วิกิฟรังกา/ผู้เข้าร่วม

This page is a translated version of the page WikiFranca/Participants and the translation is 100% complete.
ประเทศ ชื่อ สถานะ ตัวแทน เว็บไซต์ รายชื่อผู้รับจดหมาย ช่องไออาร์ซี
สาขา
Icons-flag-be.png เบลเยียม วิกิมีเดียเบลเยียม สาขา M0tty, Dimi be.wikimedia.org wikimediabe-l(_AT_)lists.wikimedia.org #wikimedia-beเชื่อมต่อ
Icons-flag-ca.png แคนาดา วิกิมีเดียแคนาดา สาขา Benoit Rochon ca.wikimedia.org google.com/group/wmca-public #wikimedia-caเชื่อมต่อ
Icons-flag-fr.png ฝรั่งเศส วิกิมีเดียฝรั่งเศส สาขา Rémy Gerbet www.wikimedia.fr remy.gerbet(_AT_)wikimedia.fr #wikimedia-frเชื่อมต่อ
Icons-flag-ch.png สวิตเซอร์แลนด์ วิกิมีเดียสมาพันธรัฐสวิส สาขา Flor WMCH www.wikimedia.ch wikimediach-l(_AT_)lists.wikimedia.org #wikimedia-chเชื่อมต่อ
กลุ่มผู้ใช้
Icons-flag-dz.png แอลจีเรีย กลุ่มผู้ใช้วิกิมีเดียแอลจีเรีย หรือเป็นที่รู้จักในนาม วิกิดีแซด กลุ่มผู้ใช้วิกิมีเดีย Bachounda Med

Reda Kerbouche

wikimedia-dz.org wikimedia-dz@lists.wikimedia.org #wikimedia-dzเชื่อมต่อ
Flag of Quebec.svg ควิเบก คณะกรรมธิการรัฐควิเบก กลุ่มผู้ใช้ Benoit Rochon google.com/d/forum/comqc #wikimedia-qcเชื่อมต่อ
Icons-flag-tn.png ตูนิเซีย กลุ่มผู้ใช้วิกิมีเดียตูนิเซีย กลุ่มผู้ใช้วิกิมีเดีย Habib M’henni,
Yamen Bousrih
www.wikimedia.tn wikimedia-tn(_AT_)lists.wikimedia.org #wikimedia-tnเชื่อมต่อ
กลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับมูลนิธิวิกิมีเดีย