Wikimedia Czech Republic/Mediagrant/Digitalizace fondů NZM

ŽádostEdit

NázevEdit

Uveďte název projektu (předmětu) na který žádáte uvolnění finančních prostředků. Digitalizace fondů Národního zemědělského muzea

Grant WMFEdit

Nehodící se škrtněte!

  • Mediagrant
  • Presentation&Outreach

Kdo žádáEdit

Uveďte uživatelské jméno a funkční kontakt.

Cíl a rozsah projektuEdit

Uveďte ve stručnosti cíle a rozsah projektu.

Prospěch projektuEdit

Vysvětlete jak projekt (věc) prospěje projektům a komunitám WMF.

Požadovaná částkaEdit

Pokud je potřeba - částky rozepište

Další (nefinanční) požadavkyEdit

Např. šablona na Commons, zapůjčení majetku sdružení, právní asistence, asistence při propagaci apod.

Další poznámkyEdit

Stanovisko OkaEdit

PoznámkyEdit