Παρακαλώ, μεταφράστε αυτή τη σελίδα στη γλώσσα σας στο "Wikigrammar/(κωδικός γλώσσας ISO 639)", για παράδειγμα, Wikigrammar/el, και προσθέστε ένα σύνδεσμο εδώ.

Τι χρειάζεται αυτό το σχέδιο edit

Είναι γεγονός ότι σήμερα χρειαζόμαστε να βελτιώσουμε τις γλωσσολογικές μας ικανότητες κι αυτό όχι μόνο στη μητρική μας γλώσσα μια και μπορούμε να μάθουμε άλλες γλώσσες μέσω του ίντερνετ. Η γραμματική κάθε γλώσσας πρέπει να είναι σήμερα στο χέρι του καθενός κι όχι μόνο με την αγορά ενός ακριβού βιβλίου, τυπωμένου ή ηλεκτρονικού. Ακόμα και στις μητρικές μας γλώσσες μπορούμε πάντα να μάθουμε κάτι.

Περί διεθνοποίησης edit

Προτείνω δύο είδη διεθνοποίησης. Το πρώτο, και το πιο ξεκάθαρο, αφορά τον τομέα της γλώσσας (του ιστοχώρου). Το δεύτερο αφορά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, η ελληνική Βικιγραμματική (el.wikigrammar.org) δεν περιλαμβάνει μόνο την ελληνική γραμματική αλλά και κάθε ξενόγλωσση γραμματική παρουσιασμένη στα ελληνικά.

Στόχοι edit

  1. Όλοι όσοι θέλουν να βελτιώσουν τις προσωπικές τους γλωσσικές ικανότητες
  2. Φοιτητές
  3. Όλοι όσοι θέλουν να μάθουν ξένες γλώσσες
  4. Αυτοί που θέλουν να γνωρίσουν ξένες γραμματικές
  5. ...