Wikibørn

Andre sprog: da | en | ja | es | +/-

Wikibørn skal være en Wikipedia-version for børn i alderen 8 - 16 år. Efter en opstartsfase, hvor vokse vil assistere ved opbygningen af Wikibørn vil Wikibørn overgå til at være en Wikipedia skrevet af børn til børn. Artiklerne skal være rettet mod børns interesser og skal være letlæselige uden for kompliceret fagsprog.

Ideen opstod til dels på den tyske Wikipedia men den danske Wikipedia har også i snart et halvt års tid haft en speciel børneindgang med børneaktiviteter og guider rundt i Wikipedias almindelige artikler. Der er endnu mange ideer og problemer at diskutere omkring dette projekt. Men praktisk erfaring vil være katalysatoren for at løse mange knuder, hermed vil det vise sig hvilke dele der kan gro i projektet.

PerspektiverEdit

Børn vil med dette projekt være i stand til at kommunikere indenfor Wikipedia og producere materiale. Herudover er der mulighed for samarbejder indenfor Wikipedia mellem lærere, klasser og andre grupper af børn. Med dette projekt får børn mulighed for at tilegne sig viden og samtidig være med til at producere til et meget stort projekt. Der er måske muligheder for at opnå støtte fra forskellige kilder for at gøre dette projekt muligt og støtte det.

OpstartenEdit

Som nyt projekt vil Wikibørn opleve mange af de samme startproblemer som mange andre store projekter - også indenfor Wikipedia. Det er tanken at med tiden vil børn have den fulde kontrol over Wikibørn, også administratorerne vil være børn. I opstartsfasen vil voksne assistere med opbygningen af projektet og med konstruktionen af de første artikler, men kun indtil der er nok interesserede børn til at løfte og kontrollere projektet. derfra vil voksne være tilladt som bidragsydere på artikler så længe de overholder regler udstukket af Wikibørn - først og fremmest reglen om letlæselighed i artiklerne.

ProblemerEdit

Forskellige problemer kan forudses allerede nu, de skal diskuteres, så vi når til en løsning af dem:

ArtiklerEdit

Mange artikler vil være interessante for børn og burde findes på Wikibørn. Eksempler kunne være:

  • Informationer omkring skole
  • Sport
  • Dyr
  • Hobbier
  • Computere og computerspil
  • Andre spil f.eks Pokemon
  • Musik og Bands
  • TV
  • Kærlighed

InternationaltEdit

Som alle andre Wikimediaprojekter skal Wikibørn også være internationalt. I første omgang bliver der en tysk gruppe - der er allerede nok folk til at starte - og måske bliver der også en engelsk gruppe. Forhåbentlig vil dette projekt gro som resten af Wikipedia.

Se ogsåEdit