Wikimedia Blog/Drafts/Ada Lovelace Day Sweden/sv

”Den första ingenjören som inte också var man” – rapport från skrivarstuga på Ada Lovelace-dagen

Stämningen är hög och diskussionerna går i vågor över borden när jag träder in i ett luftigt konferensrum i Solidaritetens hus på söder i Stockholm, Sverige. Det är inte bara här det händer utan fler personer sitter just i denna stund online och deltar i "Skrivstugan på Ada Lovelace-dagen", den 16:e oktober 2012. Jag får veta att på svenska Wikipedia går det fyra män på varje kvinna som är omskrivna och att denna klyfta sakta men säkert minskar. Men inte av sig självt får jag strax lära mig - den hårda vägen!

Att skapa nya sidor eller uppdatera redan befintliga är ett jobb som kräver mycket av en som person. Även om de som är där från den svenska Wikipedia-organisationen håller modet uppe och påpekar att varje litet steg har betydelse. Visst kan man göra små steg och vara nöjd med det, men det kräver fortfarande en viss känsla för stil.

Du ska ha en känsla för språket, det där uppslagsverksspråket. Man känner sig lite högtravande ibland, men jag förstår att det krävs för att ha en viss kvalitet. Du ska också ha en känsla för intressekonflikter, källkritik, prioriteringar och referensmaterial. Vad är väsentligt i just denna kontext?

Min hjärna knakar av ansträngningen, på ett bra sätt. När jag sitter där och utökar en artikel, som en annan kvinna på andra sidan bordet precis introducerat på svenska, om Yahoo!:s VD Marissa Mayer, så känner jag det: historiens vingslag fläktar till och när artikeln är uppdaterad så är jag så stolt! Trots dess små fel och brister. Jag blir lugnad av de mer erfarna: någon annan kommer att ta vid! Det är ju det som är det fina med Wikipedia.

Men diskussionerna är många och en sak som jag som jämställdhetsexpert fastnar vid är en diskussion om användningen av svenskans "manligt" och "kvinnligt". På engelska står det "first female engineer" och hur översätter man det bäst? Det svenska ”hona” handlar ju om djurs könstillhörighet. Kvinna och ingenjör? Kvinnlig ingenjör? Är det ens väsentligt? Skulle det stå den "första manliga ingenjören" på Googles första anställda ingenjör, underförstått man? Självklart inte. Det är det historiskt väsentliga som har tyngd – kontexten!

I ”kategorier” verkar den svenska Wikipedia ha löst det bra: du kan söka på personer utifrån kategori:kvinnor eller kategori:män. På engelska ”Mathematican” står det allmänt om matematiker och där finns det ett speciellt kapitel för ”Women in mathematics”. Inte alls en optimal lösning där kvinnor blir avvikare och en underkategori till den underförstådda huvudkategorin: män.

Men om vi återgår till artikeln i fråga; Jag motsätter mig starkt användandet av "kvinnlig" och börjar under skrivstugan efterforska rekommendationer i Wikipedias guide för skrivandet. Jag vänder upp och ner på det hela och sträcker mycket stolt på mig då jag kommer med den fiffiga lösningen: "första ingenjören som inte också var man". Detta får mig att undra över hur man har skrivit om män, får deras personliga liv plats i deras karriärer? Är det någon som får äran att bli benämnd som den ”första mannen”? Söker man på detta så är resultatet slående över 800 träffar på ”första kvinnliga” och ynka 24 träffar på ”första manliga”. Är männen aldrig först? Eller dokumenterar vi inte de områden där kvinnorna var först?

Genus handlar om våra föreställningar om kön och normerna kring detta är oerhört svåra att se utan ett utifrånperspektiv. Av denna anledning, lider Wikipedia av sin i dagsläget sneda könsfördelning bland redigerare? Det är betydligt fler män som redigerar, kanske reflekterar de inte över att de och samhället är mer bekanta med en kanon bestående av män? Låter man oreflekterat lusten styra vilka artiklar man översätter, skapar eller utökar? Det är bra att sådana här initiativ tas och att det tas just kring Ada Lovelace-dagen. Det ökar medvetenheten om redigerarens egen könsblindhet inför vad som är viktigt att dokumentera på Wikipedia. Kvällen blir en succé! I siffror blev resultatet över 20 nya artiklar eller utökade artiklar och förstås så har jag nu skapat mig ett användarnamn också. Det var också en viktig tillställning för att det uppmuntrade intressanta och nödvändiga samtal.

Diskussionen i Projekt:kvinnor är i samma stund nedslående. Någon säger att det är problematiskt att säga att kvinnor är "underrepresenterade". Man hänvisar till att Wikipedia ska vara "könsneutralt" och att fler män har betytt någon för historien. Självklart är inte en ojämn historieskrivning detsamma som att kvinnor inte är lika viktiga som män ur ett historiskt perspektiv, inte heller ska Wikipedia-redigerarna nöja sig med den analysen. Vi måste vara en så pass modern och kunnig sammanslutning så att vi gemensamt kan acceptera detta faktum – och komplettera!

På morgonen efter ser jag att meningen jag redigerat med resultatet: ”ingenjör som inte också var man” är ändrad igen. Nu till ”kvinnlig ingenjör”. Jag känner genast viljan att argumentera för saken, följ gärna diskussionen på Marissa Mayer. Redigeringen forstätter och i skrivandets stund tycker jag att vi gemensamt kommit fram till en ganska bra lösning: "1999 blev Mayer första kvinna att få anställning som ingenjör på Google."

Jag uppmuntrar till att fortsätta föra dessa viktiga diskussioner och redigeringar - på så sätt kommer vi att minska könsglappet på Wikipedia.

Pernilla Alexandersson Jämställdhetsexpert, genusvetare och numera Wikipedia: Pernillamia Pernilla är Verksamhetschef på Add Gender och ordförande i branschorganisationen Genusföretagarna