Wikimedia Foundation Board noticeboard/May 2020 - Board of Trustees on Healthy Community Culture, Inclusivity, and Safe Spaces/pl

Komunikat w sprawie Kultury Zdrowej Społeczności, Inkluzywności Społecznej i Bezpiecznej Przestrzeni

Nękanie, toksyczne zachowanie i nieuprzejmość to przeciwieństwo wartości Ruchu Wikimedia, szkodliwe dla naszych wizji i misji. Źle oddziałują na możliwość zbierania, dzielenia się i rozpowszechniania wolnej wiedzy, naruszają dobre samopoczucie Wikimedian i zagrażają dalszemu zdrowiu i pomyślności projektów Wikimedia. Rada nie sądzi, że poczyniliśmy wystarczające postepy w tworzeniu zachęcającej, inkluzywnej, wolnej od dokuczania przestrzeni, w której ludzie mogą działać produktywnie i konstruktywnie dyskutować.

Uznając ważność tych kwestii, Rada kieruje Wikimedia Foundation, aby bezpośrednio udoskonaliła tę sytuację we współpracy z naszymi społecznościami. Powinno to obejmować zrównoważone praktyki i narzędzia, które wyeliminują nękanie, toksyczność i nieuprzejmość, a promować będą inkluzywność, kultywować pełną szacunku dyskusję, ograniczać działania szkodliwe dla uczestników, chronić projekty przed dezinformacją i osoby o złych zamierzeniach, a także kłaść nacisk na zaufanie w naszych projektach.

W szczególności, Fundacja powinna:

  • Stworzyć i wprowadzić Uniwersalne Zasady Współpracy (universal code of conduct, UCoC), które będą zawierały wiążący minimalny zestaw standardów obejmujących wszystkie projekty Wikimedia.
    • Pierwszy etap obejmujący zasady spotkań na żywo i online, działania w sferach technologii oraz te dla wszystkich projektów Wikimedia i wiki, a opracowane we współpraca z międzynarodową społecznością Wikimedia, zostanie zaprezentowany Radzie do zatwierdzenia do 30 sierpnia 2020.
    • Drugi etap, czyli opracowanie jasnych ścieżek postępowania co do egzekwowania oraz poddanie ich ocenie przez szeroki udział społeczności Wikimedia, zostanie przedstawiony Radzie do zatwierdzenia przed końcem roku 2020;
  • Podejmować działania takie jak banowanie, sankcje lub inne ograniczanie dostępu wobec użytkowników, którzy nie przestrzegają tych zasad oraz ogólnych Zasad Użytkowania (Terms of Use);
  • Współpracować z osobami funkcyjnymi w społecznościach, aby stworzyć i udoskonalać proces przeglądu wstecznego[1] dla spraw wnoszonych przez zaangażowane strony, z wyjątkiem tych, które stanowią prawne lub inne poważne ryzyko; oraz
  • Znacznie zwiększyć wsparcie i współpracę z osobami funkcyjnymi w społecznościach głównie poprzez egzekwowanie tych zgodności w sposób, który uwzględni przede wszystkim bezpieczeństwo tych osób funkcyjnych.

Póki te ustalenia są wdrażane, Rada poleca Fundacji przyjąć i wdrożyć zasady ograniczania dręczenia i toksycznych relacji w naszych projektach oraz minimalizowanie zagrożeń prawnych wobec Ruchu, w miarę możliwości we współpracy ze społecznościami. Dopóki obydwa etapy wdrażania UCoC nie zostaną ukończone i nie będą jeszcze funkcjonować, trwał będzie przejściowy proces przeglądu, który będzie obejmował też osoby funkcyjne w społecznościach. W tym okresie przejściowym, Product Committee Rady Powierniczej będzie także doradzał zespołowi Trust & Safety.

Dalej, Rada poleca Fundacji, we współpracy ze społecznościami, aby dokonała dodatkowych inwestycji w przepustowość działań Trust & Safety, takich jak:: stworzenie narzędzi niezbędnych do wspomagania wolontariuszy i pracowników, badania, którymi można popierać decyzje opierane na danych, stworzenie jasnych metod pomiaru sukcesu, rozwój narzędzi szkoleniowych i materiałów (także odnośnie budowania zdolności w społeczności wokół świadomości o dokuczaniu i rozwiązywania konfliktów) oraz konsultacje z międzynarodowymi ekspertami z dziedziny nękania, zdrowia społeczności i praw dzieci, w tym także dodatkowe zatrudnianie osób.

Wyżej wymienione wysiłki będą podejmowane we współpracy z odpowiednimi partnerami z naszego ruchu, dążyć do zwiększenia skutecznego zarządzania przez społeczności w zakresie postępowania i standardów zachowania i ograniczą one w dłuższej perspektywie konieczność podejmowania działań przez Fundację. Wspólnym celem Rady i Fundacji jest to, aby te wysiłki ubogaciły zrównoważenie ruchu Wikimedia oraz udzielanego wsparcia zamiast zastępować efektywne modele zarządzania społecznościowego.

Wzywamy każdego członka społeczności Wikimedia do współpracy w sposób, który modeluje wartości Wikimedia dotyczące otwartości i integracji, do zrobienia kroku w ich stronę, aby stworzyć wszystkim bezpieczną i przyjazną kulturę, powstrzymać wrogość i toksyczne zachowanie, pomagać ludziom będącym celem tych zachowań, wspomagać ludzi o dobrej woli dopiero uczących się edytować oraz pomagać stawiać jasne oczekiwania wobec wszystkich współtwórców.

W imieniu Rady, Raystorm (dyskusja) 21:50, 22 maja 2020 (UTC)  1. Uściślając: oznacza to analizę po wykonaniu akcji a nie jako przygotowanie do wykonania akcji