WQ/2/Board-letter/nl

< WQ‎ | 2‎ | Board-letter
Strelitzia modified.jpg

Het jaar 2004 was verbazingwekkend om de redenen die Jimmy Wales hierboven al aangegeven heeft, maar ook om andere redenen. Het afgelopen jaar stond in het teken van internationale groei en erkenning.

2004 werd gekenmerkt door een fenomenale groei van de niet-Engelstalige projecten. In de loop van 2004 overtrof het aantal artikelen in niet-Engelstalige Wikipedia's het aantal artikelen in de Engelstalige Wikipedia. Het realiseren van een meertalig portaal op www.wikipedia.org na twee jaar discussie benadrukt deze internationalisering.

Veel gemeenschappen binnen Wikimedia kennen inmiddels intern eens sterke verbondenheid en werken autonoom, in plaats van het doen en laten van de Engelstalige gemeenschap over te nemen. Beter nog, zij zijn een inspiratiebron geworden voor andere projecten. Met name is aantal nieuwe initiatieven in diverse gemeenschappen opvallend (zoals het uitbrengen van een CD-rom), maar ook de intensievere samenwerking tussen de verschillende gemeenschappen (bijvoorbeeld het Vrolijk Kerstfeest-project en de Vertaling van de Week, of recenter de Internationale Schrijfwedstrijd).

Het afgelopen jaar was ook een periode van ontmoetingen in vele landen, in het bijzonder in Europa en Azië (er waren onder ander bijeenkomsten in Berlijn, Londen, Munchen, Rotterdam, Parijs, Taipei en Utrecht). Het bestaan van zulke actieve gemeenschappen is het levende bewijs van de internationale ontwikkeling van onze projecten.

Soms blijft echter de communicatie tussen de verschillende gemeenschappen moeilijk. Gezien de vele verschillende talen is dat niet verwonderlijk. Het afgelopen jaar is veel energie gestoken om een grotere interactie tussen de gemeenschappen te realiseren. De meta-website meta.wikimedia.org, waar alle gemeenschappen terecht kunnen, is opgericht, en steeds meer pagina's op meta worden in andere talen dan het Engels vertaald.

Een uitgave als Quarto zou een jaar geleden nog alleen in het Engels uitgegeven zijn, of hooguit in één andere taal vertaald zijn. Nu wordt Quarto vertaald in vele talen.

Het internationale aspect of onze projecten is ook zichtbaar in de beheersmatige en juridische aspecten, met de oprichting van een stichting (foundation) die als doel heeft de groei en ontwikkeling van alle projecten te ondersteunen, en de verkiezing van twee leden die de vrijwilligers vertegenwoordigen (beiden zijn vrouw, wat ik niet kan nalaten te herhalen, aangezien dit zeldzaam is in dergelijke bestuursorganen...). In 2004 zijn ook twee locale gemeenschappen geformaliseerd, in Duitsland en in Frankrijk (de chapters), en worden andere juridische structuren voorbereid.

In het kort... Drie jaar geleden sloot ik me aan bij een klein Engelstalig project, gevestigd op www.wikipedia.com, in eigendom van een onbekende Amerikaanse ondernemer. Een fantastisch project, maar met een frustrerende enkeltalige zienswijze. Vandaag hebben we ons ontwikkeld tot een complex wereldwijd project, in stand gehouden door een non-profit organisatie.

Voor 2005 zou ik enerzijds graag zien dat het aantal vrijwilligers bij de kleinere Wikipedia's toeneemt (zoals de Arabische), anderzijds dat we een echte kennisbron worden voor de potentiële lezers in landen met een zwakke technologische infrastructuur, waar geen toegang is tot internet.

Niemand van degenen die dit lezen heeft gebrek aan toegang tot informatie. Sterker nog, we verzuipen in de hoeveelheid informatie die we ontvangen via televisie, radio, kranten, internet .... Ons probleem is eerder om de betrouwbare informatie er uit te filteren. Het grootste deel van de mensheid heeft echter geen toegang tot deze informatiebronnen en heeft daarbij hulp nodig. We moeten voorkomen dat de kloof tussen hen die toegang hebben tot informatie en hen die dat niet hebben, groter wordt!

Anthere

Het internationale aspect van onze projecten is belangrijk! Het is belangrijk omdat ons doel is om informatie te verschaffen aan zoveel mogelijk mensen. Vrije toegang en de vrijheid om informatie te distribueren is belangrijk. Maar het is ook belangrijk om lezers in hun eigen taal te benaderen, en de deelname van vrijwilligers uit allerlei culturen is een voorwaarde om ons objectieve, neutrale en afgewogen perspectief te behouden.

Tot slot is dit een kans om kennis te maken met mannen en vrouwen uit alle landen, om onze overeenkomsten en verschillen te ontdekken, en om te proberen om met de verschillen te leven, er begrip voor op te brengen, en te waarderen. In veel landen worden zulke verschillen gereguleerd met ontploffende granaten om de protagonisten stil te houden. We hebben geen andere keus dan consensus te vinden. We hebben alleen woorden, en we moeten ze gebruiken.


--Anthere / Florence Devouard

Als u vragen of opmerkingen hebt, horen we graag van u. U kunt ons bereiken op onze overlegpagina's (zie meta.wikimedia.org/Board), of via e-mail: board (at) wikimedia.org.