Wikigrammar/nl


Please translate this page into your language at [[Wikigrammar/two-letter-code]], e.g., Wikigrammar/de, and add a link here.

Wikigrammer is a proposed project for wikimedia.

Wikigrammar is een voorgesteld project voor wikimedia. Deze vertaling is gedaan aan de hand van de volgende engelse tekst van het voorstel: [1].

Daarna heb ik het aangepast naar vermogen aan de Originele Tekst.

Waarom dit project?

Het is een feit dat we vandaag de dag onze taalvaardigheid moeten verbeteren, en dit niet alleen in onze moedertaal, aldaar het ons mogelijk is andere talen te leren d.m.v. het internet. De grammatica van iedere taal moet tot ieders beschikking zijn vandaag de dag, niet alleen wanneer hij/zij een duur boek of e-boek koopt. Zelfs in onze eigen taal hebben we altijd iets te leren.

Internationalisatie

I stel voor om twee vormen van internationalisatie te zijn. Eerste van dezen is het taalsubdomein welke zeer duidelijk over zijn lading is (de taal van de website). De tweede is het feit dat - bijvoorbeeld - engelse Wikigrammar (en.wikigrammar.org) niet alleen engelse grammatica bevat, maar andere talen grammatica in de presentatie van de engelse taal.

Doelen?

  1. Personen die hun taalvaardigheid willen verbeteren.
  2. Studenten talen.
  3. Personen welke andere talen willen leren.
  4. Personen welke grammaticaverschillen willen zien.
  5. ...