Wikimedia Blog/Drafts/Wikimedia Ukraine opposes new copyright and telecommunication laws amendments in Ukraine

Title edit

Wikimedia Ukraine opposes new copyright and telecommunication laws amendments in Ukraine

Body edit

This is a guest blog post by Wikimedia Ukraine, which is an independent organization from the WIkimedia Foundation. The views expressed are those of Wikimedia Ukraine. We are presenting this commentary in the interest of informing the Wikimedia community.

 
A new bill is a dangerous for Internet in Ukraine

We at Wikimedia Ukraine are deeply worried by the amendments of a number of laws recently proposed by the State Office of Intellectual Property of Ukraine. We think that the proposed bill contains a number of dangerous flaws that may significantly hinder natural functioning of Internet communities that are based on the principle of open participation and free editing of content by visitors.

Indeed, copyright is a very important aspect for users and editors of such Internet projects as Wikipedia, a free encyclopedia, Wikisource, a free collaborative library or Wikimedia Commons, a freely-licensed media files collection. Participants of these projects volunteer their time to create or seek for materials that are legally free to use and distribute by anyone thanks to free licenses such as the Creative Commons Attribution Share-Alike license. However, the proposed bill may hinder such projects, including Wikipedia which pages are viewed 80 million times each month.

First of all, we find it dangerous that the proposed bill makes it obligatory for hosting providers and/or domain name registrators (entitled "service operators" in the bill) to block access to web-sites without a court order under certain conditions. If the service operator receives a complaint which states that a website infringes the complainer's copyright it should forward the complaint to the website owner. If the website owner doesn't respond in two days (48 hours), then the service operator is obliged to block the website that is reported in the complaint.

Further, the accuracy of information in the complaint is not verified in the procedure and the service operators are forced to block websites even if the complaint may be a false report.

Additionally, not only direct copyright infringement are supposed to be blocked by the service operators, but also any information about circumventing copyright protection measures or even links to copyright infringement.

Such rules create a possibility of abuse of the procedure when it may be used by some interested parties or just by error by parties who don't have a complete understanding of copyright, especially in the domain of free and copyleft licenses.

The bill also doesn't define the term "website owner" nor does it define procedure for cases when the "website owner" is responsible for hosting a site without an external "service provider". This is especially concerning in the context of open and volunteer-based Internet communities like Wikipedia which allow any visitor to edit their content. Even administrators of Wikipedia are volunteers elected by the community.

In such conditions we think there might be a possibility of pressure on Wikipedia editors and/or administrators from external parties in order to remove unwanted content.

Wikipedia community pays serious attention to copyright and constantly works on removing copyright violations any time they happen to be uploaded. Strict adherence to copyright is laid out in the official policies of the project. But administrators and editors shouldn't be made legally responsible for the actions of a random visitor.

Therefore Wikimedia Ukraine with the help of Ukrainian Wikipedia community compiled an official letter to the State Office of Intellectual Property of Ukraine with their concerns about the bill and sent it to the Office on Friday 10th of January.

Yury Bulka, member of the Board of Wikimedia Ukraine; Sergii Petrov, the Head of the Press service of Wikimedia Ukraine

Ukrainian edit

Title edit

«Вікімедіа Україна» виступає проти змін українського законодавства, що стосуються авторського права та телекомунікацій

Body edit

 
Новий законопроект загрожує Інтернету в Україні

Громадська організація «Вікімедіа Україна» заявляє про свою глибоку стурбованість тими змінами до законодавства, які запропонувала Державна служба інтелектуальної власності України. На нашу думку, законопроект містить ряд серйозних недоліків, які можуть створювати суттєві перепони у розвитку Інтернет-спільнот, заснованих на принципі відкритого редагування вмісту усіма користувачами та добровільної участі.

Безумовно, тема авторського права є особливо актуальною для користувачів та редакторів таких Інтернет-проектів, як вільна енциклопедія Вікіпедія, бібліотека вільних текстів Вікіджерела, бібліотека медіафайлів Вікісховище та ін., які ведуть систематичну роботу, спрямовану на створення і пошук матеріалів, що на законних підставах дозволено публікувати й розповсюджувати на умовах вільних ліцензій, зокрема у мережі Інтернет. Водночас, пропоновані зміни можуть створити реальні перепони для функціонування Вікіпедії, сторінки української мовної версії якої переглядають близько 80 млн. разів на місяць.

Насамперед, стурбованість викликає той факт, що пропоновані зміни покладають на сервісні служби, які надають послуги з розміщення веб-сайтів, зобов'язання за певних умов блокувати доступ до веб-сайтів без необхідності доведення порушення авторських прав у суді. Підставою для такого блокування, згідно з запропонованими змінами, буде лише заява щодо порушення авторських прав на веб-сайті, що надійшла у сервісну службу, у випадку якщо протягом двох днів власник веб-сайту не надав письмової відповіді на цю заяву.

Додаткову стурбованість викликає те, що достовірність інформації, викладеної заявником у заяві не перевіряється, і сервісна служба зобов'язана реагувати на будь-яку заяву незалежно від того, чи порушення авторських прав справді мало місце.

Окрім того, пропонується блокувати веб-сайти не тільки за поширення матеріалів, що порушують авторське право, а й за поширення посилань на об'єкти авторського права на інших сайтах у мережі Інтернет.

Це створює небезпеку зловживання використанням такої процедури зацікавленими особами або ж особами, які можуть бути недостатньо обізнаними у законах про авторське право, зокрема щодо вільних ліцензій.

У законопроекті не визначено поняття «власник веб-сайту», а також не визначають процедуру для випадків, коли «власник сайту» відповідає за хостинг сайту без зовнішнього «постачальника послуг». Особливо недосконалою така процедура є для веб-сайтів та Інтернет-спільнот, які працюють за принципом добровільної участі людей у наповненні, підтриманні й організації роботи веб-сайтів, подібних до Вікіпедії, що дозволяють будь-якому відвідувачу самостійно додавати вміст до них. Навіть адміністратори Вікіпедії є волонтерами, які обираються спільнотою.

За таких умов не виключаємо загрози тиску на адміністраторів та редакторів української Вікіпедії з боку зацікавлених осіб з метою вилучення невигідної цим особам інформації з Вікіпедії.

Спільнота Вікіпедії докладає багато зусиль, аби забезпечити дотримання авторських прав у Вікіпедії. Настанови щодо дотримання авторських прав є її офіційним правилом. Але адміністратори Вікіпедії не несуть відповідальності за вміст, який розміщують користувачі, хоча й невпинно працюють над вилученням вмісту, що суперечить правилам.

Тому громадська організація «Вікімедіа Україна» за допомоги спільноти української Вікіпедії підготували офіційний лист до Державної служби інтелектуальної власності України із зауваженнями до законопроекту та надіслали його до цієї установи у п'ятницю 10 січня 2014 року.

Юрій Булка, член Правління ГО «Вікімедіа Україна»; Сергій Петров, Голова Прес-служби ГО «Вікімедіа Україна»

Notes edit