WQ/2/wikinews/Sv

< WQ‎ | 2‎ | wikinews

+/-

Wikinews

([1]) på engelska och tyska sjösattes officiellt i december 2004 följt av den holländska upplagan i januari 2005. Detta är första gången som ett nystartat Wikimedia-projekt genomgått en brainstorming-fas, en flerspråkig interwiki-omröstning och ett godkännande av de fötroendevalda. Erik Möller (även känd som Eloquence) gick i spetsen för utformandet av omröstningen och projektets grundläggande struktur och arbetsflöde. Även om projektet inledningsvis bara varit en försöksupplaga har bloggare, slashdot.org och även ledande media tagit notis om projektet.

Den största frågan har varit hurvida framgångarna med Wikipedia skulle gå att upprepa för nyhetsproduktion. Många erfarna Wikimedia-medarbetare har oroat sig för att den betydligt kortare produktionstiden som är förknippat med nyheter, skulle leda till vinklade nyheter som inte är förenliga med vår policy om att alltid skriva utifrån en neutral ståndpunkt. Något uttömmande svar har inte utvecklats ännu, men betydande framgångar har redan gjorts inom projektets ramar.

Wikinews befinner sig nu i en beta-fas. Det söker fortfarande sin form men har vunnit allmänt erkännande som Wikimedia-projekt. Erik har skrivit en uppsats om projektets hitillsvarande historia och möjliga framtid. han beskriver hur den formella granskningsprocessen genomgår en rad omprövningar för att omstöpas till ett enklare och smidigare verktyg. Det finns en poteniell konflikt mellan wikins användarvänlighet - "vem som helst kan redigera vad som helst" - och det kvalitetssträvande som granskningsprocessens regler innebär. Att publicera ogranskade och ofullständiga nyheter på huvudsidan har diskuterats och några användare som IlyaHaykinson, TalkHard och Lyellin har skrivit en hel del i frågan.

Eftersom nästan hälften av de inkomna bidrag handlar om politik och konflikter är det normalt att oroas över bidragens korrekthet och neutralitet. Somliga anser att vi borde koncentrera oss på det mer djupgående formatet som veckovisa reportage innebär istället för senaste nytt, vilket skulle ge mer tid åt kvalietsgranskningen. Calrosar, en av projektets många aktiva bidragsgivare och en av de som ofta diskuterar artiklarnas neutralitet, påpekar att Wikinews blir bättre och bättre. Icke desto mindre är det stora utmaningar vi nu står inför. Många har påpekat att det är mycket svårare att skapa en verkligt fri, öppen och neutral nyhetskälla än ett sådan uppslagsverk. Vi önskar alla bidragsgivare på övriga Wikimedia-projekt välkomna och hoppas att de kommer att titta förbi, delta i diskussionerna, skriva artiklar och hjälpa till att bygga upp de wikigemenskaper som vi redan har startat.

Länkar: Debattinlägg från Wikinews' bidragsgivare.

  • Eriks uppsats: [2]
  • IlyaHaykinson: [3]
  • TalkHard: [4]
  • Lyellin: [5]
  • Carlosar: [6] och andra stycken på samma sida.

Media och slashdot

  • Wired News Wikipedia Creators Move Into News by Joanna Glasner, November 29, 2004. [7]
  • TechNewsWorld Open-Source News? Wiki Builds a New Kind of Journalism by John P. Mello Jr., November 30, 2004. [8]
  • Slashdot: [9]

Statistik:
Omkring 2 000 sidor och 150-200 artiklar. 150 kategorier. 800+ registrerade användare, 8 000 redigeringar.