WQ/2/introprojects/nl

< WQ‎ | 2‎ | introprojects
Baseball sml.jpg

 

Nieuwe projecten
Er is al veel geschreven en gezegd over Wikinews, bijna net zoveel als er daadwerkelijk geschreven is voor het project zelf sinds de start van Wikinews in november. Er zijn uitgesproken voorstanders en uitgesproken tegenstanders van dit project. Al met al bevat Wikinews inmiddels circa 200 artikelen, naast een behoorlijke dosis discussie over het beleid en een groep van acht tot tien actieve vrijwilligers. Een uitgebreider artikel over Wikinews treft u verderop in dit bulletin aan.

Nieuws van andere projecten
In january 2005 is de hoofdpagina van Wikipedia omgebouwd tot een meertalige portaal. Het heeft meer dan twee jaar geduurd sinds de eerste discussie hierover dat het domein www.wikipedia.org veranderd is van een redirect naar de Engelstalige Wikipedia naar een portaal dat een overzicht geeft van alle Wikipedia's die meer dan 100 artikelen bevatten.
Toen de Engelstalige Wikipedia van start ging, was dat op www.wikipedia.com, en niet lang daarna op www.wikipedia.org. Andere talen kregen domeinnamen toegewezen op basis van de ISO 639 taalcodes (bijvoorbeeld de Nederlandstalige Wikipedia: nl.wikipedia.org). In oktober 2002 werd de Engelstalige Wikipedia verhuisd naar het juiste domein, te weten en.wikipedia.org. De domeinnamen die daaraan vooraf gingen werden een redirect naar dit nieuwe domein.
De vorming van een meertalig portaal heeft de steun van het bestuur en werd toegejuicht door niet-Engelstalige Wikipedianen als teken van het meertalige uitgangspunt van Wikipedia. Andere Wikipedianen zijn echter minder blij met het nieuwe portaal, in het bijzonder kan een aantal vrijwilligers van de Engelstalige Wikipedia zich niet vinden in de wijziging. Meer hierover is te lezen in het verslag van Michael Snow, zie hier.