewizorskimi (dotyczy tylko Komisji Rzeczników)
  • Inne informacje, które według Ciebie są istotne

Odbędą się dwa spotkania, na których potencjalni aplikanci będą mogli zadawać pytania:

Termin składania wniosków to 31 grudnia 2022 według którejkolwiek strefy czasowej.

Możesz śmiało przekazać to zaproszenie komukolwiek, kto może się nadawać i być zainteresowany udziałem w naborze. Dziękujemy!

W imieniu zespołu wsparcia komitetów,