उत्पात अहवाल

This page is a translated version of the page Vandalism reports and the translation is 100% complete.
उत्पात अहवाल संग्रहण अनुक्रमणिका
Shortcut:
VR

हे एक निराकरणाचे पान आहे. क्रुपया आपण खालील दुव्यांतुन आपण शोधत असलेल्या पानावर जावे.

जागतिक विनंत्या

  • स्ट्यूवर्ड विनंत्या/मिश्र – जर एखाद्या स्ट्यूवर्ड अथवा ग्लोबल सासोपची एका विकिमेडिया विकीवर प्रशासकीय मदत हवी असेल (जसे कोणतेतरी पान गाळणे) आणि त्या विकीवर कोणताही प्रशासक नसेल.
  • ग्लोबल सायसोप/विनंत्या - प्रशासक नसलेल्या विकिमेडिया विकीवर विवादास्पद किंवा तातडीच्या मदतींसाठी.
  • स्ट्यूवर्ड विनंत्या/जागतिक - जर कोणत्याही खात्याचा जागतिक लॉक हवा असेल, किंवा एखाद्या आयपी पत्त्याचा जागतिक ब्लॉक हवा असेल, तर या पानावर विनंती सोडा. स्ट्यूवर्ड आपल्या विनंतीप्रमाणे हवी ती कारवाई करतील.
  • स्ट्यूवर्ड विनंत्या/चेकयुजर - या पानावर जागतिक चेकयुसरच्या विनंत्या कराव्या.
  • जर मालवेयर संकेतस्थळांचे स्पॅमिंग होत असेल, किंवा स्पॅमिंग अनेक विकींवर, अति प्रमाणात किंवा पुनरावृत्त होत असेल, तर मग त्याची तक्रार स्पॅम ब्लाक्लिस्ट वर करावी.

मेटावरील अधिकाराच्या विनंत्या