Wikimedia Czech Republic/Mediagrant/Výškové snímkování

ŽádostEdit

Podaná

NázevEdit

Vybavení pro dokumentární fotografii z nízkých výšek

Grant WMFEdit

Nehodící se škrtněte!

  • Mediagrant

*Presentation&Outreach

Kdo žádáEdit

Limojoe (talk)

Cíl a rozsah projektuEdit

Při pořizovaní fotografií vysokých objektů, u nichž nelze fotit objekt z odstupu (památkový dům v úzké ulici) nelze prakticky pořídit snímek z rozumné perspektivy. Podobně u objektů umístěných vysoko (pamětní desky/busty) nebo na obtížně dostupných místech lze docílit lepších výsledků jen např. s pomocí štaflí, tyče či jiných udělátek.

Jedním z řešení by bylo pořízení kvalitního lehkého kompaktního fotoaparátu společně s dronem.

Na základě studia internetu a dotazu ve specializovaném obchodě se mi jeví jako schůdná varianta:

Prospěch projektuEdit

Zvýšení počtu kvalitních dokumentárních fotografií (v prvním roce nejméně 1000 unikátních objektů).

Požadovaná částkaEdit

Max 26 000 Kč.

Další (nefinanční) požadavkyEdit

Nejsou.

Další poznámkyEdit

Stanovisko OkaEdit

  • Oko žádost zaregistrovalo a nyní ji posuzuje --Chmee2 (talk) 21:08, 17 September 2013 (UTC)
  • oko žádost jednohlasně odmítlo z důvodů, že žádost jde mimo rámec původně dohodnutého Mediagrantu. Dalším důvodem zamítnutí byly nadnesené údaje v plánovaných cílech, které by se jen velice těžko realizovaly s ohledem na časové možnosti žadatele. --Chmee2 (talk) 13:16, 10 October 2013 (UTC)

PoznámkyEdit

Srovnej s Wikicopter