Wikimedia Czech Republic/Mediagrant/Císařské otisky map stabilního katastru

ŽádostEdit

NázevEdit

Císařské otisky map stabilního katastru

Grant WMFEdit

Nehodící se škrtněte!

  • Mediagrant

*Presentation&Outreach

Kdo žádáEdit

Gampe

Cíl a rozsah projektuEdit

Celkem 119 mapových listů v rozlišení 150 dpi za manipulační poplatek ve výši 50% (vzhledem k ceně vůči ceně pro řadového zákazníka).

Mapy budou archivem uvolněny pod svobodnou licencí. Archiv byl podrobně seznámen s problematikou svobodných licencí včetně skutečnosti, že kdokliv může za podmínek licence díla užít, upravovat atd.

Prospěch projektuEdit

Na SPW budou mapy použity u článků, které píší studenti dvouletého rekvalifikačního studia památkové péče Vzdělávacích programů Národního památkového ústavu v rámci své ročníkové práce – viz Ambasadorství – Urbanisticko-architektonický vývoj sídla a dále

  • v loňských vzorových článcích Stará Lysá, Stará Lysá (urbanismus),
  • ve článcích odvozených z výstavy "Toleranční modlitebny v kraji Vysočina", s autory se jedná o uvolnění textů a fotografií z výstavy. Dále tu jsou u každé modlitebny i výřezy z císařských otisků s umístěním.
  • legalizace starých uploadů v rozporu s pravidly (Josefov)

Požadovaná částkaEdit

1263 Kč (protože ÚAZK resp ČÚZK má pro císařské otisky map stabilního katastru pouze jedinnou položku ceníku, je ve smlouvě uvedena formulace: Cena za poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít digitální produkt za podmínek stanovených touto smlouvou byla sjednána ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, dohodou a činí 1.263 Kč, slovy jeden tisíc dvanáct set pětašedesát tři koruny české. – úřad nemá jinou možnost, jak mapy uvolnit)

Archiv podle předpisů, kterými je povinen se řídit, digitální data v původní podobě uvolňovat nesmí a zdarma také ne. Proto jsou tam ty omezující podmínky, 50% rozlišení, nezveřejňovat celé mapové listy nebo celá katastrální území apod. Tento stav je výsledkem déle než rok trvajícího jednání s vedením Zeměměřického ústavu, které je nám nakloněno a chce nám přispět, ale na druhou stranu je povinno dodržovat své předpisy.--Gampe (talk) 14:54, 22 August 2013 (UTC)

Uvedená částka je 50% ceny, účtované běžnému zákazníkovi a prakticky se jedná o jakýsi manipulační poplatek za přípravu dat.

Další (nefinanční) požadavkyEdit

Bude uzavřena smlouva s Ústředním archivem zeměměřictví a katastru.

Další poznámkyEdit

Projekt zrušen, podle vyjádření právníků ČÚZK archiv nesmí přistoupit na svobodnou licebnci. --Gampe (talk) 05:26, 23 September 2013 (UTC)

Stanovisko OkaEdit

Schváleno.--Vojtech.dostal (talk) 13:09, 23 August 2013 (UTC)

PoznámkyEdit

Tracker: tiket 375