Wikimedia Foundation Board noticeboard/April 2022 Board Election process in 2022/pl

Outdated translations are marked like this.

Wikimedia Foundation Board of Trustees 2022 election - updates

Rada Powiernicza pragnie zwiększyć zakres umiejętności i różnorodność nowo wybranych członków Rady. Z tego powodu Rada zatwierdziła nowy proces wyboru dwóch członków Rady wybieranych ze społeczności.

Celem jest powołanie dwóch członków Rady do 1 października. Afilianci będą głosować nad wstępnym wyborem 6 kandydatów. Głosowanie społeczności zadecyduje, kto z tych 6 kandydatów zostanie rekomendowany Radzie na dwa wolne miejsca.

Te dwa miejsca zostały obsadzone w 2019 roku w ramach procedury Affiliate-Selected Board Seats. Nowy proces uwzględnia uwagi społeczności zebrane podczas niedawnych dyskusji oraz rekomendacje Board Selection Task Force Rady Powierniczej.

Poniżej przedstawiamy główne czynniki nowego procesu. Więcej szczegółów można znaleźć w tekście rekomendacji.

 • Zaproszenie do składania kandydatur zawiera informacje o umiejętnościach i czynnikach różnorodności poszukiwanych przez Radę. Afilianci są zachęcani do pomocy w wyszukiwaniu potencjalnych kandydatów.
 • Kandydaci składają oświadczenia, w których przedstawiają swoją pozycję w odniesieniu do poszukiwanych umiejętności i czynników różnorodności.
 • Afilianci tworzą nowo utworzony Komisję Analiz (Analysis Committee, AC), którego zadaniem jest przegląd oświadczeń kandydatów oraz ich ocena.
 • W drodze głosowania systemem Pojedynczego Głosu Przechodniego (Single Transferable Vote - STV), jeden głos na afilianta, afilianci sporządzają listę 6 kandydatów. Afilianci głosują na podstawie oświadczeń kandydatów i ocen wystawionych przez Komisję Analiz .
 • Następnie odbywa się głosowanie społeczności w celu wyłonienia dwóch kandydatów z największą liczbą głosów, którzy zostaną zarekomendowani Radzie. Będą to wybory przy użyciu systemu STV, takie jak te przeprowadzone w 2021 roku, tylko z ograniczeniem do 6 wstępnie wybranych kandydatów.
 • Po raz pierwszy członkowie afiliantów zaangażowani w ich działalność będą uprawnieni do głosowania w wyborach, nawet jeśli nie spełniają kryteriów edycyjnych kwalifikujących do głosowania.
 • Narzędzie doradcze do głosowania, które zostało z powodzeniem przetestowane w procesie Komitetu Redakcyjnego Karty Ruchu, będzie dostępne także tutaj.

Oto główne planowane daty:

 • 18 kwietnia - 9 maja: Zaproszenie do zgłaszania kandydatur
 • 1 - 15 lipca: Głosowanie afiliantów
 • 15 - 29 sierpnia: Głosowanie społeczności
 • 1 października: Nowi powiernicy mianowani

Komisja Wyborcza będzie nadzorowała ten proces, wspierana przez zespół Movement Strategy and Governance. Rada zaprasza afiliantów Wikimedia i cały ruch do zaangażowania się w ten proces i przyczynienia się do wyboru kandydatów.