WQ-2-toc/Sv

Välkommen, Innehåll . . . . . . 1
Brev från grundaren och styrelsen . . . . . . 2
Kvartalsrapporter . . . . . . 3
Från projekten . . . . . . 4
Redogörelser från avdelningarna
Intervju: Larry Lessig
    om kollektiva rättigheter och Wikipedia
. . . . . . 5
Pressröster . . . . . . 6
Internationellt och bildgalleri . . . . . . 7
Slutkommentarer, Brevlådan, Krönikor . . . . . . 8